בזמן שהתו הירוק נכנס לתוקפו ואלפי מתחסנים זוכים לחזור לחיים, ציבור העיוורים והנכים הקשים, הנעזרים במלווים, לא מצליחים להנפיק לעצמם את התו.

העיוורים לא מצליחים להנפיק את התו מאחר שאתר הרמזור לא מונגש ולא תומך בתוכנה המקריאה את הכתוב בו. המידע של המלווים הסיעודיים המטפלים בנכים הקשים, אשר מרביתם עובדים זרים, לא הוזן למערכת אף שחוסנו, ולכן הם לא יכולים להנפיק את התו ירוק.

יובל וגנר, יו"ר עמותת נגישות ישראל: "לא עולה על הדעת שבישראל 2021 שוב נאלצים אנשים עם מוגבלות להידחק לסוף התור ולהיות מופלים לרעה, בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובניגוד לאמנת שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות של האו"ם שישראל חתומה עליה. צריך לפעול מיד כדי לתקן את העוול ולאפשר לאנשים עם מוגבלות לחזור לחיים כמו שאר אזרחי מדינת ישראל".

בעמותה מדגישים כי חוק הקורונה, שהסמיך את הממשלה לקבוע הגבלות על פתיחת עסקים ומפרט את התנאים להגבלות, קובע כי אפשר להגביל את כניסתו של אדם לעסק אך ורק על סמך בדיקת תסמינים, תשאול או הצהרת בריאות, או אם הוא אינו מקיים הוראות שניתנו לו (למשל לעניין בידוד). 

ממשרד הבריאות נמסר בתגובה: "אתר רמזור עבר בדיקות הנגשה לבעלי מוגבלויות ראייה. תיקונים בוצעו במהלך סוף השבוע האחרון, וכעת בהשלמת בדיקות. בימים הקרובים תתאפשר הנגשה גם באמצעות IVR".