קטע מתוך דוח בנק ישראל לשנת 2020 שפורסם היום (שני) סקר היבטים כלכליים של החברה הערבית טרם הקורונה ובעקבותיה והעלה כי הפגיעה בחברה הערבית במהלך המשבר הייתה קשה במיוחד. 

לפי הדוח, החברה הערבית הייתה במצב כלכלי פגיע עוד טרם המשבר, בגלל הכנסתם הנמוכה של רבים ממשקי הבית. בשנת 2018 כ-40% ממשקי הבית הערביים דיווחו כי הוצאותיהם גבוהות מהכנסותיהם, ללא יכולת להשתמש בחסכונות קודמים. זאת לעומת 10% בלבד בקרב היהודים. 18% ממשקי הבית הערביים התנהלו ללא חשבון בנק או עם חשבון בנק חסום.

לפי סקר הלמ"ש ב-2018, הכנסתו החודשית הממוצעת של משק בית ערבי היא כ-12 אלף שקל לחודש לעומת כ-18 אלף שקלים בחברה היהודית, פער של כ-32%. כתוצאה מכך, 45% ממשקי הבית הערביים היו בעלי הכנסות שהן מתחת לקו העוני.

בגלל הקשיים האלו של הציבור הערבי, הפגיעה הכלכלית ממשבר הקורונה הייתה קשה במיוחד. שיעור הערבים שדיווחו כי נפגעו כלכלית ממשבר הקורונה (54%) וכן שיעור הערבים שדיווחו כי צמצמו משמעותית את צריכת המזון (26%) גבוהים מהשיעורים המקבילים בחברה היהודית. הדוח הדגיש כי פגיעתו של המשבר הכלכלי באוכלוסייה הערבית אינה מוגבלת רק לאלה שאיבדו את עבודתם; נפגעו גם רבים שהמשיכו לעבוד (46%).

בנוסף, ציין הדוח כי לימודיהם של הערבים במערכת החינוך ובאקדמיה נפגעו במידה ניכרת, וזאת בשל גישה מוגבלת לתשתיות ואמצעים המאפשרים למידה מרחוק, והמליץ להפעיל תוכניות מעקב וסיוע לתלמידים וסטודנטים ערבים שנפגעו מהמשבר.

לפי הדוח, רק ל-30% ממשקי הבית הערביים יש גישה לשירותי למידה מרחוק לעומת 75% האוכלוסייה היהודית הלא חרדית, ובהתאמה סקר החוסן של הלמ"ס העלה כי 33% מהערבים מדווחים על הרעה במצב הנפשי של ילדיהם לעומת 23% בחברה היהודית.

גם בקרב סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בולטים הפערים - רק ל-31% יש מחשב אישי לעומת 83% מהסטודנטים היהודים, ל-35% אין תשתית אינטרנט מספקת במקום המגורים לעומת 12% מהיהודים.

דוח בנק ישראל על החברה הערבית by maariv on Scribd