60% מהציבור יתקשו לבטוח בממשלה כל עוד הפרוטוקולים של קבינט הקורונה יהיו חסויים למשך 30 שנה - כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה ופורסם בכתב העת Risk Management and Healthcare Policy.

מתוצאות המחקר עולה עוד כי 47% מהציבור סוברים שמומחי בריאות המביעים ביקורת על החלטות משרד הבריאות מסכנים בכך את הקריירה שלהם. עוד נמצא כי 41% מהציבור מאמינים באופן שווה למומחי בריאות המייעצים למשרדי הממשלה בנושא הקורונה ולמומחים שמבקרים אותם, בעוד 11% לא האמינו לאף אחד מהם.

תמיכת הציבור בממשלה הייתה בנושאים הקשורים לחיסונים, ואילו התמיכה במומחים המתנגדים למדיניות משרד הבריאות הייתה בנושאים הקשורים להשלכות של הסגרים ולשקיפות.

כך לדוגמה בנושא החיסונים 68% מהציבור חושבים שלא ניתן להשיג חיסון עדר באופן טבעי, ללא החיסון נגד קורונה של פייזר. 72% מהציבור סוברים שהחיסון יגן עליהם מהידבקות בקורונה, ו־85% מאמינים שחשוב לחסן אנשים בגילי 65 ומעלה ואת האוכלוסיות בסיכון.

למרות תמיכה גבוהה זו בנושאי החיסונים, עדיין 60% מהציבור סוברים כי הממשלה לא הציגה להם את החסרונות של החיסונים נגד קורונה.

לגבי ההשלכות של הסגרים, 87% טוענים שהילדים סבלו בתקופה שבתי הספר היו סגורים, 64% מהציבור חושבים שהנזק לכלכלת המדינה כתוצאה מהסגרים והמגבלות פגע בה יותר מאשר הקורונה עצמה, ו־63% סוברים שהסגרים והמגבלות פגעו בבריאות הנפשית של הציבור יותר מאשר הקורונה עצמה.