ברקע הירידה בתחלואה, הנחיות משרד הבריאות, כפי שיכנסו לתוקפן הלילה (בין שני לשלישי) צפויות להשתנות. לפיהן, מי שקיבל ארבע מנות חיסון, יוארך תוקף התו הירוק שלו עד לתאריך ה-31.5 או שישה חודשים ממועד החיסון הרביעי (המאוחר ביניהם).

באשר למי שקיבל שלוש מנות חיסון וחלף לפחות שבוע ממנת החיסון השלישית של פייזר ושבועיים ממנת החיסון של מודרנה או אסטרהזניקה (לא כולל יום החיסון) – יוארך תוקף התו הירוק עד 31/5 או שישה חודשים ממועד החיסון השלישי (המאוחר מביניהם).

בנט על ההחלטה לקצר את תקופת הבידוד לחולי קורונה

מי שקיבל שתי מנות חיסון וחלף לפחות שבוע ממנת החיסון השנייה של פייזר ושבועיים ממנת החיסון של מודרנה או אסטרהזניקה (לא כולל יום החיסון), וטרם חלפו שישה חודשים ממנת החיסון השנייה.

באשר למחלימים - מי שטרם חלפו שישה חודשים מקבלת אישור החלמתם, או, ילדים עד גיל 12 ושלושה חודשים שהחלימו, תוקף התו הירוק יהיה חצי שנה מאישור ההחלמה האחרון שלהם, או עד גיל 12 ושלושה חודשים, המאוחר ביניהם.