על רקע ההיערכות לחורף הקרוב, בימים אלה מקיימים במשרד הבריאות ובצה"ל היערכות לקראת "משחק מלחמה" שיתקיים בתחילת החודש במפקדת אלון שבפיקוד העורף. במהלך היום המתוכנן צפויים במפקדה לדון בשני תרחישים אפשריים לחזרת הקורונה. בדיונים צפויים להשתתף בין היתר משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון, פיקוד העורף, משרד הבריאות, קופות החולים, ההסתדרות הרפואית, ועדת הבחירות ויתר משרדי הממשלה והרשויות.

על פי התרחיש הראשון, אם נתמודד עם גל תחלואה הדומה לאומיקרון, קיימת הערכה כי ב־1 בנובמבר נעמוד על 37,000 מאומתים חדשים ביממה, 700 חולים במצב קשה ו־2,050 מאושפזים. במקביל מעריכים בתרחיש כי יהיו 300 חולים קשה בשפעת ו־900 מאושפזים. לפי התרחיש, ובהנחה ולא יחולו מגבלות משמעותיות – בתחילת אוקטובר יהיו בישראל כ־6,000 מאומתים ביממה, 95 חולים במצב קשה ו־370 מאושפזים.
לפי התרחיש השני, אם נתמודד עם גל תחלואה הדומה לדלתא, קיימת הערכה כי ב־1 בנובמבר נעמוד על 18,000 מאומתים חדשים ביממה, אך עם 1,250 חולים במצב קשה ועם 3,690 מאושפזים.

במקביל מעריכים בתרחיש כי יהיו 300 חולים קשה בשפעת ו־900 מאושפזים. לפי התרחיש ובהנחה שלא יחולו מגבלות משמעותיות, בתחילת אוקטובר יהיו בישראל כ־4,500 מאומתים ביממה, 120 חולים במצב קשה ו־430 מאושפזים.