רק לאחרונה נתבשרנו לגביי הנתון המדאיג כי רק 12%  מכלל הנבחנים במועד האחרון של מבחני הלשכה, עברו את המבחנים בהצלחה. לאחר שיפוצים ותיקונים עלה המספר ל 38 %. מדובר בשפל של ממש במספר העוברים, הנובע ממספר סיבות, ביניהן הוספת חומר, הכנסת אלמנטים פסיכומטריים ושינוי מתכונת הבחינה. לאור נתונים אלו, החליטו בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו בהובלת פרופ' יובל אלבשן לבצע שינויים משמעותיים ומהותיים בתוך מתכונת הלימודים של הסטודנטים למשפטים, וזאת על מנת לשפר את אחוזי העוברים.פרופ' יובל אלבשן, דיקאן הפקולטה למשפטים של הקריה האקדמית אונו על השינויים בתכנית הלימודים: "המרצים שלנו הם באמת המרצים הטובים ביותר והלימודים בפקולטה גבוהים ואיכותיים, אך יחד עם זאת הבנו כי יש להתאים את הלימודים לשינויים שהנהיגה הלשכה וזאת כדי שלא תגרם עוגמת נפש לסטודנטים שמשקיעים את זמנם והונם בלימודים. בנוסף, אנחנו מחזקים את הליווי והתמיכה שאנו מעניקים לסטודנטים שלנו, ובסוף השנה הראשונה נקיים ועדות סינון ומיון לבחון אילו סטודנטים לא ימשיכו במסלול לחינם."
 
בין השינויים שהנהיגה הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו: התאמת המבחנים בלימודים למבחני הלשכה, בין היתר, סגירת בחינות לחומר פתוח בכלל ומעבר לבחינות אמריקאיות בסגנון המבחן; הוספת קורסי חובה חדשים כמו דיני אכיפת חיובים שנדרשים כיום לבחינה; הארכת משך הלימודים בסמסטר בשבועיים נוספים; הוספת יחידות לימוד מתוקשבות לכל קורס שבהן ילומדו חומרים נוספים ותתורגל בחינה בסגנון הלשכה; שינוי מתכונת הסמינריון בדגש על כתיבה משפטית; התאמת סימולציות מיוחדות שתערכנה מדי שנה באופן שייצר סינרגיה בין כל מקצועות הלימוד כפי שנדרש בבחינה; והוספת יום תרגולים מעשיים מדי שבוע.
 

בנוסף לצעדים אלו, החליטו בפקולטה של הקריה האקדמית אונו לקיים ועדות סינון ומיון בסוף שנה א' לכל תלמידי הפקולטה שלא הצליחו למרות תכניות תמיכה וליווי מיוחדות שנתפרו עבורם כחלק מחזון הנגשת המקצוע לאוכלוסיות שהודרו ממנו עד כה – חרדים, ערבים ועוד. זאת על מנת לדאוג כי סטודנטים אלו לא ימשיכו במסלול לחינם. פרופ' אלבשן: "הנסיון שנצבר באונו במהלך 22 השנים האחרונות מלמד שלאחר שני סמסטרים מלאים אפשר להעריך ברמה סבירה של וודאות את סיכויי ההצלחה בהמשך הלימודים ואין סיבה שסטודנטים לא מתאימים ימשיכו לחינם"
 
בנוסף הוקם מערך אקדמיה מעשית בראשות עו"ד מנשה כהן, מייסד ומנכל לשעבר של חברת  "מחשבות" שהכינה אלפי סטודנטים לבחינות הלשכה במהלך השנים, שגויס במיוחד בנוסף לאנשי מקצוע נוספים שביחד אחראים על הכנת הסטודנטים לבחינות הלשכה. 
המעטפת שהקריה מעניקה לסטודנטים לא פוסקת עם סיום הלימודים, ולכן היא מעניקה ליווי לבוגרים וכן שירות ייעוץ מיוחד לסטודנטים שנכשלו בהגשת ההשגות לתוצאות בחינות הלשכה.