בית המשפט העליון התיר היום (ראשון) לתוכנית "המקור" בערוץ 13 לפרסם תיעוד מחקירתו של העיתונאי שעיה סגל ז"ל, מי שהיה יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונחקר כעד בענייני תיקיו, זאת לאחר שבית המשפט המחוזי בירושלים שלל את פרסום התיעוד החזותי והקולי של חקירתן.

השופט סולברג קבע כי: "עסקינן בחומרים הנוגעים להתנהלותו של ראש ממשלה מכהן, ליחסיו עם צוותו ויועציו. מטבע הדברים, לציבור עניין רב בפרסומם. גם עיון בתמלילים שהוגשו מעלה, כי ישנו אינטרס ציבורי במידע הגלום בהם".

לדבריו: "קיים אינטרס ציבורי ממשי בפרסום התיעוד החזותי והקולי של החקירה. לפרסום הקלטת ברבים תהא "חשיבות ממשית לצורך בחינת התנהלות הגורם השלטוני, והמשטרה בכללו. פרסום התיעוד החזותי והקולי יחשוף את התמונה במלואה, את טון הדיבור של החוקרים, את שפת גופם, את רמיזותיהם; גם תגובותיו של הנחקר יחשפו לעין כל. יצפה הציבור בתיעוד מן החקירה ויתרשם, כחכמתו, מן הדרך שבה חקרה המשטרה את אחד העדים בפרשה".

פרסום תיעוד חזותי וקולי מחקירה פלילית, הינו אסור, אלא אם ניתן אישור מפורש לכך על ידי בית המשפט המוסמך. החוק חל גם על חקירות של עדים, שאינן חשודים, כפי שהיה במקרה של סגל ז"ל, שעבד כיועץ אסטרטגי ודובר, אשר נתבקש למסור עדות במשטרה במשך מספר שעות, בכל הקשור לקשריו העסקיים והאישים עם ראש הממשלה ורעייתו.

במקרה זה, בית המשפט העליון השתכנע בי שילובן של שתי נסיבות מיוחדות במקרה של סגל ז"ל מטות את הכף לטובת אישור הפרסום החזותי, הסכמת אלמנתו לפרסום, והצהרת המדינה כי הודעתו של סגל ז"ל במשטרה  לא תוגש כראיה במשפט.

בענין טענות ראש הממשלה להדלפה אסורה, נקבע כי "אין אנו יודעים מהיכן הגיע התיעוד", וכי "בנסיבות הללו, אין אנו יכולים להצביע על 'המקור' שממנו דלף התיעוד אל 'המקור'".

בנוסף לכך, נדחתה הטענה לפגיעה במשפטו של נתניהו: "ההליך השיפוטי אינו צפוי אפוא להינזק, נוכח פרסום התיעוד הקולי או החזותי של החקירה. בייחוד, כשפרסום תמלילי החקירה ברבים – לא נאסר כל עיקר".  

עורך הדין דור ליאונד, שייצג את "רשת" ורביב דרוקר אמר: "אנו שמחים מאד, זה פסק דין חשוב ביותר עבור העיתונות החוקרת. בית המשפט קיבל עמדתנו כי לאור הטענות מצדו של ראש הממשלה על כך שהחקירות בעניינו "זוהמו ונתפרו מהרגע הראשון", והרמיזות כאילו הופעלו על סגל ז"ל איומים ולחצים מצד החוקרים, הרי שהחשיבות בפרסום התיעוד החזותי והקולי של מתן העדות היא כפולה מכופלת. יש לאפשר לציבור לצפות בדברים ולשפוט בעצמו כיצד נגבתה העדות המדוברת".

הוא הוסיף כי "קשה להפריז בענין הציבורי הרב שיש בפרסום תיעוד חזותי של עדות שנמסרה במסגרת חקירה פלילית בעניינו של ראש ממשלה מכהן. בהינתן כי מדובר בהקלטה שאין מחלוקת כי לא תובא כראיה בהליך הפלילי כנגד נתניהו, וכי שעיה סגל ז"ל איננו עד בהליך ואלמנתו אינה מתנגדת לפרסום, הרי שהתועלת בפרסום עולה על הפגיעה התיאורטית האפשרית באינטרסים נטענים אחרים."