מועצת תאגיד השידור הציבורי "כאן" הודיעה היום (שני) למנכ"ל התאגיד, אלדד קובלנץ, על לשימוע לפני פיטורים שייערך ב-27 במרץ.

השימוע הגיע אחרי דיונים במסקנות הוועדה שבחנה את יחסי העבודה בתאגיד בנוגע לצעדים שיש לנקוט על מנת לוודא כי תרבות יחסי העבודה תהיה ראויה בהתאם לנורמות וערכים ההולמים תאגיד ציבורי. בקשר לאופן עמידת התאגיד בקשר עם התלונות שהוגשו, בדרישות הדין והפסיקה בנוגע ליחס ראוי לעובדות ועובדים.

לפני פחות מחודש קובלנץ תקף בחריפות את יו"ר התאגיד, גיל עומר. במכתב שהעביר לו טען קובלנץ כי עומר מבצע "חבלה ופגיעה מכוונת בתאגיד השידור הישראלי". קובלנץ אף ציין כי פעולות אלה, "יש בהן כדי לסכן את עתידו ומעמדו של התאגיד". 

"מזה למעלה משנה שהינך משליט בתאגיד שלטון אימה ופחד, כל המעז להפנות את שימת ליבך לכך שאתה מרסק את התאגיד, סופג ממך השפלות ואיומים. התנהלותך זו מופנת לכל קשת בעלי התפקידים בתאגיד, החל בעובדים, עבור דרך חברי הנהלה ועד לחברי מועצה", כתב.

בתגובה לכך, יו"ר מועצת תאגיד השידור השיב לטענות וכתב: "אני דוחה בתוקף את הנכתב. מדובר במסמך חסר כל יסוד וזיקה למציאות". עומר טען כי הטענות שהועלו הן חלק מהחלטות מועצה שאינן קשורות בו ולדבריו "נועדו לעקוף את הקושי המובנה, לפיו ברור לכל כי לא ניתן לקבל טענה שלפיה לכלל חברי המועצה יש עניין אישי נגדך". 

עוד הוסיף כי עיתוי המכתב אינו מקרי לכאורה, ונשלח במכוון לפני ישיבת המועצה המשפטית של התאגיד, אליה זומנה היועצת המשפטית של התאגיד, לשימוע לפני פיטורין. "זאת ועוד, אם הטחת האשמות חסרות שחר, היא האופן בו אתה מנסה להתמודד עם המשבר בתאגיד, הרי שאני קורא לך להתעשת ולמלא את הנחיות המועצה, לא ניכנע לניסיונות הפחדה כאלו ואחרים", כך סיכם את מכתב התגובה.