יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט עוזי פוגלמן דחה בקשה של יו"ר מפלגת הפירטים, ד"ר אוהד שם טוב, הנמצא בניו יורק, להגיש את רשימת מועמדי המפלגה לבחירות לכנסת ה-24 באמצעות האינטרנט, או לחילופין לדחות את הגשת הרשימות ואת לוח הזמנים לבחירות לכנסת ה-24 עד שבוע לאחר סיום הסגר ופתיחת שדה התעופה הבינ"ל.

בפנייתו אתמול לשופט פוגלמן כתב שם טוב כי "אני, יו"ר מפלגת הפיראטים ובא כוחה להגשת רשימת המועמדים בבחירות לכנסת ה-24, משמש כנציג באו"ם של איגוד מפלגות הפיראטים הבינ"ל ואיני נמצא בארץ". 

"שדה התעופה סגור בהוראת הממשלה ולכן אין באפשרותי להגיע לישראל. בנוסף ולמרבה הצער, ממלא מקום בא הכוח אינו בשיא כוחו וגם הוא אינו מסוגל להגיע באופן פיזי. במעמד הגשת הרשימה אבקש לעלות מולכם באחת הפלטפורמות המוכרות כגון זום, גוגל מיט או מיקרוסופט טימס". עוד כתב כי "לאחרונה נודע כי מדינת ישראל חתמה על הסכם שלום וחילופי שגרירויות עם מדינת קוסובו באמצעות הזום, וכי הממשלה מנהלת ישיבות בזום. משכך קל וחומר שניתן לקיים את הפרוצדורה המדוברת באופן מקוון".

נתב''ג בחוסר פעילות בעקבות ההחלטה על עצירת הטיסות (צילום: אבשלום ששוני)נתב''ג בחוסר פעילות בעקבות ההחלטה על עצירת הטיסות (צילום: אבשלום ששוני)

הוא סיים את פנייתו באומרו כי "על מנת למנוע אף מראית עין של מניעת הזכות להיבחר או הערמת קשיים (וכי אין לדעת כיצד תימדד תקופתנו במשקולות העתיד) - יש לקבל פנייתנו זו באהבה".

במכתב תשובה שכתב היועץ המשפטי של הוועדה עו"ד דין ליבנה ליו"ר מפלגת הפיראטים הוא כתב כי הבקשה סותרת את הדין משום שיש להגיש את רשימת המועדים על גבי טפסים מסוימים ובנוכחות פיזית של נציג המפלגה

עוד נכתב כי "גם אם ניתן היה לשנות את החקיקה הרלוונטית בעת הזו, ולא כך הדבר, הרי שבמועד בו הגיעה פנייתך לא ניתן היה לשנות את ההליך לקראת מעמד הגשת הרשימות לכנסת ה-23".

היועץ המשפטי של וועדת הבחירות כתב עוד כי הפנייה הגיעה יום אחד בלבד לפני היום הראשון להגשת הרשימות ויומיים לפני המועד האחרון שבחוק לעשות כן חיין כי "ברי כי במועד זה לא ניתן לבחון את הבקשה כדבעי ולהקים מערכת מסודרת ומאובטחת שתאפשר הגשה באופן המבוקש. מובן גם שלא ניתן לשנות את הכללים עליהם כול ם הסתמכו לאחר שמפלגות רבות כבר פעלו לפיהם".