אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, הודיע היום (שלישי) כי אינו מקבל את בקשות הפסילה של מפלגות רע"ם והרשימה המשותפת לבחירות ה-24 לכנסת ועמדתו היא שדינן להידחות. מפלגות הציונות הדתית ועוצמה יהודית הן שעתרו לועדת הבחירות המרכזית בנושא, שתבחן אותו מחר.

"בבואו ליישם אמות מידה אלו על הבקשות הנדונות, מצא היועץ המשפטי לממשלה כי חומר הראיות המובא בבקשות הפסילה אינו מבסס 'מסה ראייתית קריטית' של ראיות, המתחייבת בהתאם למבחן שנקבע בפסיקה, לשם פסילת מועמד או רשימה מלהתמודד בבחירות לכנסת", כתב היועמ"ש. 

הוא הוסיף כי "כך, חלק נכבד מן הראיות המובאות בבקשות כבר נדון בפני בית המשפט אך לאחרונה, בבקשות פסילה ממערכות הבחירות הקודמות, בחלקו הוא בעל ערך ראייתי נמוך, ובחלקו כלל אינו מבסס את עילות הפסילה כנדרש".

מנסור עבאס, יו''ר מפלגת רע''ם מגיש את רשימתו העצמאית (צילום: צילום מסך מערוץ הכנסת)
מנסור עבאס, יו''ר מפלגת רע''ם מגיש את רשימתו העצמאית (צילום: צילום מסך מערוץ הכנסת)

חרף הבהרתו של מנדלבליט כי "הוא אינו מקל ראש בחלק מן הפרסומים שהובאו, אשר כוללים מסרים מטרידים, חמורים וראויים לגינוי", הוא ציין ש"בשים לב לאמת המידה הראייתית הנדרשת לשלילת הזכות הדמוקרטית הבסיסית לבחור ולהיבחר לכנסת ישראל, לא מתקיימים התנאים המשפטיים לקבלת בקשות הפסילה".

מוקדם יותר, היועמ"ש הודיע כי אין למנוע ממראענה את ההתמודדות בבחירות, שכן לשיטתו "בחינת הראיות שהובאו בבקשות, ודאי בשים לב לרף הראיות הגבוה הנדרש ולאמות המידה המחמירות לצורך פסילת מועמדת לכנסת, אל מול הפסיקה המתייחסת לעילות הפסילה, מובילה למסקנה כי לא הונחה תשתית ראייתית המצדיקה היעתרות לבקשות".