יו"ר הכנסת יריב לוין הודיע היום (שישי) כי בהתאם לסעיף 13 לחוק יסוד: הממשלה, הוא יביא בפני מליאת הכנסת את הודעתו של יו"ר יש עתיד יאיר לפיד כי עלה בידו להרכיב ממשלה. ההודעה תובא בישיבת המליאה שתיערך ביום שני הקרוב, בהיותה הישיבה הראשונה של מליאת הכנסת ממועד הודעתו של ח"כ לפיד ללוין.

כאמור, לאחר הודעתו של יו"ר הכנסת למליאה ובהתאם למסגרת הזמנים הקבועה בחוק, יקבע היו"ר ישיבה לדיון ולהצבעה בדבר כינון ממשלה. החוק קובע כי על היו"ר לקבוע מועד להצבעה בתוך שבוע ימים מרגע ההודעה למליאה, כך שמועד ההצבעה על הממשלה בכנסת יהיה לא יאוחר מיום שני הבא, ה-14 ביוני. 

כזכור, מוקדם יותר היום דרש לוין מבנט ולפיד לחשוף את ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו, כפי שדורש החוק, אשר מאפשר להציג את ההסכמים החתומים עד למועד ההצבעה על הממשלה בכנסת. מיש עתיד וימינה נמסר בתגובה כי "ההסכמים הקואליציוניים וקווי היסוד של הממשלה יפורסמו כמובן באופן שקוף וברור לציבור לאחר חתימתם".