מרצ ויש עתיד חתמו הערב (חמישי) באופן סופי על הסכם קואליציוני בין המפלגות. מדובר בהסכם הראשון שנחתם באופן רשמי בדרך לממשלת האחדות. בין היתר, כולל ההסכם סעיפים הנוגעים לנושאים חברתיים וכן תפקידים שתקבל מרצ, בהם תפקידי שרים וראשות ועדות. 

לפי ההסכם, לא תצורף סיעה נוספת לממשלה ללא הסכמת סיעת ' מרצ'. בנוסף כולל ההסכם סעיף הנוגע לקידום תחבורה בציבורית בשבת, וכן סעיף העוסק בקידום זכויות הקהילה הגאה בישראל: "הצדדים מתחייבים לפעול בכל הכלים העומדים לרשותם על מנת לקדם את זכויות הקהילה הגאה בישראל, בכלל זה פתרון למעמד הזוגי של בני זוג מנועי חיתון, לרבות בני זוג מאותו מין, כך שיוכרו כנשואים".

ההסכם קובע בנוסף כי הצדדים יקדמו תיקון לחוק דיני הרשויות המקומיות כך שיהיה אפשר לפתוח מרכולים בשבת. עם זאת, ההסכם מדגיש כי "הסיעות השותפות מסכימות לפעול במשותף לקידום חקיקה בנושאי דת ומדינה לגביהן יש הסכמה ציבורית רחבה". נושא נוסף שנכלל בהסכם הוא הגנת האקלים ואיכות הסביבה, וכן חיזוק מערכת הבריאות וחינוך לדמוקרטיה ושלום. 

לפי ההסכם, מרצ תקבל את תפקידי השרים: שר הבריאות, השרה להגנת הסביבה (שתכהן גם כיו"ר ועדת השרים להגנת הסביבה), השר לשיתוף פעולה אזורי. בנוסף, המפלגה תקבל את ראשות הוועדות: ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, יו"ר ועדת משנה בוועדת החוץ והביטחון, יו"ר הוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל.

שר מסיעת מרצ יהיה חבר בקבינט המדיני ביטחוני, בקבינט החברתי כלכלי ובוועדת השרים לענייני חקיקה. כמו כן, חבר המפלגה יהיה אחד מסגני יו"ר הכנסת והמפלגה תקבל נציגות בוועדות הכספים, חוץ וביטחון (ובוועדת המשנה לשירותים חשאיים), פנים ובשאר הוועדות לפי המפתח הקואליציוני. 

יו"ר המפלגה ח"כ ניצן הורוביץ כתב בחשבון הטוויטר שלו לאחר חתימת ההסכם: "‏חתמתי עכשיו עם לפיד על ההסכם הקואליציוני. זה הסכם היסטורי שכולל סעיפים תקדימיים רבים, מליבת האג'נדה שמרצ מובילה כבר שנים. ביום ראשון נחליף סוף סוף את השלטון ונעלה את המדינה על דרך הישר לטובת האזרחים כולם".