היועץ המשפטי לממשלה פרסם את חוות דעתו כי אין מניעה מהאלוף במיל' טל רוסו להתמודד במסגרת מפלגת העבודה בבחירות הקרובות לכנסת ה-21. הבעיה התעוררה לנוכח העובדה שרוסו היה עד לתאריך 10.5.2017 בתפקיד מפקד פיקוד העומק בדרגת אלוף, במילואים בתנאי קבע ועלהת השאלה האם הייתה כאן עמידה בתנאי של צינון בן 3 שנים ממועד השחרור משירות קבע.עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה היא כי אין לראות בשירות של רוסו במילואים בתנאי קבע, כ"שירות קבע" המחויב בתקופת צינון בת שלוש שנים. "מכאן, ובשים לב לכך שמר רוסו השתחרר משירות קבע בצה"ל לפני למעלה מ-3 שנים, לעמדת היועץ המשפטי לממשלה אין מניעה שמר רוסו ייכלל ברשימת המועמדים לכנסת ה-21, בשל הוראת סעיף 56 לחוק הבחירות", נכתב בהודעה.בתגובה נאמר עוד כי "שירות מילואים בתנאי קבע, כשמו כן הוא – שירות מילואים בהתנדבות. אין מדובר בשירות המבוסס על התחייבות לשירות קבע. מבחינה מהותית, בשים לב למכלול מאפייניו ומהותו, מדובר בשירות מילואים לכל דבר ועניין. אולם, ביחס לצרכים מסוימים שעיקרם בצרכי שכר ותנאים נלווים לשכר, דומים (אך לא זהים) תנאיו של שירות מילואים בתנאי קבע לשירות קבע. בהתאם, ההבדל המרכזי בין שירות מילואים רגיל לבין "שירות מילואים בתנאי קבע" הוא בשכר (חישובו ואופן ביצוע תשלומו) ובתנאים הנלווים לו".היועץ המשפטי לממשלה סבור, כי בהיעדר קביעה מפורשת בחוק הבחירות להחלת תקופת הצינון גם על משרת המילואים, בהיעדר הצדקה מהותית עניינית להגדיר את שירות המילואים בתנאי קבע כשירות קבע, ומשיקולי ודאות בדין המתחייבים מעצם מעמדה הרם של זכות היסוד לבחור ולהיבחר, תקופת הצינון שבחוק הבחירות אינה חלה על תפקידו של מר רוסו כמפקד מפקדת העומק, בדרגת אלוף, בשירות מילואים בתנאי קבע.