אבו גוש

הליכוד 10.9 | כחול לבן 18.1 | ש״ס 1.6 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 26.6 | העבודה 1.9 | ישראל ביתנו 0.5 | איחוד מפלגות הימין 0.6 | מרצ 17.0 | כולנו 0.8 | רע״מ־בל״ד 20.0 | הימין החדש 0.1 | זהות 0.1 | גשר 0.3

אבו סנאן

הליכוד 3.0 | כחול לבן 14.7 | ש״ס 1.3 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 45.2 | העבודה 1.3 | ישראל ביתנו 3.8 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 3.9 | כולנו 10.8 | רע״מ־בל״ד 12.4 | הימין החדש 0.1 | גשר 0.1

אבו רובייעה (שבט)

הליכוד 0.7 | כחול לבן 8.5 | ש״ס 0.5 | חד״ש־תע״ל 9.3 | העבודה 3.2 | מרצ 4.0 | כולנו 0.8 | רע״מ־בל״ד 68.7 | הימין החדש 0.7 | זהות 0.3 |

אבו רוקייק (שבט)

הליכוד 0.9 | כחול לבן 2.3 | ש״ס 0.3 | יהדות התורה 0.3 | חד״ש־תע״ל 1.6 | העבודה 0.2 | מרצ 2.5 | כולנו 0.1 | רע״מ־בל״ד 90.2 | הימין החדש 0.3 | זהות 0.1 

אביחיל

הליכוד 11.2 | כחול לבן 61.3 | ש״ס 0.3 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 10.3 | ישראל ביתנו 0.8 | איחוד מפלגות הימין 0.8 | מרצ 6.6 | כולנו 2.3 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 1.6 | זהות 1.2 | גשר 2.4

אבן יהודה

הליכוד 20.3 | כחול לבן 54.1 | ש״ס 0.9 | יהדות התורה 0.4 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 8.8 | ישראל ביתנו 0.3 | איחוד מפלגות הימין 1.0 | מרצ 3.8 | כולנו 3.0 | הימין החדש 2.5 | זהות 1.9 | גשר 2.4

אבן שמואל

הליכוד 35.0 | כחול לבן 2.0 | ש״ס 4.4 | יהדות התורה 4.8 | העבודה 0.7 | איחוד מפלגות הימין 34.5 | מרצ 0.3 | כולנו 1.1 | הימין החדש 13.4 | זהות 3.3 | גשר 0.7

אבני חפץ

הליכוד 24.6 | כחול לבן 0.5 | ש״ס 7.4 | יהדות התורה 1.2 | העבודה 0.1 | איחוד מפלגות הימין 51.0 | כולנו 0.5 | הימין החדש 10.5 | זהות 4.2 | גשר 0.1

אום אל־פחם

הליכוד 0.3 | כחול לבן 0.7 | ש״ס 0.2 | חד״ש־תע״ל 79.7 | העבודה 0.2 | מרצ 5.1 | כולנו 1.0 | רע״מ־בל״ד 12.3 |

אופקים

הליכוד 36.3 | כחול לבן 6.7 | ש״ס 19.3 | יהדות התורה 16.0 | העבודה 1.2 | ישראל ביתנו 6.6 | איחוד מפלגות הימין 3.5 | מרצ 0.4 | כולנו 2.9 | הימין החדש 2.4 | זהות 3.2 | גשר 0.8

אור יהודה

הליכוד 50.9 | כחול לבן 16.6 | ש״ס 13.1 | יהדות התורה 1.2 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 2.6 | ישראל ביתנו 0.9 | איחוד מפלגות הימין 1.8 | מרצ 1.0 | כולנו 5.1 | הימין החדש 1.9 | זהות 2.3 | גשר 1.8

אור עקיבא

הליכוד 52.6 | כחול לבן 12.6 | ש״ס 8.3 | יהדות התורה 1.2 | העבודה 1.5 | ישראל ביתנו 9.2 | איחוד מפלגות הימין 1.6 | מרצ 0.7 | כולנו 5.1 | הימין החדש 2.0 | זהות 3.5 | גשר 1.2

אורנית

הליכוד 26.0 | כחול לבן 42.2 | ש״ס 0.9 | יהדות התורה 0.5 | העבודה 3.6 | ישראל ביתנו 0.9 | איחוד מפלגות הימין 3.1 | מרצ 1.2 | כולנו 3.7 | הימין החדש 9.5 | זהות 4.6 | גשר 3.4

אזור

הליכוד 36.5 | כחול לבן 31.6 | ש״ס 7.5 | יהדות התורה 1.1 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 4.3 | ישראל ביתנו 2.0 | איחוד מפלגות הימין 1.7 | מרצ 1.7 | כולנו 4.3 | הימין החדש 3.0 | זהות 2.8 | גשר 2.5

אחוזת ברק

הליכוד 30.8 | כחול לבן 40.0 | ש״ס 0.9 | יהדות התורה 0.2 | העבודה 6.0 | ישראל ביתנו 1.9 | איחוד מפלגות הימין 1.0 | מרצ 2.6 | כולנו 5.1 | הימין החדש 3.4 | זהות 3.3 | גשר 3.8

אחיעזר

הליכוד 42.1 | כחול לבן 1.3 | ש״ס 37.2 | יהדות התורה 4.1 | העבודה 0.1 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 4.1 | כולנו 1.8 | הימין החדש 7.1 | זהות 1.6 | גשר 0.3

אילת

הליכוד 43.3 | כחול לבן 26.2 | ש״ס 4.1 | יהדות התורה 0.5 | חד״ש־תע״ל 0.4 | העבודה 3.3 | ישראל ביתנו 5.4 | איחוד מפלגות הימין 2.2 | מרצ 1.5 | כולנו 3.1 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 2.5 | זהות 4.0 | גשר 2.5

אכסאל

הליכוד 0.9 | כחול לבן 1.3 | חד״ש־תע״ל 69.0 | העבודה 0.3 | מרצ 5.7 | כולנו 0.8 | רע״מ־בל״ד 21.1 


אלון מורה

הליכוד 7.9 | כחול לבן 0.5 | ש״ס 1.0 | יהדות התורה 0.5 | איחוד מפלגות הימין 80.5 | כולנו 0.3 | הימין החדש 5.3 | זהות 3.8 | גשר 0.1

אלון שבות

הליכוד 15.5 | כחול לבן 3.0 | ש״ס 0.5 | יהדות התורה 0.8 | העבודה 1.3 | ישראל ביתנו 0.2 | איחוד מפלגות הימין 32.2 | מרצ 0.7 | כולנו 1.2 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 37.3 | זהות 5.8 | גשר 1.3

אליכין

הליכוד 47.9 | כחול לבן 16.7 | ש״ס 10.8 | יהדות התורה 1.9 | העבודה 3.4 | ישראל ביתנו 0.3 | איחוד מפלגות הימין 3.7 | מרצ 0.7 | כולנו 6.1 | הימין החדש 2.4 | זהות 4.4 | גשר 1.6

אלעד

הליכוד 7.2 | כחול לבן 0.3 | ש״ס 45.9 | יהדות התורה 37.1 | העבודה 0.1 | איחוד מפלגות הימין 7.3 | כולנו 0.3 | הימין החדש 0.8 | זהות 0.9 |

אלעזר

הליכוד 20.0 | כחול לבן 3.1 | ש״ס 0.9 | יהדות התורה 0.6 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 0.9 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 29.7 | מרצ 0.4 | כולנו 0.9 | הימין החדש 37.7 | זהות 4.5 | גשר 0.9


אלפי מנשה

הליכוד 32.1 | כחול לבן 40.5 | ש״ס 1.1 | יהדות התורה 1.0 | העבודה 3.9 | ישראל ביתנו 1.8 | איחוד מפלגות הימין 1.1 | מרצ 1.1 | כולנו 4.2 | הימין החדש 4.9 | זהות 3.9 | גשר 3.9


אלקנה

הליכוד 18.3 | כחול לבן 2.9 | ש״ס 0.9 | יהדות התורה 0.7 | העבודה 0.2 | ישראל ביתנו 0.2 | איחוד מפלגות הימין 40.7 | מרצ 0.1 | כולנו 1.2 | הימין החדש 29.6 | זהות 4.0 | גשר 0.8

אעבלין

הליכוד 1.1 | כחול לבן 6.1 | ש״ס 3.5 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 57.9 | העבודה 1.6 | ישראל ביתנו 1.3 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 9.2 | כולנו 1.1 | רע״מ־בל״ד 16.4 | הימין החדש 0.1 

אעצם (שבט)

הליכוד 0.7 | כחול לבן 1.5 | ש״ס 0.3 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 5.5 | העבודה 0.5 | איחוד מפלגות הימין 0.3 | מרצ 2.8 | כולנו 0.2 | רע״מ־בל״ד 84.5 | זהות 0.2 | גשר 0.1

אפיקים

הליכוד 4.0 | כחול לבן 50.3 | ש״ס 0.1 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 32.1 | ישראל ביתנו 1.2 | מרצ 6.5 | כולנו 0.7 | הימין החדש 1.1 | זהות 2.3 | גשר 1.1

אפרת

הליכוד 24.4 | כחול לבן 3.8 | ש״ס 1.0 | יהדות התורה 0.6 | העבודה 0.7 | ישראל ביתנו 0.2 | איחוד מפלגות הימין 22.8 | מרצ 0.4 | כולנו 1.4 | הימין החדש 34.1 | זהות 8.8 | גשר 1.3

אריאל

הליכוד 43.7 | כחול לבן 12.3 | ש״ס 1.3 | יהדות התורה 0.3 | העבודה 1.1 | ישראל ביתנו 14.2 | איחוד מפלגות הימין 6.8 | מרצ 0.4 | כולנו 3.8 | הימין החדש 5.3 | זהות 7.4 | גשר 1.6

אשדוד

הליכוד 33.9 | כחול לבן 16.5 | ש״ס 11.4 | יהדות התורה 11.3 | העבודה 2.0 | ישראל ביתנו 12.4 | איחוד מפלגות הימין 1.6 | מרצ 0.5 | כולנו 3.6 | הימין החדש 2.2 | זהות 2.8 | גשר 1.2

אשקלון

הליכוד 42.6 | כחול לבן 15.6 | ש״ס 6.8 | יהדות התורה 1.8 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 1.9 | ישראל ביתנו 13.1 | איחוד מפלגות הימין 3.1 | מרצ 0.7 | כולנו 5.3 | הימין החדש 3.0 | זהות 3.5 | גשר 1.3

באקה אל־גרבייה

הליכוד 0.4 | כחול לבן 3.9 | ש״ס 0.5 | חד״ש־תע״ל 49.2 | העבודה 0.6 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 9.2 | כולנו 0.7 | רע״מ־בל״ד 34.0 | גשר 0.1

באר יעקב

הליכוד 37.2 | כחול לבן 34.4 | ש״ס 4.9 | יהדות התורה 1.4 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 3.1 | ישראל ביתנו 1.6 | איחוד מפלגות הימין 1.5 | מרצ 0.9 | כולנו 6.3 | הימין החדש 2.6 | זהות 2.9 | גשר 2.6

באר שבע

הליכוד 43.0 | כחול לבן 17.5 | ש״ס 6.0 | יהדות התורה 1.3 | חד״ש־תע״ל 0.3 | העבודה 2.7 | ישראל ביתנו 9.5 | איחוד מפלגות הימין 2.8 | מרצ 1.3 | כולנו 3.9 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 4.6 | זהות 4.3 | גשר 1.8

בועיינה־נוג'ידאת

הליכוד 1.1 | כחול לבן 6.6 | ש״ס 2.9 | יהדות התורה 4.8 | חד״ש־תע״ל 34.5 | העבודה 4.2 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 3.4 | כולנו 1.0 | רע״מ־בל״ד 36.8 

ביר אל־מכסור

הליכוד 5.2 | כחול לבן 33.2 | ש״ס 4.4 | חד״ש־תע״ל 14.7 | העבודה 2.7 | ישראל ביתנו 0.6 | איחוד מפלגות הימין 0.2 | מרצ 11.7 | כולנו 1.6 | רע״מ־בל״ד 20.9 | הימין החדש 0.2 | זהות 2.4 | גשר 0.1

בית אל

הליכוד 11.0 | כחול לבן 0.3 | ש״ס 1.1 | יהדות התורה 1.4 | העבודה 0.2 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 71.1 | מרצ 0.2 | כולנו 0.2 | הימין החדש 9.0 | זהות 5.2 | גשר 0.1

בית אלעזרי

הליכוד 21.9 | כחול לבן 47.6 | ש״ס 0.4 | יהדות התורה 0.5 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 8.7 | ישראל ביתנו 0.2 | איחוד מפלגות הימין 1.9 | מרצ 3.8 | כולנו 3.7 | הימין החדש 2.4 | זהות 3.6 | גשר 4.8

בית אריה

הליכוד 42.5 | כחול לבן 24.8 | ש״ס 2.3 | יהדות התורה 0.8 | העבודה 2.4 | ישראל ביתנו 1.5 | איחוד מפלגות הימין 3.2 | מרצ 0.3 | כולנו 4.3 | הימין החדש 6.4 | זהות 5.9 | גשר 4.8

בית ג'ן

הליכוד 3.2 | כחול לבן 19.1 | ש״ס 1.6 | חד״ש־תע״ל 1.3 | העבודה 3.9 | ישראל ביתנו 2.3 | איחוד מפלגות הימין 0.6 | מרצ 64.8 | כולנו 1.4 | רע״מ־בל״ד 0.2 | הימין החדש 0.5 | גשר 0.1

בית דגן

הליכוד 46.9 | כחול לבן 24.5 | ש״ס 4.9 | יהדות התורה 1.3 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 2.5 | ישראל ביתנו 0.9 | איחוד מפלגות הימין 3.6 | מרצ 1.0 | כולנו 5.3 | הימין החדש 2.8 | זהות 2.5 | גשר 3.4

בית השיטה

הליכוד 5.6 | כחול לבן 56.4 | ש״ס 0.3 | חד״ש־תע״ל 0.3 | העבודה 25.1 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 1.2 | מרצ 3.8 | כולנו 0.9 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 1.9 | זהות 1.2 | גשר 2.8

בית זית

הליכוד 15.5 | כחול לבן 40.9 | ש״ס 0.9 | יהדות התורה 1.3 | חד״ש־תע״ל 0.6 | העבודה 13.3 | ישראל ביתנו 0.2 | איחוד מפלגות הימין 1.6 | מרצ 10.9 | כולנו 3.5 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 3.9 | זהות 3.9 | גשר 3.0

בית חשמונאי

הליכוד 30.0 | כחול לבן 45.2 | ש״ס 0.8 | העבודה 6.1 | ישראל ביתנו 0.7 | איחוד מפלגות הימין 0.7 | מרצ 2.7 | כולנו 5.4 | הימין החדש 2.9 | זהות 2.4 | גשר 2.8

בית יצחק־שער חפר

הליכוד 10.4 | כחול לבן 65.4 | ש״ס 0.1 | יהדות התורה 0.4 | העבודה 11.5 | ישראל ביתנו 0.2 | איחוד מפלגות הימין 0.5 | מרצ 5.5 | כולנו 1.9 | הימין החדש 1.5 | זהות 0.9 | גשר 1.5

בית שאן

הליכוד 55.0 | כחול לבן 5.2 | ש״ס 15.9 | יהדות התורה 1.0 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 0.9 | ישראל ביתנו 1.5 | איחוד מפלגות הימין 5.0 | מרצ 0.2 | כולנו 3.1 | הימין החדש 1.9 | זהות 2.3 | גשר 7.4

בית שמש

הליכוד 25.8 | כחול לבן 4.3 | ש״ס 15.9 | יהדות התורה 33.0 | העבודה 1.4 | ישראל ביתנו 2.1 | איחוד מפלגות הימין 7.5 | מרצ 0.3 | כולנו 1.5 | הימין החדש 3.8 | זהות 3.4 | גשר 0.6

ביתר עילית

הליכוד 3.4 | כחול לבן 0.1 | ש״ס 26.5 | יהדות התורה 63.2 | העבודה 0.1 | איחוד מפלגות הימין 4.8 | כולנו 0.1 | הימין החדש 0.4 | זהות 1.1 |

בני ברק

הליכוד 5.4 | כחול לבן 1.2 | ש״ס 26.5 | יהדות התורה 61.4 | העבודה 0.7 | ישראל ביתנו 0.4 | איחוד מפלגות הימין 2.3 | מרצ 0.1 | כולנו 0.5 | הימין החדש 0.6 | זהות 0.6 | גשר 0.2

בני דרור

הליכוד 15.5 | כחול לבן 55.0 | ש״ס 0.1 | העבודה 14.0 | ישראל ביתנו 0.3 | איחוד מפלגות הימין 0.5 | מרצ 5.7 | כולנו 2.4 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 3.9 | זהות 1.3 | גשר 0.8

בני עי"ש

הליכוד 39.6 | כחול לבן 15.7 | ש״ס 6.1 | יהדות התורה 1.4 | העבודה 1.1 | ישראל ביתנו 19.2 | איחוד מפלגות הימין 3.2 | מרצ 0.6 | כולנו 3.9 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 1.8 | זהות 4.8 | גשר 1.1

בני ראם

הליכוד 37.0 | כחול לבן 3.2 | ש״ס 6.5 | יהדות התורה 6.8 | העבודה 0.6 | איחוד מפלגות הימין 21.9 | מרצ 0.3 | כולנו 1.6 | הימין החדש 16.8 | זהות 4.8 | גשר 0.7

בנימינה־גבעת עדה

הליכוד 18.3 | כחול לבן 50.8 | ש״ס 1.0 | יהדות התורה 0.2 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 9.8 | ישראל ביתנו 0.7 | איחוד מפלגות הימין 1.2 | מרצ 6.9 | כולנו 2.5 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 3.1 | זהות 2.0 | גשר 2.6

בסמ"ה

הליכוד 0.8 | כחול לבן 1.8 | ש״ס 1.2 | חד״ש־תע״ל 51.3 | העבודה 0.6 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 13.4 | כולנו 2.6 | רע״מ־בל״ד 26.4 | הימין החדש 0.1 

בסמת טבעון

הליכוד 2.0 | כחול לבן 27.8 | ש״ס 5.8 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 20.6 | העבודה 1.8 | איחוד מפלגות הימין 0.4 | מרצ 8.8 | כולנו 2.9 | רע״מ־בל״ד 25.0 | הימין החדש 0.2 | זהות 0.1 | גשר 0.1

בענה

הליכוד 0.2 | כחול לבן 0.9 | ש״ס 4.1 | חד״ש־תע״ל 36.5 | העבודה 1.8 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 0.8 | כולנו 3.6 | רע״מ־בל״ד 46.6 | הימין החדש 0.1 

ברכה

הליכוד 57.7 | כחול לבן 0.8 | ש״ס 1.0 | העבודה 0.1 | איחוד מפלגות הימין 28.9 | מרצ 0.4 | כולנו 0.1 | הימין החדש 7.1 | זהות 3.7 | גשר 0.1

ברקן

הליכוד 48.3 | כחול לבן 14.4 | ש״ס 0.6 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 2.5 | ישראל ביתנו 3.6 | איחוד מפלגות הימין 2.8 | מרצ 0.8 | כולנו 5.2 | הימין החדש 9.1 | זהות 7.5 | גשר 4.1

ברקת

הליכוד 50.5 | כחול לבן 1.5 | ש״ס 9.9 | יהדות התורה 2.6 | העבודה 0.1 | איחוד מפלגות הימין 24.8 | מרצ 0.2 | כולנו 2.3 | הימין החדש 3.2 | זהות 4.2 | גשר 0.3

בת חפר

הליכוד 15.4 | כחול לבן 57.9 | ש״ס 0.5 | יהדות התורה 0.2 | העבודה 7.7 | ישראל ביתנו 0.6 | איחוד מפלגות הימין 1.2 | מרצ 4.5 | כולנו 3.2 | הימין החדש 2.0 | זהות 2.4 | גשר 3.8

בת ים

הליכוד 38.5 | כחול לבן 21.7 | ש״ס 6.6 | יהדות התורה 1.1 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 2.8 | ישראל ביתנו 12.5 | איחוד מפלגות הימין 2.7 | מרצ 1.1 | כולנו 5.2 | הימין החדש 1.8 | זהות 2.9 | גשר 1.8

גבע בנימין

הליכוד 44.3 | כחול לבן 6.4 | ש״ס 14.8 | יהדות התורה 1.9 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 0.8 | ישראל ביתנו 1.6 | איחוד מפלגות הימין 13.0 | מרצ 0.3 | כולנו 2.1 | הימין החדש 6.7 | זהות 6.1 | גשר 1.4

גבעון החדשה

הליכוד 35.6 | כחול לבן 23.7 | ש״ס 2.2 | יהדות התורה 0.7 | העבודה 3.8 | ישראל ביתנו 3.5 | איחוד מפלגות הימין 3.1 | מרצ 1.5 | כולנו 5.7 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 8.5 | זהות 6.1 | גשר 4.3

גבעת אבני

הליכוד 34.6 | כחול לבן 35.6 | ש״ס 2.5 | יהדות התורה 0.3 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 3.5 | ישראל ביתנו 1.0 | איחוד מפלגות הימין 2.5 | מרצ 1.5 | כולנו 4.4 | הימין החדש 4.0 | זהות 3.6 | גשר 6.4

גבעת אלה

הליכוד 7.3 | כחול לבן 63.8 | ש״ס 0.1 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 12.4 | ישראל ביתנו 0.5 | איחוד מפלגות הימין 0.3 | מרצ 8.1 | כולנו 2.6 | הימין החדש 1.4 | זהות 0.6 | גשר 2.6

גבעת ברנר

הליכוד 8.5 | כחול לבן 53.5 | ש״ס 0.2 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.3 | העבודה 23.3 | ישראל ביתנו 0.3 | איחוד מפלגות הימין 0.3 | מרצ 6.1 | כולנו 2.1 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 1.6 | זהות 1.3 | גשר 1.8

גבעת זאב

הליכוד 33.4 | כחול לבן 9.2 | ש״ס 15.0 | יהדות התורה 19.9 | העבודה 1.5 | ישראל ביתנו 0.9 | איחוד מפלגות הימין 7.3 | מרצ 0.5 | כולנו 2.3 | הימין החדש 4.6 | זהות 3.5 | גשר 1.6

גבעת חיים (איחוד)

הליכוד 1.5 | כחול לבן 63.0 | יהדות התורה 0.3 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 22.0 | ישראל ביתנו 0.3 | מרצ 10.1 | כולנו 0.1 | הימין החדש 0.5 | זהות 0.9 | גשר 0.9

גבעת יערים

הליכוד 34.7 | כחול לבן 24.8 | ש״ס 4.2 | יהדות התורה 1.0 | חד״ש־תע״ל 0.3 | העבודה 7.4 | ישראל ביתנו 0.7 | איחוד מפלגות הימין 3.4 | מרצ 7.7 | כולנו 5.5 | הימין החדש 5.7 | זהות 2.4 | גשר 2.2

גבעת שמואל

הליכוד 25.4 | כחול לבן 22.9 | ש״ס 4.0 | יהדות התורה 1.5 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 3.3 | ישראל ביתנו 1.1 | איחוד מפלגות הימין 14.1 | מרצ 1.7 | כולנו 3.1 | הימין החדש 16.7 | זהות 3.8 | גשר 2.0


גבעתיים

הליכוד 17.6 | כחול לבן 50.6 | ש״ס 1.0 | יהדות התורה 0.4 | חד״ש־תע״ל 0.4 | העבודה 10.2 | ישראל ביתנו 0.8 | איחוד מפלגות הימין 1.5 | מרצ 7.1 | כולנו 2.9 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 2.4 | זהות 2.1 | גשר 2.5

ג'דיידה־מכר
הליכוד 0.6 | כחול לבן 2.1 | ש״ס 1.1 | חד״ש־תע״ל 59.4 | העבודה 0.9 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 4.1 | כולנו 0.2 | רע״מ־בל״ד 25.9 | הימין החדש 0.1 

גדרה

הליכוד 33.7 | כחול לבן 35.1 | ש״ס 2.7 | יהדות התורה 1.0 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 5.0 | ישראל ביתנו 1.9 | איחוד מפלגות הימין 3.5 | מרצ 2.3 | כולנו 5.1 | הימין החדש 3.0 | זהות 3.1 | גשר 2.8

ג'וליס

הליכוד 11.4 | כחול לבן 55.9 | ש״ס 2.4 | יהדות התורה 0.3 | חד״ש־תע״ל 0.3 | העבודה 0.6 | ישראל ביתנו 3.8 | איחוד מפלגות הימין 0.3 | מרצ 7.8 | כולנו 7.1 | רע״מ־בל״ד 0.2 | הימין החדש 2.7 | זהות 0.3 | גשר 0.4

גילת
הליכוד 51.2 | כחול לבן 18.7 | ש״ס 2.4 | יהדות התורה 0.7 | העבודה 2.9 | איחוד מפלגות הימין 3.0 | מרצ 0.3 | כולנו 6.6 | הימין החדש 5.0 | זהות 4.2 | גשר 3.7

ג'לג'וליה

הליכוד 0.5 | כחול לבן 2.3 | ש״ס 4.5 | חד״ש־תע״ל 31.6 | העבודה 0.7 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 13.2 | רע״מ־בל״ד 45.5 |

גן יבנה

הליכוד 38.9 | כחול לבן 32.2 | ש״ס 3.7 | יהדות התורה 0.7 | העבודה 3.1 | ישראל ביתנו 2.4 | איחוד מפלגות הימין 2.6 | מרצ 1.2 | כולנו 4.4 | הימין החדש 3.4 | זהות 3.7 | גשר 3.0

גן נר

הליכוד 34.9 | כחול לבן 36.5 | ש״ס 1.0 | יהדות התורה 0.3 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 5.7 | ישראל ביתנו 1.8 | איחוד מפלגות הימין 0.8 | מרצ 2.3 | כולנו 3.5 | הימין החדש 3.1 | זהות 3.5 | גשר 5.9

גני מודיעין

הליכוד 19.4 | כחול לבן 0.6 | ש״ס 40.0 | יהדות התורה 8.2 | העבודה 0.1 | ישראל ביתנו 0.2 | איחוד מפלגות הימין 19.4 | מרצ 0.1 | כולנו 0.7 | הימין החדש 5.0 | זהות 5.9 | גשר 0.2

גני תקווה

הליכוד 22.1 | כחול לבן 45.8 | ש״ס 6.4 | יהדות התורה 2.3 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 6.2 | ישראל ביתנו 0.7 | איחוד מפלגות הימין 2.2 | מרצ 3.1 | כולנו 3.6 | הימין החדש 2.9 | זהות 2.1 | גשר 2.2

ג'סר א־זרקא

הליכוד 1.3 | כחול לבן 6.9 | ש״ס 11.7 | יהדות התורה 0.2 | חד״ש־תע״ל 38.7 | העבודה 2.6 | איחוד מפלגות הימין 0.4 | מרצ 6.3 | כולנו 2.5 | רע״מ־בל״ד 27.0 | הימין החדש 0.2 | זהות 0.1 | גשר 0.1

ג'ש (גוש חלב)

הליכוד 0.4 | כחול לבן 15.8 | ש״ס 3.4 | חד״ש־תע״ל 44.1 | העבודה 2.1 | ישראל ביתנו 12.3 | מרצ 8.0 | כולנו 0.4 | רע״מ־בל״ד 10.0 | הימין החדש 0.1 | גשר 1.9

גשר הזיו

הליכוד 19.4 | כחול לבן 44.1 | ש״ס 0.1 | העבודה 13.9 | ישראל ביתנו 0.9 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 7.7 | כולנו 5.0 | הימין החדש 2.5 | זהות 2.4 | גשר 3.8

ג'ת

הליכוד 0.6 | כחול לבן 2.3 | ש״ס 0.1 | חד״ש־תע״ל 52.8 | העבודה 0.3 | איחוד מפלגות הימין 0.2 | מרצ 13.0 | כולנו 0.2 | רע״מ־בל״ד 29.4 | גשר 0.1

דאלית אל־כרמל

הליכוד 2.6 | כחול לבן 55.4 | ש״ס 0.5 | חד״ש־תע״ל 1.9 | העבודה 1.5 | ישראל ביתנו 2.2 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 8.7 | כולנו 23.9 | רע״מ־בל״ד 0.2 | הימין החדש 0.3 | זהות 0.1 | גשר 0.8


דבוריה

הליכוד 0.3 | כחול לבן 1.0 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 46.8 | העבודה 0.4 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 3.5 | כולנו 2.1 | רע״מ־בל״ד 44.7 

דיר אל־אסד

הליכוד 0.6 | כחול לבן 1.5 | ש״ס 9.0 | חד״ש־תע״ל 45.2 | העבודה 4.5 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 2.2 | כולנו 2.3 | רע״מ־בל״ד 33.5 

דיר חנא

הליכוד 0.7 | כחול לבן 1.9 | ש״ס 2.4 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 52.4 | העבודה 0.3 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 1.9 | כולנו 2.7 | רע״מ־בל״ד 36.3 | הימין החדש 0.2 

דימונה

הליכוד 56.3 | כחול לבן 12.2 | ש״ס 7.9 | יהדות התורה 1.1 | העבודה 1.8 | ישראל ביתנו 5.6 | איחוד מפלגות הימין 3.2 | מרצ 0.4 | כולנו 3.5 | רע״מ־בל״ד 0.2 | הימין החדש 2.4 | זהות 3.2 | גשר 1.4

הוד השרון

הליכוד 20.5 | כחול לבן 53.6 | ש״ס 1.6 | יהדות התורה 0.4 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 7.6 | ישראל ביתנו 1.2 | איחוד מפלגות הימין 0.9 | מרצ 4.6 | כולנו 2.9 | הימין החדש 2.0 | זהות 1.9 | גשר 2.3

הושעיה
הליכוד 19.2 | כחול לבן 18.2 | ש״ס 0.9 | יהדות התורה 0.2 | העבודה 2.9 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 12.1 | מרצ 0.6 | כולנו 1.3 | הימין החדש 37.9 | זהות 4.0 | גשר 2.3

הר אדר

הליכוד 20.4 | כחול לבן 50.8 | ש״ס 0.5 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 8.2 | ישראל ביתנו 0.5 | איחוד מפלגות הימין 0.6 | מרצ 5.2 | כולנו 2.6 | הימין החדש 4.6 | זהות 2.6 | גשר 3.4

הר גילה

הליכוד 42.4 | כחול לבן 21.3 | ש״ס 4.3 | יהדות התורה 0.1 | העבודה 5.5 | ישראל ביתנו 2.4 | איחוד מפלגות הימין 2.7 | מרצ 1.3 | כולנו 3.8 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 5.4 | זהות 5.9 | גשר 3.7

הרצליה

הליכוד 23.4 | כחול לבן 47.9 | ש״ס 2.3 | יהדות התורה 0.8 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 6.7 | ישראל ביתנו 1.9 | איחוד מפלגות הימין 1.6 | מרצ 4.7 | כולנו 3.4 | הימין החדש 2.2 | זהות 2.1 | גשר 2.3

זכרון יעקב

הליכוד 17.8 | כחול לבן 45.2 | ש״ס 4.8 | יהדות התורה 5.1 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 7.9 | ישראל ביתנו 0.7 | איחוד מפלגות הימין 1.9 | מרצ 5.0 | כולנו 3.3 | הימין החדש 3.8 | זהות 2.1 | גשר 1.6

זמר

הליכוד 0.7 | כחול לבן 2.8 | ש״ס 5.0 | חד״ש־תע״ל 43.8 | העבודה 0.6 | מרצ 15.0 | כולנו 1.3 | רע״מ־בל״ד 29.4 | זהות 0.1 |

זרזיר

הליכוד 3.8 | כחול לבן 50.1 | ש״ס 0.8 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 8.7 | העבודה 3.2 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 10.8 | כולנו 2.8 | רע״מ־בל״ד 14.1 | הימין החדש 0.3 | זהות 0.1 | גשר 0.2

חדרה

הליכוד 38.0 | כחול לבן 25.9 | ש״ס 6.4 | יהדות התורה 1.1 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 3.5 | ישראל ביתנו 6.7 | איחוד מפלגות הימין 2.1 | מרצ 1.5 | כולנו 7.0 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 2.1 | זהות 3.0 | גשר 1.7

חולון

הליכוד 37.5 | כחול לבן 29.0 | ש״ס 7.3 | יהדות התורה 1.0 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 4.1 | ישראל ביתנו 4.2 | איחוד מפלגות הימין 1.6 | מרצ 1.5 | כולנו 5.6 | הימין החדש 2.1 | זהות 2.7 | גשר 2.5

חורה

הליכוד 2.0 | כחול לבן 4.9 | ש״ס 1.1 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 41.1 | העבודה 2.4 | ישראל ביתנו 0.1 | מרצ 6.9 | כולנו 0.3 | רע״מ־בל״ד 39.5 | הימין החדש 0.1 

 

חורפיש

הליכוד 2.2 | כחול לבן 34.8 | ש״ס 4.2 | חד״ש־תע״ל 2.3 | העבודה 2.1 | ישראל ביתנו 14.9 | איחוד מפלגות הימין 1.2 | מרצ 20.2 | כולנו 1.9 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 1.2 | זהות 0.1 | גשר 0.1

חיפה

הליכוד 23.7 | כחול לבן 32.7 | ש״ס 2.0 | יהדות התורה 3.5 | חד״ש־תע״ל 5.1 | העבודה 5.7 | ישראל ביתנו 7.3 | איחוד מפלגות הימין 2.1 | מרצ 4.7 | כולנו 5.1 | רע״מ־בל״ד 1.0 | הימין החדש 2.3 | זהות 2.3 | גשר 1.6

חירות

הליכוד 4.7 | כחול לבן 66.8 | ש״ס 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 14.9 | ישראל ביתנו 0.3 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 8.1 | כולנו 0.8 | הימין החדש 2.0 | זהות 0.5 | גשר 1.4

חצור הגלילית

הליכוד 49.7 | כחול לבן 6.0 | ש״ס 10.5 | יהדות התורה 14.5 | העבודה 1.5 | ישראל ביתנו 4.4 | איחוד מפלגות הימין 3.8 | מרצ 0.2 | כולנו 3.7 | הימין החדש 1.9 | זהות 1.7 | גשר 1.7

חריש

הליכוד 26.6 | כחול לבן 21.0 | ש״ס 9.7 | יהדות התורה 1.5 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 3.0 | ישראל ביתנו 3.2 | איחוד מפלגות הימין 13.8 | מרצ 1.3 | כולנו 4.1 | רע״מ־בל״ד 0.2 | הימין החדש 6.7 | זהות 6.7 | גשר 1.2

חשמונאים

הליכוד 22.5 | כחול לבן 3.3 | ש״ס 4.4 | יהדות התורה 2.1 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 0.4 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 25.0 | מרצ 0.3 | כולנו 1.0 | הימין החדש 31.0 | זהות 8.6 | גשר 0.9

טבריה

הליכוד 48.2 | כחול לבן 10.4 | ש״ס 15.0 | יהדות התורה 7.5 | העבודה 1.4 | ישראל ביתנו 4.4 | איחוד מפלגות הימין 2.6 | מרצ 0.4 | כולנו 3.1 | הימין החדש 1.6 | זהות 2.5 | גשר 2.1

טובא־זנגריה

הליכוד 2.8 | כחול לבן 41.1 | ש״ס 1.7 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 17.2 | העבודה 1.9 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.3 | מרצ 11.3 | כולנו 3.7 | רע״מ־בל״ד 15.0 | גשר 0.3


טורעאן

הליכוד 0.5 | כחול לבן 3.3 | ש״ס 0.2 | חד״ש־תע״ל 53.3 | העבודה 0.4 | ישראל ביתנו 0.2 | מרצ 4.8 | כולנו 1.2 | רע״מ־בל״ד 34.2 | הימין החדש 0.1 |

טייבה

הליכוד 0.3 | כחול לבן 1.1 | ש״ס 0.7 | חד״ש־תע״ל 51.5 | העבודה 0.3 | מרצ 7.5 | כולנו 0.2 | רע״מ־בל״ד 37.7 |

טירה

הליכוד 0.4 | כחול לבן 2.6 | ש״ס 0.1 | חד״ש־תע״ל 40.1 | העבודה 0.8 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 24.2 | כולנו 1.4 | רע״מ־בל״ד 29.2 | הימין החדש 0.1 

טירת כרמל

הליכוד 52.7 | כחול לבן 14.6 | ש״ס 8.6 | יהדות התורה 0.5 | העבודה 1.6 | ישראל ביתנו 3.2 | איחוד מפלגות הימין 1.7 | מרצ 0.8 | כולנו 8.7 | הימין החדש 1.7 | זהות 3.0 | גשר 1.8

טלמון

הליכוד 7.8 | כחול לבן 0.2 | ש״ס 0.9 | יהדות התורה 1.4 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 66.3 | כולנו 0.2 | הימין החדש 17.7 | זהות 5.4 | גשר 0.1

טמרה

הליכוד 0.5 | כחול לבן 1.4 | ש״ס 3.1 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 42.9 | העבודה 0.6 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 6.2 | כולנו 1.6 | רע״מ־בל״ד 34.5 | גשר 0.2

יאנוח־ג'ת

הליכוד 11.4 | כחול לבן 28.2 | ש״ס 0.9 | חד״ש־תע״ל 1.4 | העבודה 0.2 | ישראל ביתנו 17.6 | איחוד מפלגות הימין 1.4 | מרצ 5.7 | כולנו 5.7 | הימין החדש 0.4 | זהות 0.1 | גשר 1.9

יבנאל

הליכוד 26.9 | כחול לבן 18.9 | ש״ס 32.6 | יהדות התורה 4.9 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 2.1 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 2.8 | מרצ 0.9 | כולנו 2.6 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 1.6 | זהות 3.5 | גשר 2.4

יבנה

הליכוד 40.2 | כחול לבן 28.1 | ש״ס 7.5 | יהדות התורה 1.1 | העבודה 3.0 | ישראל ביתנו 2.5 | איחוד מפלגות הימין 3.0 | מרצ 1.1 | כולנו 5.1 | הימין החדש 2.5 | זהות 3.0 | גשר 2.1

יגור

הליכוד 4.2 | כחול לבן 51.1 | העבודה 33.8 | ישראל ביתנו 1.3 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 5.1 | כולנו 1.0 | הימין החדש 0.8 | זהות 0.9 | גשר 1.1

יד בנימין

הליכוד 12.6 | כחול לבן 0.9 | ש״ס 8.4 | יהדות התורה 4.4 | העבודה 2.3 | איחוד מפלגות הימין 51.6 | מרצ 0.1 | כולנו 0.9 | הימין החדש 15.3 | זהות 3.1 | גשר 0.2

יהוד־מונוסון

הליכוד 34.9 | כחול לבן 38.5 | ש״ס 3.0 | יהדות התורה 0.6 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 5.3 | ישראל ביתנו 1.4 | איחוד מפלגות הימין 1.4 | מרצ 2.1 | כולנו 4.4 | הימין החדש 2.7 | זהות 2.4 | גשר 2.6

יובלים
הליכוד 3.4 | כחול לבן 59.2 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.3 | העבודה 16.6 | ישראל ביתנו 0.9 | איחוד מפלגות הימין 0.4 | מרצ 10.8 | כולנו 1.9 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 2.5 | זהות 1.5 | גשר 2.4

יסוד המעלה

הליכוד 18.1 | כחול לבן 50.4 | ש״ס 0.6 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 10.5 | ישראל ביתנו 0.9 | איחוד מפלגות הימין 3.5 | מרצ 3.2 | כולנו 2.4 | הימין החדש 4.0 | זהות 3.2 | גשר 2.6

יפיע

הליכוד 2.4 | כחול לבן 4.0 | ש״ס 1.1 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 59.3 | העבודה 2.0 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 5.4 | כולנו 1.2 | רע״מ־בל״ד 23.0 | הימין החדש 0.1 

יקיר

הליכוד 22.0 | כחול לבן 1.1 | ש״ס 0.9 | יהדות התורה 0.4 | העבודה 0.4 | איחוד מפלגות הימין 35.2 | מרצ 0.1 | כולנו 0.5 | הימין החדש 33.0 | זהות 6.3 | גשר 0.2

יקנעם (מושבה)

הליכוד 7.0 | כחול לבן 60.7 | ש״ס 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 15.2 | ישראל ביתנו 0.8 | איחוד מפלגות הימין 1.3 | מרצ 7.8 | כולנו 1.0 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 2.8 | זהות 0.8 | גשר 1.4

יקנעם עילית

הליכוד 35.1 | כחול לבן 28.8 | ש״ס 2.8 | יהדות התורה 0.8 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 4.6 | ישראל ביתנו 8.3 | איחוד מפלגות הימין 1.7 | מרצ 1.8 | כולנו 5.5 | הימין החדש 2.8 | זהות 3.6 | גשר 3.3

ירוחם

הליכוד 41.8 | כחול לבן 10.6 | ש״ס 10.1 | יהדות התורה 6.4 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 1.9 | ישראל ביתנו 4.9 | איחוד מפלגות הימין 5.1 | מרצ 0.9 | כולנו 4.4 | רע״מ־בל״ד 0.7 | הימין החדש 6.5 | זהות 3.5 | גשר 2.5


ירושלים

הליכוד 24.8 | כחול לבן 11.8 | ש״ס 13.7 | יהדות התורה 23.2 | חד״ש־תע״ל 0.7 | העבודה 3.1 | ישראל ביתנו 1.6 | איחוד מפלגות הימין 6.8 | מרצ 3.2 | כולנו 2.0 | רע״מ־בל״ד 0.2 | הימין החדש 4.5 | זהות 2.7 | גשר 1.5

ירכא

הליכוד 35.1 | כחול לבן 29.0 | ש״ס 9.0 | יהדות התורה 0.5 | חד״ש־תע״ל 3.4 | העבודה 1.3 | ישראל ביתנו 8.7 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 6.3 | כולנו 2.7 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 1.3 | זהות 0.1 | גשר 0.1

כאבול

הליכוד 0.3 | כחול לבן 0.4 | ש״ס 2.2 | יהדות התורה 0.3 | חד״ש־תע״ל 48.6 | העבודה 0.2 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 2.3 | כולנו 0.9 | רע״מ־בל״ד 43.6 | הימין החדש 0.1 | גשר 0.5

כאוכב אבו אל־היג'א

הליכוד 0.2 | כחול לבן 0.7 | חד״ש־תע״ל 51.0 | העבודה 0.2 | מרצ 2.4 | רע״מ־בל״ד 45.0 | זהות 0.1 | גשר 0.2

כוכב השחר
הליכוד 8.8 | כחול לבן 0.4 | ש״ס 1.3 | יהדות התורה 1.4 | איחוד מפלגות הימין 63.2 | כולנו 0.2 | הימין החדש 16.2 | זהות 8.0 | גשר 0.4

כוכב יאיר

הליכוד 16.1 | כחול לבן 52.2 | ש״ס 0.4 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 8.8 | ישראל ביתנו 1.4 | איחוד מפלגות הימין 2.0 | מרצ 4.7 | כולנו 2.0 | הימין החדש 7.5 | זהות 1.9 | גשר 2.7

כוכב יעקב

הליכוד 10.2 | כחול לבן 0.3 | ש״ס 36.3 | יהדות התורה 18.3 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 25.6 | מרצ 0.1 | כולנו 0.3 | הימין החדש 3.6 | זהות 5.0 | גשר 0.1

כסיפה

הליכוד 0.8 | כחול לבן 4.4 | ש״ס 0.9 | חד״ש־תע״ל 6.4 | העבודה 0.9 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 4.2 | כולנו 1.1 | רע״מ־בל״ד 79.4 | הימין החדש 0.1 | זהות 0.1 

כסרא־סמיע

הליכוד 25.4 | כחול לבן 18.4 | ש״ס 3.4 | חד״ש־תע״ל 1.1 | העבודה 5.5 | ישראל ביתנו 21.4 | איחוד מפלגות הימין 4.4 | מרצ 8.5 | כולנו 6.5 | רע״מ־בל״ד 0.4 | הימין החדש 1.3 

כעביה־טבאש־חג'אג'רה

הליכוד 1.9 | כחול לבן 26.3 | ש״ס 0.1 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 16.4 | העבודה 17.4 | איחוד מפלגות הימין 3.7 | מרצ 4.1 | כולנו 2.5 | רע״מ־בל״ד 17.2 | הימין החדש 0.1 | זהות 0.1 | גשר 0.1

כפר אדומים

הליכוד 27.7 | כחול לבן 14.0 | ש״ס 0.4 | יהדות התורה 0.5 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 3.0 | ישראל ביתנו 0.5 | איחוד מפלגות הימין 8.6 | מרצ 1.0 | כולנו 4.0 | הימין החדש 30.5 | זהות 5.6 | גשר 3.6

כפר ברא

הליכוד 0.4 | כחול לבן 2.0 | ש״ס 1.5 | חד״ש־תע״ל 23.4 | העבודה 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.2 | מרצ 26.9 | כולנו 0.2 | רע״מ־בל״ד 44.7 | הימין החדש 0.1 | גשר 0.1

כפר האורנים

הליכוד 13.1 | כחול לבן 59.8 | ש״ס 0.2 | יהדות התורה 0.7 | העבודה 8.8 | ישראל ביתנו 0.5 | איחוד מפלגות הימין 0.9 | מרצ 4.8 | כולנו 2.4 | הימין החדש 3.3 | זהות 1.6 | גשר 3.3

כפר הס

הליכוד 5.5 | כחול לבן 64.1 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 15.9 | ישראל ביתנו 0.5 | מרצ 8.6 | כולנו 1.0 | הימין החדש 0.5 | זהות 1.6 | גשר 1.6

כפר ויתקין

הליכוד 4.6 | כחול לבן 63.4 | ש״ס 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 17.7 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.7 | מרצ 8.3 | כולנו 1.2 | הימין החדש 1.1 | זהות 1.0 | גשר 1.0

כפר ורדים

הליכוד 12.1 | כחול לבן 51.4 | ש״ס 0.3 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.5 | העבודה 12.5 | ישראל ביתנו 1.0 | איחוד מפלגות הימין 0.8 | מרצ 8.3 | כולנו 4.9 | רע״מ־בל״ד 0.3 | הימין החדש 2.4 | זהות 1.4 | גשר 3.3

כפר חב"ד

הליכוד 15.9 | כחול לבן 0.2 | ש״ס 2.5 | יהדות התורה 19.1 | ישראל ביתנו 0.2 | איחוד מפלגות הימין 55.6 | מרצ 0.1 | כולנו 0.3 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 2.6 | זהות 3.1 | גשר 0.1

כפר יאסיף

הליכוד 2.3 | כחול לבן 3.3 | ש״ס 0.8 | חד״ש־תע״ל 68.6 | העבודה 0.9 | ישראל ביתנו 0.3 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 7.4 | כולנו 1.7 | רע״מ־בל״ד 13.8 | הימין החדש 0.1 | זהות 0.1 

כפר יונה

הליכוד 34.9 | כחול לבן 37.4 | ש״ס 2.7 | יהדות התורה 1.4 | העבודה 4.7 | ישראל ביתנו 1.6 | איחוד מפלגות הימין 1.4 | מרצ 1.6 | כולנו 5.6 | הימין החדש 2.6 | זהות 3.1 | גשר 2.3

כפר כמא

הליכוד 1.2 | כחול לבן 67.7 | ש״ס 0.3 | חד״ש־תע״ל 3.0 | העבודה 8.9 | ישראל ביתנו 0.1 | מרצ 10.4 | כולנו 4.0 | רע״מ־בל״ד 1.3 | זהות 0.2 | גשר 0.9

כפר כנא
הליכוד 0.8 | כחול לבן 2.3 | ש״ס 1.2 | יהדות התורה 1.8 | חד״ש־תע״ל 33.9 | העבודה 2.0 | ישראל ביתנו 0.5 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 2.7 | כולנו 2.7 | רע״מ־בל״ד 47.2 | הימין החדש 0.1 | גשר 0.1

כפר מנדא

הליכוד 0.8 | כחול לבן 1.0 | ש״ס 9.6 | חד״ש־תע״ל 46.9 | העבודה 0.4 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 5.6 | כולנו 1.9 | רע״מ־בל״ד 32.7 | הימין החדש 0.1 

כפר מצר

הליכוד 0.3 | כחול לבן 8.6 | ש״ס 9.8 | חד״ש־תע״ל 22.9 | העבודה 1.2 | איחוד מפלגות הימין 0.3 | מרצ 7.4 | כולנו 3.7 | רע״מ־בל״ד 41.1 | הימין החדש 0.4 | זהות 0.3 

 

כפר סבא

הליכוד 23.8 | כחול לבן 46.0 | ש״ס 2.0 | יהדות התורה 0.6 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 7.7 | ישראל ביתנו 2.4 | איחוד מפלגות הימין 2.1 | מרצ 4.5 | כולנו 3.1 | הימין החדש 2.7 | זהות 2.2 | גשר 2.1

כפר סירקין

הליכוד 11.4 | כחול לבן 66.7 | ש״ס 0.5 | חד״ש־תע״ל 0.4 | העבודה 6.5 | ישראל ביתנו 0.5 | איחוד מפלגות הימין 1.4 | מרצ 5.8 | כולנו 1.3 | הימין החדש 1.6 | זהות 1.3 | גשר 2.6

כפר קאסם

הליכוד 0.5 | כחול לבן 2.5 | ש״ס 0.2 | חד״ש־תע״ל 23.8 | העבודה 0.5 | מרצ 38.8 | כולנו 0.4 | רע״מ־בל״ד 32.7 | הימין החדש 0.1 

כפר קרע

הליכוד 0.9 | כחול לבן 2.4 | ש״ס 1.3 | חד״ש־תע״ל 42.0 | העבודה 1.1 | מרצ 10.0 | כולנו 0.4 | רע״מ־בל״ד 39.5 | הימין החדש 0.1 | גשר 0.1

כפר ראש הנקרה

הליכוד 16.8 | כחול לבן 47.0 | ש״ס 1.0 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.3 | העבודה 16.4 | ישראל ביתנו 0.5 | איחוד מפלגות הימין 0.3 | מרצ 4.2 | כולנו 2.6 | הימין החדש 3.3 | זהות 3.4 | גשר 3.6

כפר שמריהו

הליכוד 14.9 | כחול לבן 62.4 | ש״ס 0.3 | יהדות התורה 0.5 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 7.8 | ישראל ביתנו 0.7 | איחוד מפלגות הימין 0.4 | מרצ 6.0 | כולנו 1.3 | הימין החדש 1.9 | זהות 1.1 | גשר 2.3

כפר תבור

הליכוד 21.7 | כחול לבן 50.8 | ש״ס 0.7 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 8.4 | ישראל ביתנו 0.8 | איחוד מפלגות הימין 1.4 | מרצ 2.7 | כולנו 3.1 | הימין החדש 3.1 | זהות 2.4 | גשר 4.2

כרמי יוסף

הליכוד 10.6 | כחול לבן 59.0 | ש״ס 0.1 | יהדות התורה 0.5 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 11.5 | ישראל ביתנו 1.1 | איחוד מפלגות הימין 0.4 | מרצ 8.7 | כולנו 2.0 | הימין החדש 2.3 | זהות 1.2 | גשר 1.6

כרמיאל

הליכוד 32.5 | כחול לבן 26.6 | ש״ס 2.0 | יהדות התורה 2.8 | חד״ש־תע״ל 0.6 | העבודה 3.3 | ישראל ביתנו 16.3 | איחוד מפלגות הימין 1.4 | מרצ 1.6 | כולנו 4.6 | רע״מ־בל״ד 0.4 | הימין החדש 2.0 | זהות 3.2 | גשר 1.8

להבים

הליכוד 20.8 | כחול לבן 48.0 | ש״ס 0.4 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.6 | העבודה 9.6 | ישראל ביתנו 0.8 | איחוד מפלגות הימין 0.7 | מרצ 4.9 | כולנו 3.3 | רע״מ־בל״ד 0.3 | הימין החדש 4.0 | זהות 2.9 | גשר 3.4

לוד

הליכוד 37.4 | כחול לבן 12.3 | ש״ס 5.9 | יהדות התורה 1.1 | חד״ש־תע״ל 7.2 | העבודה 1.7 | ישראל ביתנו 9.7 | איחוד מפלגות הימין 6.1 | מרצ 1.5 | כולנו 4.7 | רע״מ־בל״ד 3.7 | הימין החדש 3.2 | זהות 3.1 | גשר 1.0

לפיד

הליכוד 15.5 | כחול לבן 51.8 | ש״ס 0.2 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 8.8 | ישראל ביתנו 0.9 | איחוד מפלגות הימין 1.4 | מרצ 5.3 | כולנו 3.9 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 3.8 | זהות 3.6 | גשר 4.1

לקיה
הליכוד 1.6 | כחול לבן 4.8 | ש״ס 0.1 | חד״ש־תע״ל 7.2 | העבודה 0.7 | מרצ 4.3 | כולנו 3.6 | רע״מ־בל״ד 75.9 | הימין החדש 0.2 | זהות 0.2 |

מבוא חורון

הליכוד 8.0 | כחול לבן 0.5 | ש״ס 4.1 | יהדות התורה 5.8 | העבודה 0.2 | איחוד מפלגות הימין 67.6 | כולנו 0.1 | הימין החדש 9.4 | זהות 4.0 | גשר 0.2

מבשרת ציון

הליכוד 35.7 | כחול לבן 31.1 | ש״ס 3.3 | יהדות התורה 0.6 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 7.2 | ישראל ביתנו 0.8 | איחוד מפלגות הימין 3.0 | מרצ 6.0 | כולנו 4.0 | הימין החדש 3.2 | זהות 2.2 | גשר 2.4

מג'אר

הליכוד 2.9 | כחול לבן 31.3 | ש״ס 7.3 | יהדות התורה 1.1 | חד״ש־תע״ל 22.0 | העבודה 1.8 | ישראל ביתנו 2.8 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 6.5 | כולנו 1.4 | רע״מ־בל״ד 20.4 | הימין החדש 0.4 | זהות 0.1 | גשר 0.1

מג'ד אל־כרום

הליכוד 0.3 | כחול לבן 0.8 | ש״ס 1.5 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 53.8 | העבודה 0.3 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 4.6 | כולנו 0.1 | רע״מ־בל״ד 37.5 

מגדל

הליכוד 55.4 | כחול לבן 11.0 | ש״ס 13.3 | יהדות התורה 2.0 | העבודה 1.7 | ישראל ביתנו 0.8 | איחוד מפלגות הימין 4.5 | מרצ 0.3 | כולנו 3.0 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 2.4 | זהות 3.1 | גשר 1.8

מגדל העמק

הליכוד 38.9 | כחול לבן 12.5 | ש״ס 13.1 | יהדות התורה 1.9 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 2.1 | ישראל ביתנו 15.4 | איחוד מפלגות הימין 4.3 | מרצ 0.5 | כולנו 4.5 | הימין החדש 1.4 | זהות 3.0 | גשר 1.3

מדרשת בן־גוריון

הליכוד 8.9 | כחול לבן 41.0 | חד״ש־תע״ל 0.5 | העבודה 17.9 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.6 | מרצ 22.9 | כולנו 0.6 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 2.7 | זהות 1.3 | גשר 3.1

מודיעין עילית

הליכוד 0.9 | כחול לבן 0.1 | ש״ס 17.1 | יהדות התורה 80.5 | איחוד מפלגות הימין 0.5 | כולנו 0.1 | הימין החדש 0.1 | זהות 0.5 |

מודיעין־מכבים־רעות

הליכוד 22.7 | כחול לבן 42.3 | ש״ס 1.2 | יהדות התורה 0.5 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 6.8 | ישראל ביתנו 1.6 | איחוד מפלגות הימין 3.4 | מרצ 3.6 | כולנו 4.0 | הימין החדש 7.2 | זהות 2.8 | גשר 3.4

מוקייבלה

הליכוד 0.6 | כחול לבן 6.5 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 61.0 | העבודה 0.8 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 7.1 | רע״מ־בל״ד 23.0 | גשר 0.2

מורשת

הליכוד 18.9 | כחול לבן 1.8 | ש״ס 1.0 | יהדות התורה 0.1 | העבודה 0.8 | איחוד מפלגות הימין 44.6 | כולנו 1.8 | הימין החדש 25.5 | זהות 4.7 | גשר 0.7

מזכרת בתיה

הליכוד 26.0 | כחול לבן 42.3 | ש״ס 1.5 | יהדות התורה 0.3 | העבודה 5.9 | ישראל ביתנו 1.7 | איחוד מפלגות הימין 2.1 | מרצ 3.3 | כולנו 4.8 | הימין החדש 5.5 | זהות 2.3 | גשר 3.6

מזרעה

הליכוד 0.2 | כחול לבן 2.4 | ש״ס 0.3 | חד״ש־תע״ל 66.2 | העבודה 1.7 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 6.6 | כולנו 0.3 | רע״מ־בל״ד 18.9 |

מטולה

הליכוד 14.2 | כחול לבן 47.8 | ש״ס 0.4 | יהדות התורה 0.2 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 10.6 | ישראל ביתנו 2.1 | איחוד מפלגות הימין 1.2 | מרצ 5.6 | כולנו 4.2 | הימין החדש 3.3 | זהות 5.0 | גשר 4.2

מיתר

הליכוד 24.6 | כחול לבן 39.2 | ש״ס 0.7 | יהדות התורה 0.2 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 7.3 | ישראל ביתנו 0.6 | איחוד מפלגות הימין 4.4 | מרצ 3.3 | כולנו 5.2 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 7.9 | זהות 3.0 | גשר 3.3

מכמורת

הליכוד 6.6 | כחול לבן 64.3 | ש״ס 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.3 | העבודה 12.6 | מרצ 10.0 | כולנו 1.1 | הימין החדש 1.6 | זהות 1.1 | גשר 1.9

מסעודין אל־עזאזמה

הליכוד 0.2 | כחול לבן 0.7 | ש״ס 0.3 | חד״ש־תע״ל 0.4 | העבודה 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 1.0 | כולנו 0.1 | רע״מ־בל״ד 95.9 | הימין החדש 0.1 

 

מעגלים

הליכוד 54.5 | כחול לבן 1.8 | ש״ס 9.5 | יהדות התורה 4.4 | העבודה 0.2 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 14.2 | מרצ 0.2 | כולנו 4.2 | רע״מ־בל״ד 1.0 | הימין החדש 7.9 | זהות 1.4 | גשר 0.6

מעגן מיכאל
הליכוד 2.8 | כחול לבן 52.2 | ש״ס 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 25.3 | ישראל ביתנו 0.2 | איחוד מפלגות הימין 0.6 | מרצ 13.0 | כולנו 0.6 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 1.6 | זהות 0.9 | גשר 1.2

מעיליא
הליכוד 0.7 | כחול לבן 12.2 | ש״ס 0.1 | חד״ש־תע״ל 43.4 | העבודה 0.6 | ישראל ביתנו 1.4 | מרצ 22.1 | כולנו 4.9 | רע״מ־בל״ד 13.5 | הימין החדש 0.1 | זהות 0.1 

מעלה אדומים

הליכוד 49.8 | כחול לבן 10.1 | ש״ס 5.2 | יהדות התורה 1.1 | העבודה 1.1 | ישראל ביתנו 4.7 | איחוד מפלגות הימין 8.3 | מרצ 0.5 | כולנו 3.9 | הימין החדש 7.0 | זהות 5.0 | גשר 2.5

מעלה מכמש

הליכוד 17.2 | כחול לבן 0.3 | ש״ס 2.3 | יהדות התורה 0.7 | העבודה 0.1 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 47.5 | מרצ 0.3 | כולנו 0.7 | הימין החדש 23.3 | זהות 6.7 | גשר 0.8

מעלה עירון

הליכוד 1.3 | כחול לבן 1.2 | ש״ס 4.5 | חד״ש־תע״ל 43.6 | העבודה 0.1 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 3.7 | כולנו 0.9 | רע״מ־בל״ד 43.5 | הימין החדש 0.1 | גשר 0.1

מעלות־תרשיחא

הליכוד 30.4 | כחול לבן 11.4 | ש״ס 5.1 | יהדות התורה 0.9 | חד״ש־תע״ל 8.8 | העבודה 1.7 | ישראל ביתנו 16.6 | איחוד מפלגות הימין 4.9 | מרצ 3.2 | כולנו 3.2 | רע״מ־בל״ד 5.3 | הימין החדש 1.9 | זהות 3.5 | גשר 1.0

מצליח

הליכוד 52.3 | כחול לבן 20.3 | ש״ס 4.4 | יהדות התורה 0.1 | העבודה 3.2 | ישראל ביתנו 0.3 | איחוד מפלגות הימין 1.5 | מרצ 1.0 | כולנו 7.8 | הימין החדש 2.2 | זהות 3.8 | גשר 2.5

מצפה יריחו

הליכוד 16.4 | כחול לבן 0.2 | ש״ס 2.2 | יהדות התורה 1.8 | העבודה 0.3 | איחוד מפלגות הימין 57.4 | מרצ 0.1 | כולנו 0.9 | הימין החדש 13.4 | זהות 7.1 | גשר 0.2

מצפה רמון

הליכוד 30.5 | כחול לבן 16.2 | ש״ס 1.5 | יהדות התורה 1.4 | חד״ש־תע״ל 0.4 | העבודה 6.7 | ישראל ביתנו 10.1 | איחוד מפלגות הימין 16.2 | מרצ 6.4 | כולנו 2.8 | רע״מ־בל״ד 0.7 | הימין החדש 1.8 | זהות 3.0 | גשר 1.6

מרכז שפירא

הליכוד 25.4 | כחול לבן 3.8 | ש״ס 6.1 | יהדות התורה 1.3 | העבודה 0.3 | איחוד מפלגות הימין 42.5 | מרצ 0.3 | כולנו 2.7 | הימין החדש 12.9 | זהות 4.1 | גשר 0.7

משהד
הליכוד 0.3 | כחול לבן 1.0 | ש״ס 0.4 | חד״ש־תע״ל 55.5 | העבודה 0.4 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 1.6 | כולנו 0.6 | רע״מ־בל״ד 38.3 | הימין החדש 0.1 | גשר 0.1

משמר העמק

הליכוד 2.0 | כחול לבן 45.0 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 30.9 | ישראל ביתנו 0.1 | מרצ 19.3 | כולנו 0.6 | הימין החדש 0.8 | זהות 0.1 | גשר 0.6

מתן

הליכוד 14.9 | כחול לבן 58.0 | ש״ס 0.4 | יהדות התורה 0.1 | העבודה 9.8 | ישראל ביתנו 1.5 | איחוד מפלגות הימין 0.5 | מרצ 4.5 | כולנו 2.7 | הימין החדש 2.5 | זהות 2.4 | גשר 2.4

נהורה

הליכוד 46.8 | כחול לבן 22.9 | ש״ס 8.8 | יהדות התורה 1.4 | העבודה 2.5 | ישראל ביתנו 0.3 | איחוד מפלגות הימין 1.8 | מרצ 0.3 | כולנו 5.9 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 3.0 | זהות 3.4 | גשר 2.4

נהריה

הליכוד 41.5 | כחול לבן 23.2 | ש״ס 4.3 | יהדות התורה 0.5 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 3.3 | ישראל ביתנו 9.6 | איחוד מפלגות הימין 2.1 | מרצ 1.2 | כולנו 4.6 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 2.4 | זהות 3.2 | גשר 2.9

נווה דניאל

הליכוד 17.5 | כחול לבן 1.0 | ש״ס 0.4 | יהדות התורה 1.0 | העבודה 0.2 | ישראל ביתנו 0.2 | איחוד מפלגות הימין 28.2 | כולנו 1.2 | הימין החדש 39.6 | זהות 9.2 | גשר 1.2

נווה ימין

הליכוד 47.9 | כחול לבן 28.1 | ש״ס 3.1 | יהדות התורה 1.0 | העבודה 5.2 | ישראל ביתנו 0.5 | איחוד מפלגות הימין 2.1 | מרצ 0.8 | כולנו 2.8 | הימין החדש 2.8 | זהות 2.5 | גשר 2.8

נוף איילון

הליכוד 9.2 | כחול לבן 0.9 | ש״ס 2.9 | יהדות התורה 2.8 | חד״ש־תע״ל 1.0 | העבודה 0.5 | איחוד מפלגות הימין 57.8 | מרצ 0.2 | כולנו 0.6 | הימין החדש 20.1 | זהות 3.4 | גשר 0.6

נופית

הליכוד 12.8 | כחול לבן 62.4 | ש״ס 0.1 | יהדות התורה 0.2 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 10.6 | ישראל ביתנו 0.3 | איחוד מפלגות הימין 0.3 | מרצ 3.7 | כולנו 2.5 | הימין החדש 2.6 | זהות 1.8 | גשר 2.4

נוקדים

הליכוד 26.1 | כחול לבן 3.3 | ש״ס 1.6 | יהדות התורה 1.3 | העבודה 1.0 | ישראל ביתנו 9.3 | איחוד מפלגות הימין 18.7 | מרצ 0.1 | כולנו 0.9 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 24.7 | זהות 11.4 | גשר 1.4

נורדיה

הליכוד 19.5 | כחול לבן 56.3 | ש״ס 0.9 | יהדות התורה 0.3 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 7.5 | ישראל ביתנו 0.6 | איחוד מפלגות הימין 0.3 | מרצ 3.5 | כולנו 2.9 | הימין החדש 2.5 | זהות 1.5 | גשר 3.9

נחלים

הליכוד 17.1 | כחול לבן 7.2 | ש״ס 0.4 | יהדות התורה 0.8 | העבודה 0.7 | איחוד מפלגות הימין 37.3 | מרצ 0.7 | כולנו 1.7 | הימין החדש 28.1 | זהות 4.6 | גשר 1.2

נחף

הליכוד 0.3 | כחול לבן 1.0 | ש״ס 0.4 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 43.1 | העבודה 0.3 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.2 | מרצ 4.2 | כולנו 0.6 | רע״מ־בל״ד 33.0 | זהות 0.1 

ניל"י

הליכוד 33.4 | כחול לבן 34.2 | ש״ס 0.5 | יהדות התורה 0.5 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 3.8 | ישראל ביתנו 1.5 | איחוד מפלגות הימין 1.1 | מרצ 1.5 | כולנו 4.9 | הימין החדש 8.6 | זהות 5.7 | גשר 4.2

ניצן

הליכוד 32.0 | כחול לבן 2.0 | ש״ס 2.5 | יהדות התורה 0.8 | העבודה 0.5 | ישראל ביתנו 0.2 | איחוד מפלגות הימין 34.2 | מרצ 0.2 | כולנו 2.1 | הימין החדש 18.4 | זהות 5.3 | גשר 1.6

ניר צבי

הליכוד 9.2 | כחול לבן 58.9 | ש״ס 0.7 | יהדות התורה 0.4 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 12.3 | ישראל ביתנו 0.7 | איחוד מפלגות הימין 0.4 | מרצ 7.9 | כולנו 1.9 | הימין החדש 1.6 | זהות 2.6 | גשר 3.3

נס ציונה

הליכוד 25.1 | כחול לבן 47.2 | ש״ס 2.1 | יהדות התורה 0.6 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 6.9 | ישראל ביתנו 1.3 | איחוד מפלגות הימין 1.1 | מרצ 3.0 | כולנו 4.4 | הימין החדש 2.3 | זהות 2.4 | גשר 3.1

נעלה

הליכוד 38.7 | כחול לבן 27.5 | ש״ס 0.6 | יהדות התורה 0.3 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 1.7 | ישראל ביתנו 2.3 | איחוד מפלגות הימין 2.8 | מרצ 0.9 | כולנו 4.8 | הימין החדש 9.7 | זהות 4.2 | גשר 5.7


נען

הליכוד 3.8 | כחול לבן 51.1 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 29.5 | ישראל ביתנו 0.4 | איחוד מפלגות הימין 0.2 | מרצ 8.2 | כולנו 1.0 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 1.9 | זהות 1.8 | גשר 1.6

נצרת

הליכוד 1.5 | כחול לבן 4.1 | ש״ס 0.1 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 53.6 | העבודה 0.9 | ישראל ביתנו 0.2 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 7.4 | כולנו 0.6 | רע״מ־בל״ד 29.5 | גשר 0.1

נצרת עילית

הליכוד 29.9 | כחול לבן 13.3 | ש״ס 1.4 | יהדות התורה 1.6 | חד״ש־תע״ל 13.0 | העבודה 2.1 | ישראל ביתנו 20.8 | איחוד מפלגות הימין 2.7 | מרצ 2.9 | כולנו 2.9 | רע״מ־בל״ד 2.3 | הימין החדש 0.9 | זהות 3.8 | גשר 0.8

נשר

הליכוד 34.2 | כחול לבן 29.6 | ש״ס 3.2 | יהדות התורה 0.5 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 3.9 | ישראל ביתנו 11.3 | איחוד מפלגות הימין 0.9 | מרצ 1.8 | כולנו 6.5 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 1.7 | זהות 3.3 | גשר 2.0

נתיבות

הליכוד 32.5 | כחול לבן 3.2 | ש״ס 33.3 | יהדות התורה 10.7 | העבודה 0.5 | ישראל ביתנו 5.5 | איחוד מפלגות הימין 4.8 | מרצ 0.1 | כולנו 2.9 | הימין החדש 2.8 | זהות 2.5 | גשר 0.6

נתניה

הליכוד 37.9 | כחול לבן 22.8 | ש״ס 8.7 | יהדות התורה 2.9 | העבודה 2.7 | ישראל ביתנו 6.7 | איחוד מפלגות הימין 3.4 | מרצ 1.0 | כולנו 5.3 | הימין החדש 3.1 | זהות 3.0 | גשר 1.6

סאג'ור

הליכוד 9.9 | כחול לבן 14.8 | ש״ס 9.0 | יהדות התורה 1.1 | חד״ש־תע״ל 4.8 | העבודה 23.0 | ישראל ביתנו 8.5 | איחוד מפלגות הימין 4.7 | מרצ 6.3 | כולנו 11.2 | הימין החדש 1.9 | זהות 0.2 | גשר 0.4

סביון

הליכוד 19.9 | כחול לבן 58.5 | ש״ס 0.3 | יהדות התורה 0.6 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 6.2 | ישראל ביתנו 0.8 | איחוד מפלגות הימין 0.6 | מרצ 6.0 | כולנו 1.2 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 2.1 | זהות 1.8 | גשר 1.7

סולם

הליכוד 0.6 | כחול לבן 7.5 | ש״ס 1.4 | חד״ש־תע״ל 38.5 | העבודה 0.6 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 24.2 | כולנו 1.3 | רע״מ־בל״ד 25.0 | זהות 0.1 

סח'נין

הליכוד 0.1 | כחול לבן 0.4 | ש״ס 0.1 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 35.0 | העבודה 1.1 | מרצ 1.8 | כולנו 1.4 | רע״מ־בל״ד 59.6 

סלמה

הליכוד 4.9 | כחול לבן 22.0 | ש״ס 13.0 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 12.2 | העבודה 0.8 | ישראל ביתנו 0.1 | מרצ 0.9 | כולנו 2.7 | רע״מ־בל״ד 41.1 | הימין החדש 0.1 | זהות 0.1 

עדי

הליכוד 17.8 | כחול לבן 60.2 | ש״ס 0.1 | יהדות התורה 0.2 | העבודה 7.1 | ישראל ביתנו 0.4 | איחוד מפלגות הימין 0.4 | מרצ 1.8 | כולנו 3.4 | הימין החדש 3.3 | זהות 1.7 | גשר 3.4

עוזייר

הליכוד 0.5 | כחול לבן 5.1 | ש״ס 4.7 | חד״ש־תע״ל 27.0 | העבודה 0.1 | מרצ 8.5 | כולנו 0.4 | רע״מ־בל״ד 49.9 

 

עומר

הליכוד 25.8 | כחול לבן 45.3 | ש״ס 0.3 | יהדות התורה 0.2 | חד״ש־תע״ל 0.4 | העבודה 7.6 | ישראל ביתנו 0.7 | איחוד מפלגות הימין 0.8 | מרצ 5.5 | כולנו 2.4 | רע״מ־בל״ד 0.2 | הימין החדש 5.3 | זהות 1.9 | גשר 3.2

עופרה

הליכוד 15.6 | כחול לבן 1.3 | ש״ס 0.5 | יהדות התורה 0.1 | העבודה 0.1 | איחוד מפלגות הימין 38.4 | מרצ 0.1 | כולנו 0.6 | הימין החדש 33.9 | זהות 9.0 | גשר 0.2

עזריקם

הליכוד 59.5 | כחול לבן 17.3 | ש״ס 3.6 | יהדות התורה 0.3 | העבודה 2.7 | איחוד מפלגות הימין 0.6 | מרצ 0.1 | כולנו 6.6 | הימין החדש 2.8 | זהות 3.2 | גשר 2.2

עיילבון

הליכוד 2.7 | כחול לבן 20.4 | ש״ס 1.3 | חד״ש־תע״ל 46.7 | העבודה 1.3 | ישראל ביתנו 0.6 | מרצ 14.2 | כולנו 4.5 | רע״מ־בל״ד 6.4 | הימין החדש 0.1 | זהות 0.1 

עילוט

הליכוד 0.5 | כחול לבן 1.1 | ש״ס 11.1 | חד״ש־תע״ל 48.5 | העבודה 5.0 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 2.8 | כולנו 1.0 | רע״מ־בל״ד 27.9 | זהות 0.1 | גשר 0.1

עין ורד

הליכוד 5.8 | כחול לבן 29.5 | יהדות התורה 0.5 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 14.8 | ישראל ביתנו 0.2 | איחוד מפלגות הימין 0.3 | מרצ 6.3 | כולנו 0.9 | הימין החדש 2.0 | זהות 0.9 | גשר 1.7

עין מאהל

הליכוד 0.4 | כחול לבן 0.8 | ש״ס 3.3 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 54.3 | העבודה 0.3 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 3.1 | כולנו 1.3 | רע״מ־בל״ד 34.8 | הימין החדש 0.1 | גשר 0.2

עין שריד

הליכוד 28.5 | כחול לבן 43.1 | ש״ס 2.3 | יהדות התורה 2.3 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 7.3 | איחוד מפלגות הימין 0.4 | מרצ 5.4 | כולנו 4.5 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 2.2 | זהות 1.6 | גשר 2.1

עכו

הליכוד 39.1 | כחול לבן 10.3 | ש״ס 6.2 | יהדות התורה 0.5 | חד״ש־תע״ל 10.6 | העבודה 1.5 | ישראל ביתנו 9.7 | איחוד מפלגות הימין 2.0 | מרצ 1.9 | כולנו 2.8 | רע״מ־בל״ד 9.7 | הימין החדש 1.3 | זהות 2.1 | גשר 1.2

עלי

הליכוד 18.8 | כחול לבן 0.7 | ש״ס 1.4 | יהדות התורה 0.5 | העבודה 0.2 | ישראל ביתנו 0.9 | איחוד מפלגות הימין 55.7 | מרצ 0.2 | כולנו 0.7 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 16.0 | זהות 4.7 | גשר 0.1

עלי זהב

הליכוד 18.8 | כחול לבן 2.6 | ש״ס 1.1 | יהדות התורה 0.1 | העבודה 0.4 | ישראל ביתנו 0.6 | איחוד מפלגות הימין 27.6 | כולנו 1.6 | הימין החדש 42.2 | זהות 3.8 | גשר 1.1

עלמון

הליכוד 53.2 | כחול לבן 14.7 | ש״ס 0.7 | העבודה 1.6 | ישראל ביתנו 2.3 | איחוד מפלגות הימין 2.0 | מרצ 1.2 | כולנו 4.8 | הימין החדש 9.7 | זהות 5.6 | גשר 3.8

עמנואל

הליכוד 7.6 | כחול לבן 0.1 | ש״ס 36.0 | יהדות התורה 37.1 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 0.1 | איחוד מפלגות הימין 14.3 | מרצ 0.1 | הימין החדש 1.2 | זהות 3.2 

עספיא

הליכוד 2.6 | כחול לבן 47.9 | ש״ס 0.8 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 7.7 | העבודה 2.5 | ישראל ביתנו 5.8 | מרצ 11.1 | כולנו 12.8 | רע״מ־בל״ד 5.2 | הימין החדש 0.2 | זהות 0.2 | גשר 0.2

עפולה

הליכוד 46.4 | כחול לבן 16.9 | ש״ס 5.5 | יהדות התורה 3.5 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 2.2 | ישראל ביתנו 8.3 | איחוד מפלגות הימין 2.7 | מרצ 0.8 | כולנו 5.0 | הימין החדש 2.0 | זהות 3.2 | גשר 2.3

עץ אפרים

הליכוד 34.2 | כחול לבן 9.5 | ש״ס 2.9 | יהדות התורה 0.8 | העבודה 0.8 | ישראל ביתנו 1.5 | איחוד מפלגות הימין 19.6 | מרצ 0.4 | כולנו 2.5 | הימין החדש 18.8 | זהות 7.4 | גשר 1.0

עראבה

הליכוד 0.2 | כחול לבן 0.4 | יהדות התורה 0.2 | חד״ש־תע״ל 69.8 | העבודה 0.1 | מרצ 1.1 | כולנו 0.7 | רע״מ־בל״ד 27.0 

ערד

הליכוד 20.0 | כחול לבן 24.3 | ש״ס 1.1 | יהדות התורה 22.4 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 3.3 | ישראל ביתנו 15.3 | איחוד מפלגות הימין 2.6 | מרצ 1.6 | כולנו 2.1 | רע״מ־בל״ד 0.3 | הימין החדש 1.4 | זהות 2.8 | גשר 1.4

ערערה

הליכוד 0.5 | כחול לבן 1.8 | ש״ס 1.3 | חד״ש־תע״ל 54.3 | העבודה 0.4 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 12.5 | כולנו 0.9 | רע״מ־בל״ד 25.6 | גשר 0.1

ערערה בנגב

הליכוד 0.9 | כחול לבן 1.7 | ש״ס 1.6 | יהדות התורה 4.9 | חד״ש־תע״ל 2.1 | העבודה 0.2 | איחוד מפלגות הימין 0.3 | מרצ 1.5 | כולנו 0.1 | רע״מ־בל״ד 85.8 | הימין החדש 0.2 | זהות 0.2 

עתלית

הליכוד 32.4 | כחול לבן 36.5 | ש״ס 3.1 | יהדות התורה 0.3 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 5.6 | ישראל ביתנו 1.3 | איחוד מפלגות הימין 1.7 | מרצ 2.5 | כולנו 8.1 | הימין החדש 2.9 | זהות 2.3 | גשר 2.2

פדואל

הליכוד 11.2 | כחול לבן 0.6 | ש״ס 1.3 | יהדות התורה 0.2 | העבודה 0.1 | איחוד מפלגות הימין 59.6 | כולנו 0.1 | הימין החדש 23.2 | זהות 3.6 | גשר 0.1

פוריידיס

הליכוד 11.5 | כחול לבן 2.0 | ש״ס 5.0 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 15.9 | העבודה 3.7 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 28.8 | כולנו 10.4 | רע״מ־בל״ד 20.5 

פסגות

הליכוד 13.3 | כחול לבן 0.1 | ש״ס 0.2 | יהדות התורה 0.6 | העבודה 0.2 | איחוד מפלגות הימין 64.5 | מרצ 0.1 | כולנו 0.5 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 16.6 | זהות 3.4 | גשר 0.2

פסוטה

הליכוד 1.4 | כחול לבן 10.5 | ש״ס 2.9 | חד״ש־תע״ל 45.2 | העבודה 1.0 | ישראל ביתנו 2.7 | מרצ 24.9 | כולנו 3.4 | רע״מ־בל״ד 6.4 | הימין החדש 0.1 | זהות 0.4 

פקיעין (בוקייעה)

הליכוד 2.2 | כחול לבן 17.3 | ש״ס 5.6 | חד״ש־תע״ל 21.5 | העבודה 0.9 | ישראל ביתנו 21.0 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 22.7 | כולנו 5.3 | רע״מ־בל״ד 0.8 | הימין החדש 0.1 | זהות 0.1 | גשר 0.6

פרדס חנה־כרכור

הליכוד 29.7 | כחול לבן 35.9 | ש״ס 3.2 | יהדות התורה 0.6 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 8.9 | ישראל ביתנו 2.3 | איחוד מפלגות הימין 2.4 | מרצ 5.2 | כולנו 3.9 | הימין החדש 2.3 | זהות 2.8 | גשר 1.9

פרדסיה

הליכוד 23.1 | כחול לבן 49.3 | ש״ס 1.5 | יהדות התורה 0.5 | חד״ש־תע״ל 0.4 | העבודה 7.9 | ישראל ביתנו 0.2 | איחוד מפלגות הימין 1.0 | מרצ 2.1 | כולנו 5.2 | הימין החדש 2.5 | זהות 3.0 | גשר 2.8

פתח תקווה

הליכוד 31.6 | כחול לבן 27.2 | ש״ס 6.0 | יהדות התורה 4.3 | העבודה 3.3 | ישראל ביתנו 5.7 | איחוד מפלגות הימין 6.0 | מרצ 1.3 | כולנו 4.2 | הימין החדש 4.8 | זהות 2.9 | גשר 1.8

צופים

הליכוד 26.7 | כחול לבן 14.1 | ש״ס 2.1 | יהדות התורה 0.6 | העבודה 1.2 | ישראל ביתנו 1.1 | איחוד מפלגות הימין 15.5 | מרצ 1.1 | כולנו 3.6 | הימין החדש 23.2 | זהות 7.2 | גשר 1.6

צור הדסה

הליכוד 27.6 | כחול לבן 32.2 | ש״ס 0.8 | יהדות התורה 0.4 | חד״ש־תע״ל 0.4 | העבודה 7.7 | ישראל ביתנו 2.9 | איחוד מפלגות הימין 1.5 | מרצ 6.0 | כולנו 4.4 | הימין החדש 8.0 | זהות 3.8 | גשר 3.8

צור יצחק

הליכוד 16.5 | כחול לבן 58.4 | ש״ס 1.2 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 5.3 | ישראל ביתנו 0.5 | איחוד מפלגות הימין 0.7 | מרצ 3.3 | כולנו 4.7 | הימין החדש 3.1 | זהות 2.3 | גשר 3.3

צור משה

הליכוד 10.5 | כחול לבן 64.2 | ש״ס 0.4 | יהדות התורה 0.4 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 11.4 | ישראל ביתנו 0.2 | איחוד מפלגות הימין 0.6 | מרצ 3.4 | כולנו 2.9 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 2.0 | זהות 1.7 | גשר 1.8

צפת

הליכוד 34.5 | כחול לבן 6.1 | ש״ס 14.5 | יהדות התורה 14.3 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 1.0 | ישראל ביתנו 6.3 | איחוד מפלגות הימין 12.9 | מרצ 0.5 | כולנו 2.1 | רע״מ־בל״ד 0.5 | הימין החדש 2.5 | זהות 3.3 | גשר 0.9

קדומים

הליכוד 19.2 | כחול לבן 1.1 | ש״ס 1.3 | יהדות התורה 0.8 | ישראל ביתנו 0.5 | איחוד מפלגות הימין 50.5 | מרצ 0.1 | כולנו 0.2 | הימין החדש 20.0 | זהות 5.7 | גשר 0.3

קדימה־צורן

הליכוד 21.9 | כחול לבן 49.8 | ש״ס 4.1 | יהדות התורה 0.4 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 6.5 | ישראל ביתנו 1.8 | איחוד מפלגות הימין 1.3 | מרצ 3.2 | כולנו 3.8 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 2.2 | זהות 2.1 | גשר 2.2

קדר

הליכוד 61.3 | כחול לבן 12.5 | ש״ס 2.4 | יהדות התורה 0.1 | העבודה 1.1 | ישראל ביתנו 0.7 | איחוד מפלגות הימין 1.6 | כולנו 5.4 | הימין החדש 3.5 | זהות 7.8 | גשר 3.0

קדרון

הליכוד 7.2 | כחול לבן 69.2 | ש״ס 0.1 | יהדות התורה 0.2 | העבודה 8.9 | ישראל ביתנו 0.7 | איחוד מפלגות הימין 0.2 | מרצ 5.9 | כולנו 2.0 | הימין החדש 1.7 | זהות 1.2 | גשר 1.9

קיסריה
הליכוד 24.0 | כחול לבן 52.6 | ש״ס 0.7 | יהדות התורה 0.4 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 6.5 | ישראל ביתנו 0.6 | איחוד מפלגות הימין 0.6 | מרצ 5.0 | כולנו 2.0 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 2.7 | זהות 2.4 | גשר 2.1

קלנסווה

הליכוד 0.7 | כחול לבן 1.2 | ש״ס 0.2 | חד״ש־תע״ל 65.5 | העבודה 0.5 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 7.9 | כולנו 0.4 | רע״מ־בל״ד 22.4 | זהות 0.1 |

קציר
הליכוד 15.1 | כחול לבן 45.0 | ש״ס 0.5 | יהדות התורה 0.3 | חד״ש־תע״ל 0.8 | העבודה 12.5 | ישראל ביתנו 4.5 | איחוד מפלגות הימין 0.6 | מרצ 7.7 | כולנו 4.3 | רע״מ־בל״ד 0.2 | הימין החדש 1.9 | זהות 3.5 | גשר 2.8

קצרין

הליכוד 32.4 | כחול לבן 20.5 | ש״ס 2.1 | יהדות התורה 0.2 | העבודה 2.9 | ישראל ביתנו 15.6 | איחוד מפלגות הימין 6.4 | מרצ 1.1 | כולנו 5.0 | הימין החדש 4.1 | זהות 6.2 | גשר 2.1


קריית אונו

הליכוד 22.3 | כחול לבן 47.0 | ש״ס 2.2 | יהדות התורה 0.4 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 8.5 | ישראל ביתנו 1.5 | איחוד מפלגות הימין 1.7 | מרצ 4.4 | כולנו 4.4 | הימין החדש 2.7 | זהות 1.8 | גשר 2.4

קריית ארבע

הליכוד 33.4 | כחול לבן 1.9 | ש״ס 1.5 | יהדות התורה 1.4 | העבודה 0.1 | ישראל ביתנו 2.5 | איחוד מפלגות הימין 45.8 | מרצ 0.4 | כולנו 0.7 | הימין החדש 6.7 | זהות 5.2 | גשר 0.3

קריית אתא

הליכוד 43.8 | כחול לבן 20.4 | ש״ס 6.5 | יהדות התורה 2.0 | העבודה 2.4 | ישראל ביתנו 6.2 | איחוד מפלגות הימין 3.4 | מרצ 0.6 | כולנו 5.7 | הימין החדש 2.5 | זהות 2.9 | גשר 2.5

קריית ביאליק

הליכוד 34.6 | כחול לבן 34.9 | ש״ס 2.1 | יהדות התורה 1.0 | העבודה 4.2 | ישראל ביתנו 7.0 | איחוד מפלגות הימין 0.8 | מרצ 1.4 | כולנו 5.8 | הימין החדש 2.0 | זהות 2.8 | גשר 2.5

קריית גת

הליכוד 41.9 | כחול לבן 12.4 | ש״ס 10.6 | יהדות התורה 7.6 | העבודה 1.5 | ישראל ביתנו 10.0 | איחוד מפלגות הימין 3.7 | מרצ 0.4 | כולנו 4.4 | הימין החדש 1.9 | זהות 3.4 | גשר 1.2

קריית טבעון

הליכוד 14.5 | כחול לבן 49.3 | ש״ס 0.4 | יהדות התורה 0.9 | חד״ש־תע״ל 0.6 | העבודה 13.3 | ישראל ביתנו 0.8 | איחוד מפלגות הימין 1.1 | מרצ 9.6 | כולנו 2.6 | רע״מ־בל״ד 0.2 | הימין החדש 1.9 | זהות 1.9 | גשר 2.5

קריית ים

הליכוד 42.0 | כחול לבן 20.6 | ש״ס 2.6 | יהדות התורה 0.6 | העבודה 2.2 | ישראל ביתנו 16.6 | איחוד מפלגות הימין 1.2 | מרצ 0.7 | כולנו 5.6 | רע״מ־בל״ד 0.2 | הימין החדש 1.7 | זהות 3.1 | גשר 1.8

קריית יערים

הליכוד 5.0 | כחול לבן 0.5 | ש״ס 17.0 | יהדות התורה 68.5 | העבודה 0.3 | איחוד מפלגות הימין 4.7 | מרצ 0.1 | כולנו 0.5 | הימין החדש 0.8 | זהות 2.0 | גשר 0.4

קריית מוצקין

הליכוד 32.9 | כחול לבן 34.4 | ש״ס 2.0 | יהדות התורה 0.3 | העבודה 4.2 | ישראל ביתנו 7.6 | איחוד מפלגות הימין 1.6 | מרצ 1.2 | כולנו 6.8 | הימין החדש 2.3 | זהות 2.9 | גשר 2.7

קריית מלאכי

הליכוד 45.5 | כחול לבן 7.4 | ש״ס 11.7 | יהדות התורה 5.6 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 1.5 | ישראל ביתנו 1.4 | איחוד מפלגות הימין 13.0 | מרצ 0.3 | כולנו 4.8 | הימין החדש 2.4 | זהות 3.6 | גשר 1.7

קריית עקרון

הליכוד 53.6 | כחול לבן 14.9 | ש״ס 8.1 | יהדות התורה 0.8 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 2.3 | ישראל ביתנו 2.2 | איחוד מפלגות הימין 3.5 | מרצ 0.6 | כולנו 5.7 | הימין החדש 2.1 | זהות 2.9 | גשר 2.3

קריית שמונה

הליכוד 49.0 | כחול לבן 11.2 | ש״ס 5.5 | יהדות התורה 0.7 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 2.5 | ישראל ביתנו 8.8 | איחוד מפלגות הימין 3.4 | מרצ 0.7 | כולנו 8.4 | הימין החדש 2.7 | זהות 3.3 | גשר 2.4

קרני שומרון

הליכוד 29.5 | כחול לבן 4.6 | ש״ס 2.0 | יהדות התורה 0.8 | העבודה 0.6 | ישראל ביתנו 2.4 | איחוד מפלגות הימין 31.1 | מרצ 0.4 | כולנו 1.3 | הימין החדש 15.9 | זהות 9.8 | גשר 0.7


ראמה

הליכוד 2.6 | כחול לבן 22.1 | ש״ס 1.7 | חד״ש־תע״ל 37.3 | העבודה 1.8 | ישראל ביתנו 7.7 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 12.2 | כולנו 1.2 | רע״מ־בל״ד 11.7 | זהות 0.1 

ראש העין

הליכוד 34.9 | כחול לבן 33.9 | ש״ס 6.1 | יהדות התורה 2.3 | העבודה 2.8 | ישראל ביתנו 1.3 | איחוד מפלגות הימין 3.0 | מרצ 1.6 | כולנו 5.4 | הימין החדש 3.1 | זהות 3.2 | גשר 1.9

ראש פינה

הליכוד 22.2 | כחול לבן 40.0 | ש״ס 1.0 | יהדות התורה 0.2 | חד״ש־תע״ל 0.5 | העבודה 10.7 | ישראל ביתנו 1.0 | איחוד מפלגות הימין 4.4 | מרצ 7.5 | כולנו 3.2 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 1.8 | זהות 2.9 | גשר 4.1

ראשון לציון

הליכוד 34.6 | כחול לבן 35.3 | ש״ס 2.8 | יהדות התורה 0.8 | העבודה 4.1 | ישראל ביתנו 5.7 | איחוד מפלגות הימין 1.6 | מרצ 1.5 | כולנו 5.2 | הימין החדש 2.5 | זהות 2.8 | גשר 2.4

רבבה

הליכוד 8.7 | כחול לבן 0.3 | ש״ס 2.0 | יהדות התורה 0.6 | העבודה 0.3 | איחוד מפלגות הימין 64.4 | מרצ 0.1 | הימין החדש 18.2 | זהות 5.4 |

רהט
הליכוד 0.6 | כחול לבן 3.6 | ש״ס 0.9 | חד״ש־תע״ל 39.6 | העבודה 0.5 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 4.1 | כולנו 0.7 | רע״מ־בל״ד 48.5 | הימין החדש 0.1 

רחובות

הליכוד 28.9 | כחול לבן 30.6 | ש״ס 5.3 | יהדות התורה 4.0 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 4.7 | ישראל ביתנו 4.1 | איחוד מפלגות הימין 5.2 | מרצ 3.2 | כולנו 4.2 | הימין החדש 3.7 | זהות 3.1 | גשר 2.2

ריינה

הליכוד 0.8 | כחול לבן 3.2 | ש״ס 3.4 | חד״ש־תע״ל 50.2 | העבודה 0.9 | ישראל ביתנו 0.1 | מרצ 3.3 | כולנו 1.6 | רע״מ־בל״ד 35.0 | הימין החדש 0.1 | גשר 0.1

רכסים

הליכוד 7.0 | כחול לבן 1.4 | ש״ס 42.3 | יהדות התורה 44.8 | העבודה 0.3 | ישראל ביתנו 0.7 | איחוד מפלגות הימין 1.4 | מרצ 0.1 | כולנו 0.5 | הימין החדש 0.4 | זהות 0.7 | גשר 0.2

רמות השבים

הליכוד 7.1 | כחול לבן 64.2 | יהדות התורה 0.2 | חד״ש־תע״ל 0.3 | העבודה 11.5 | ישראל ביתנו 0.3 | איחוד מפלגות הימין 0.6 | מרצ 8.8 | כולנו 1.5 | הימין החדש 2.0 | זהות 1.2 | גשר 1.8

רמלה

הליכוד 47.5 | כחול לבן 12.3 | ש״ס 9.1 | יהדות התורה 0.6 | חד״ש־תע״ל 5.5 | העבודה 1.8 | ישראל ביתנו 4.2 | איחוד מפלגות הימין 1.8 | מרצ 1.9 | כולנו 4.7 | רע״מ־בל״ד 4.2 | הימין החדש 1.4 | זהות 2.6 | גשר 1.2

רמת גן

הליכוד 24.8 | כחול לבן 42.9 | ש״ס 2.7 | יהדות התורה 1.0 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 7.4 | ישראל ביתנו 1.6 | איחוד מפלגות הימין 2.2 | מרצ 4.4 | כולנו 4.3 | הימין החדש 2.8 | זהות 2.7 | גשר 2.4

רמת השרון

הליכוד 17.1 | כחול לבן 55.6 | ש״ס 2.1 | יהדות התורה 1.6 | חד״ש־תע״ל 0.2 | העבודה 8.0 | ישראל ביתנו 0.5 | איחוד מפלגות הימין 1.0 | מרצ 6.4 | כולנו 2.4 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 1.8 | זהות 1.2 | גשר 1.7

רמת ישי

הליכוד 23.8 | כחול לבן 49.2 | ש״ס 0.8 | יהדות התורה 0.2 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 7.8 | ישראל ביתנו 0.9 | איחוד מפלגות הימין 1.3 | מרצ 3.5 | כולנו 4.0 | הימין החדש 2.5 | זהות 2.3 | גשר 3.6

רעננה

הליכוד 23.4 | כחול לבן 43.5 | ש״ס 2.8 | יהדות התורה 1.4 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 5.8 | ישראל ביתנו 1.0 | איחוד מפלגות הימין 4.0 | מרצ 4.0 | כולנו 2.6 | הימין החדש 6.7 | זהות 2.4 | גשר 1.9

שבלי־אום אל־גנם

הליכוד 1.6 | כחול לבן 25.0 | ש״ס 0.9 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 28.2 | העבודה 9.4 | ישראל ביתנו 0.8 | איחוד מפלגות הימין 0.4 | מרצ 9.1 | כולנו 2.1 | רע״מ־בל״ד 18.5 | גשר 0.1

שגב שלום

הליכוד 0.6 | כחול לבן 1.8 | ש״ס 0.1 | חד״ש־תע״ל 3.3 | העבודה 0.8 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 1.1 | כולנו 0.2 | רע״מ־בל״ד 91.1 | הימין החדש 0.2 | זהות 0.1 

שדה ורבורג

הליכוד 8.2 | כחול לבן 66.5 | ש״ס 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.3 | העבודה 7.9 | ישראל ביתנו 0.3 | איחוד מפלגות הימין 0.6 | מרצ 10.9 | כולנו 2.1 | הימין החדש 1.2 | זהות 0.9 | גשר 0.9

שדה עוזיהו

הליכוד 61.0 | כחול לבן 6.9 | ש״ס 6.2 | יהדות התורה 1.2 | העבודה 1.1 | ישראל ביתנו 0.4 | איחוד מפלגות הימין 1.5 | מרצ 0.1 | כולנו 16.4 | רע״מ־בל״ד 1.6 | הימין החדש 1.2 | זהות 0.7 | גשר 1.1

שדרות

הליכוד 43.5 | כחול לבן 9.2 | ש״ס 7.4 | יהדות התורה 1.1 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 3.1 | ישראל ביתנו 10.1 | איחוד מפלגות הימין 10.1 | מרצ 0.9 | כולנו 4.2 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 2.8 | זהות 4.4 | גשר 2.0

שוהם
הליכוד 21.4 | כחול לבן 46.3 | ש״ס 1.0 | יהדות התורה 0.3 | העבודה 6.3 | ישראל ביתנו 0.5 | איחוד מפלגות הימין 3.2 | מרצ 2.7 | כולנו 4.7 | הימין החדש 7.3 | זהות 3.0 | גשר 3.0

שורש

הליכוד 18.6 | כחול לבן 42.7 | ש״ס 0.2 | יהדות התורה 0.2 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 9.4 | ישראל ביתנו 1.9 | איחוד מפלגות הימין 3.4 | מרצ 8.3 | כולנו 2.7 | הימין החדש 7.0 | זהות 2.1 | גשר 2.0

שייח' דנון

הליכוד 0.9 | כחול לבן 0.5 | ש״ס 4.7 | חד״ש־תע״ל 38.2 | העבודה 0.8 | ישראל ביתנו 0.2 | איחוד מפלגות הימין 0.2 | מרצ 14.2 | כולנו 0.2 | רע״מ־בל״ד 36.2 | זהות 0.1 | גשר 0.1

שילה

הליכוד 12.8 | כחול לבן 0.3 | ש״ס 1.3 | יהדות התורה 0.6 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 57.1 | מרצ 0.2 | כולנו 0.3 | הימין החדש 18.7 | זהות 8.4 | גשר 0.1

שלומי

הליכוד 46.3 | כחול לבן 17.3 | ש״ס 6.6 | יהדות התורה 0.5 | העבודה 2.4 | ישראל ביתנו 8.8 | איחוד מפלגות הימין 2.9 | מרצ 0.8 | כולנו 4.1 | הימין החדש 2.5 | זהות 3.6 | גשר 3.3

שמשית
הליכוד 8.7 | כחול לבן 62.9 | ש״ס 0.2 | יהדות התורה 0.3 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 12.1 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.7 | מרצ 7.3 | כולנו 2.4 | הימין החדש 1.9 | זהות 1.1 | גשר 1.9

שעב
הליכוד 0.9 | כחול לבן 1.1 | ש״ס 2.0 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 53.0 | העבודה 0.3 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 2.6 | כולנו 2.6 | רע״מ־בל״ד 33.5 | הימין החדש 0.1 | גשר 0.1

שער אפרים

הליכוד 35.0 | כחול לבן 36.8 | ש״ס 3.0 | יהדות התורה 0.6 | העבודה 5.2 | ישראל ביתנו 0.5 | איחוד מפלגות הימין 0.6 | מרצ 2.6 | כולנו 5.9 | הימין החדש 2.3 | זהות 3.9 | גשר 3.4

שערי תקווה

הליכוד 35.4 | כחול לבן 18.8 | ש״ס 2.1 | יהדות התורה 0.5 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 2.5 | ישראל ביתנו 1.0 | איחוד מפלגות הימין 9.6 | מרצ 0.3 | כולנו 5.1 | הימין החדש 14.0 | זהות 6.5 | גשר 3.4

שפיים

הליכוד 2.6 | כחול לבן 59.1 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.3 | העבודה 26.8 | מרצ 8.9 | כולנו 0.4 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 0.6 | זהות 0.3 | גשר 0.6

שפרעם

הליכוד 1.2 | כחול לבן 9.1 | ש״ס 1.0 | חד״ש־תע״ל 42.0 | העבודה 1.1 | ישראל ביתנו 13.5 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 8.2 | כולנו 2.5 | רע״מ־בל״ד 19.4 | הימין החדש 0.2 | גשר 0.1

שתולים

הליכוד 51.4 | כחול לבן 21.5 | ש״ס 2.5 | יהדות התורה 0.7 | העבודה 1.5 | ישראל ביתנו 1.0 | איחוד מפלגות הימין 3.1 | מרצ 0.5 | כולנו 4.4 | הימין החדש 4.9 | זהות 3.5 | גשר 4.2

תל אביב־יפו

הליכוד 19.2 | כחול לבן 45.8 | ש״ס 3.1 | יהדות התורה 0.9 | חד״ש־תע״ל 1.6 | העבודה 8.5 | ישראל ביתנו 1.4 | איחוד מפלגות הימין 1.1 | מרצ 9.0 | כולנו 2.4 | רע״מ־בל״ד 0.7 | הימין החדש 2.0 | זהות 2.0 | גשר 1.8

תל מונד

הליכוד 23.5 | כחול לבן 50.9 | ש״ס 1.5 | יהדות התורה 0.5 | העבודה 5.4 | ישראל ביתנו 0.6 | איחוד מפלגות הימין 1.4 | מרצ 2.7 | כולנו 4.2 | הימין החדש 3.8 | זהות 2.3 | גשר 2.6

תל שבע
הליכוד 1.3 | כחול לבן 3.4 | ש״ס 0.8 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 10.0 | העבודה 0.6 | ישראל ביתנו 0.1 | איחוד מפלגות הימין 0.1 | מרצ 3.8 | כולנו 0.4 | רע״מ־בל״ד 77.2 | הימין החדש 0.2 | זהות 0.1 | גשר 0.1

תמרת

הליכוד 6.3 | כחול לבן 62.1 | ש״ס 0.4 | יהדות התורה 0.1 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 15.4 | ישראל ביתנו 0.4 | איחוד מפלגות הימין 0.2 | מרצ 9.2 | כולנו 2.3 | רע״מ־בל״ד 0.1 | הימין החדש 1.0 | זהות 0.5 | גשר 1.3

תפרח

הליכוד 6.2 | כחול לבן 1.0 | ש״ס 13.9 | יהדות התורה 76.3 | איחוד מפלגות הימין 0.6 | כולנו 0.3 | הימין החדש 0.6 | זהות 0.7 | גשר 0.2

תקוע

הליכוד 21.3 | כחול לבן 3.6 | ש״ס 1.1 | יהדות התורה 1.2 | חד״ש־תע״ל 0.1 | העבודה 0.9 | ישראל ביתנו 2.3 | איחוד מפלגות הימין 15.9 | מרצ 0.3 | כולנו 1.2 | הימין החדש 34.8 | זהות 15.4 | גשר 1.4