מכה קשה למפלגת עוצמה יהודית כאשר רבני חב"ד מפרסמים הערב (חמישי) מכתב בו הם קוראים להצביע אך ורק לרשימה אשר אין ספק כי תצליח לעבור את אחוז החסימה, מה שלמעשה אומר כי הצבעה לעוצמה יהודית היא לא אחת האופציה. מדובר בהחלטה משמעותית מבחינת המפלגה שמנסה להשלים את הפער בינה לבין אחוז החסימה, כאשר קולות אנשי חב"ד היו כלי משמעותי לצורך עמידה במשימה, זאת דווקא ביום בו פורסם לראשונה סקר המראה כי היא מצליחה לעבור את אחוז החסימה.  


במכתב עליו חתומים הרבנים נכתב כי "ידועה דעתו של כבוד קדוש אדמו"ר נשיא דורנו (הרבי מליובאוויטש - ג.ד) כי תנועת חב"ד אינה מפלגתית ואין לנו השתייכות למפלגה כלשהי... יחד עם זאת, ידועה דעתו על החובה להשתתף בבחירות ולהצביע, והוראתו 'להצביע בעד הרשימה היותר חרדית', שתדאג לשלימות התורה ולשלימות העם ולשלימות הארץ". 
עוד נכתב כי עפ"י דברי קודשו, ש'מיעוט קול אחד ברשימה היותר חרדית, מגביר החשיבות הערכית של רשימות המתנגדים על ה' ותורתו' - הרי הצבעה למפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה משמעותה המעשית היא הענקת הקולות ל'רשימות המתנגדים על ה' ותורתו', והרי זה כאילו הצביעו לאותן רשימות רח"ל. לכן אין להצביע עבור רשימה אשר יש ספק אם תעבור את אחוז החסימה".