כ-5.8 מיליון בעלי זכות בחירה בני 18 ומעלה חיים כיום בישראל,  כך מסרה היום (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה אומדן לקראת הבחירות לכנסת ה-22. האומדן של הלמ"ס נמוך לעומת פנקס הבוחרים של ועדת הבחירות המרכזית, בו רשומים כ-6.4 מיליון בעלי זכות בחירה. הפער נעוץ  בכך שאומדן הלמ"ס מתייחס לאוכלוסייה הקבועה המתגוררת דרך קבע בישראל, בעוד שבקרב הרשומים בפנקס הבוחרים (בהתאם להוראות חוק הבחירות) כלולים גם אזרחים אשר שוהים בחו"ל תקופה ממושכת, וכן כאלה שנפטרו בינתיים בחו"ל ולא נמסרה הודעה על כך למרשם האוכלוסין.על פי נתוני הלמ"ס, מאז הבחירות האחרונות לכנסת ה-21, שהתקיימו באפריל 2019, גדל מספר בעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל ב-0.8%, שהם 48 אלף נפש. מפילוח הנתונים עולה, כי 79% מבעלי זכות הבחירה הם יהודים, 16% הם ערבים (מוסלמים ונוצרים ערבים ודרוזים) ו-5% הם נוצרים לא ערבים ותושבים ללא סיווג דת, כאשר מרביתם עולים ובני משפחותיהם אשר אינם רשומים כיהודים במרשם האוכלוסין.כ-14% מבעלי זכות הבחיר הם צעירים בגילאי 24-18, כ-30% בגילאי 39-25, כ-31% בגילאי 59-40 וחלקם של בעלי זכות הבחירה בני 60 ומעלה עומד על כ-25%. בלמ"ס הבהירו, כי האומדן אינו כולל בני 18 ומעלה הרשומים במרשם האוכלוסין ואינם בעלי זכות בחירה, מכיוון שאינם אזרחי המדינה. בקבוצה זו נכללים בעיקר ערביי מזרח ירושלים והדרוזים ברמת הגולן. עוד ציינו בלמ"ס, כי האומדן אינו כולל אזרחים ישראלים בעלי זכות בחירה, אשר שוהים בחו"ל תקופה ממושכת.הנתונים גם עולה, כי חלקם של הערבים בקרב הבוחרים (16%) קטן מחלקם באוכלוסייה (21%), מאחר וחלקם של הילדים וחסרי זכות הבחירה גדול יותר מחלקם בקבוצות אוכלוסייה אחרות. 79% מבעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל הם יהודים.