מתלבטים עדיין למי להצביע היום? שוקלים לבחור אחרת מבבחירות הקודמות? מחקר חדש מגלה כי אם תעשו זאת, תיחשבו אינטליגנטים יותר. שורת מחקרים שנערכה לאחרונה באוניברסיטת הארוורד עסקה בשאלת הבחירה ובשאלה מדוע אנחנו משנים את דעתנו, ומצאה כי מי שמחזיק בדעה ומסרב לשנותה, למרות שינויים סביבתיים, נחשב בעיני סביבתו ללא אינטליגנט. זאת, בין אם מדובר בענייני יום־יום, בהחלטות ניהוליות או בעמדות פוליטיות. מסתבר שזה לא נראה טוב ללכת עם ה"ראש בקיר".
ישנן מגוון סיבות פסיכולוגיות מדוע אנשים אינם אוהבים לשנות את דעתם. חוקרי הארוורד ביקשו לבדוק אם החשש כיצד ניתפס בעיני הסביבה אם נעשה זאת מהווה משקל בכך. כאן היו הממצאים מבלבלים מעט. מצד אחד, הם מצאו שאנשים ששינו את דעתם נתפסו כאינטליגנטים יותר, ומנגד, מי שהתחפר בדעותיו נתפס כבעל ביטחון עצמי גבוה יותר. הבלבול הזה הוביל את החוקרים לחלק האחרון בשורת המחקרים שביצעו.
ממצא מעניין שהעלו החוקרים בשלב זה הוא כי זה נחשב מביך לשנות דעה בפומבי. במילים אחרות, אנשים נטו יותר לשנות את דעתם בפרטיות. "בפעם הבאה שתעמדו בפני הדילמה האם לשנות את דעתכם, בחנו את הסיטואציה: האם מדובר במצב שבו חשוב לכם להדגים את האינטליגנציה שלכם, או שחשוב לכם יותר להיתפס כמלאי ביטחון", אומרים החוקרים, אשר מציעים גם למנהלים שרוצים לאפשר לעובדיהם לשנות את דעתם, לתת להם להביע דעה בפרטיות. 

ומה אומר המחקר על הבחירות שמתקיימות היום בישראל? את הבחירה יבצע כל אחד מאיתנו מאחורי פרגוד, כך שמי שחפץ במועמד שונה מזה שבו בחר באפריל האחרון - שירגיש חופשי לעשות כן.