מועצת העירייה אישרה מגוון פרויקטים ויוזמות חדשות להמשך קידום העיר. בין היתר, אושר תקציב תמיכות בסך 38 מיליון שקל, לטובת שירותים לקהילה, ביניהם פעילויות, שדרוג טיפות החלב בעיר ומסגרות טיפוליות לילדים ונוער. כמו כן, יקודמו הקצאות לתנועות נוער ולעמותות קהילתיות, לעמותה הפועלת לשילוב עולים ולעמותה המעניקה שירותים לשיקום נפגעי נפש. 

בנוסף, הוחלט לקדם תכנון מתחם מעונות סטודנטים ובית קפה ברחוב איכילוב במרכז העיר. בית קפה נוסף מתוכנן סמוך לספריית הדר גנים. כמו כן, אושר החוזה עם החברה לפיתוח, במסגרתו יוקם קאנטרי ומרכז מסחרי סמוך לאצטדיון העירוני. 

מועצת העירייה אישרה לקדם גם תכנון מעונות יום וגני ילדים בשכונת פסגת הדר, ותוספת תקציב בסך חמישה מיליון שקל לטובת המשך פיתוח מסגרות חינוך חדשות. כמו כן, אושרה תוספת תקציב לשדרוג כבישים ועבודות תיעול, וקידום התוכניות להתחדשות עירונית סביב תחנות המטרו.  

בנוסף, אושרה המלצת ועדת יקירי העיר למקבלי אות יקיר העיר לשנת 2022. אושר גם חוק עזר עירוני, שיסמיך את פקחי הרשות לפעול כנגד עסקים שפועלים בימי הזיכרון בניגוד לחוק. העירייה תקדם יוזמות נוספות, כמו שיתוף בני הנוער בתהליך תכנון העיר, פעילות להגברת המודעות לרווחתם ובריאותם של תלמידי העיר, עידוד בעלי כלבים לאסוף את גללי כלביהם 

ראש העיר רמי גרינברג: "פתח תקוה נמצאת בתנופת התחדשות, ואנחנו נערכים לקראת המשך פיתוח ושדרוג העיר, עם העבודות המתוכננות לשנים הקרובות, לצד אלה שנמצאות בעיצומן. בנוסף, אנחנו ממשיכים לקדם יוזמות חינוכיות שונות, לטובת התלמידים ולחיזוק ערך הקהילתיות בשכונות השונות. נמשיך לקדם את העיר ולפעול לשדרוגה בכל פרמטר שיידרש".