זעם ברשות החניה העירונית, בעקבות החלטה שהתקבלה לאחרונה בעירייה לסגור את הרשות ולהעביר את האחריות לידי מנהל אגף הביטחון והפיקוח הרב תכליתי יריב סנדלון. בעקבות ההחלטה, חוששים עובדי הרשות מפיטורים. לאחרונה קיבלו העובדים הודעה, לפיה הם יפוטרו מהחברה לפיתוח, ובמידה וירצו לעבור לעבודה בעירייה, יהיה עליהם להתמודד במכרז על התפקיד אותו מילאו במשך שנים רבות. 

ביום ראשון שיגרה מזכירת איגוד מקצועי הסתדרות המעו"ף במרחב פתח תקווה דליה זדה מכתב לראש העירייה רמי גרינברג, בו היא קוראת לו לעכב כל פעולה בעניין עובדי החברה לפיתוח, המועסקים ברשות החניה, עד לסיום משא ומתן בין הצדדים. במכתבה מציינת זדה, כי רשות החניה היא חברה בת של העירייה, ומשכך רואה ההסתדרות את העירייה כמעסיקה של העובדים. את מכתבה היא חתמה במילים: "אנא תשובתך העניינית, כדי שלא נצטרף להליכים ארגוניים או משפטיים". 

נבהיר כי ביום ה-14 ביוני הגיע סנדלון למשרדי רשות החניה ובישר לעובדים לראשונה, בפגישה שהתקיימה בנוכחות מנהל הרשות מישל אוקנין, כי הנהלת העירייה והעומד בראשה קיבלו החלטה, לאחר בחינה של גורם חיצוני, לפיה ענייני החניה יועברו לטיפול העירייה, תחת ניהולו של הפיקוח הרב תכליתי.

לעובדים נמסר כי עד ה-15 ביולי הם יקבלו מכתבי פיטורים, ולאחר מכן יוכלו להתמודד במכרז לתפקידים בפיקוח הרב תכליתי. בעקבות הדברים, פנו עובדי רשות החניה להסתדרות העובדים. לטענתם, ההחלטה שהתקבלה נודעה להם רק בדיעבד, ללא תיאום איתם, ומשכך גם לא הובאה לידיעתם על ידי מנכ"ל החברה לפיתוח לירון גולדנברג, אלא, כאמור, בפגישה קצרה במשרדי הרשות.

העובדים מביעים מחאתם על כך, שזכויותיהם עלולות להיפגע משמעותית וחלק מהם לא ייקלט בעירייה, בשל דרישות מכרז שבהן לא יוכלו לעמוד. תשעה מהעובדים פנו אל ההסתדרות בבקשה לפעול מול החברה לפיתוח העיר, אליה הן שייכות, שהיא חברת בת עירונית. בהסתדרות מצפים מהעירייה לבטל את ההחלטה, או לחלופין, להעביר את העובדים מהרשות ישירות לעירייה, תוך שמירה על זכויותיהם.

גורמים בהסתדרות ציינו: "עד כה לא נשלחו מכתבי הפיטורים לעובדים. ברגע שיישלחו, לא נוותר. לא יעלה על הדעת, שעובדים המשרתים את החברה כל כך הרבה שנים, ימצאו עצמם מחוץ למעגל התעסוקה בטענות מגוחכות. מעבר לכך, כיוון שהמהלך נעשה במחשכים, לא ברור איזה מהזכויות יקבלו העובדים עם פיטוריהם ומה יהיה עם דמי ההבראה והביגוד להם הם זכאים".

מדוברות העירייה נמסר: "במסגרת כלל הפעולות שהעירייה מקדמת לטובת איגום המשאבים העירוניים והנגשה מיטבית ויעילה של השירותים העירוניים לתושבי העיר, הוחלט להעביר את רשות החניה מאחריות החברה לפיתוח לאחריות אגף הביטחון בעירייה. יצוין, כי אגף הביטחון אמון, בין היתר, גם על אכיפת החניה, ולכן טבעי שרשות החניה תהיה תחתיו, ובכך יהיה סנכרון טוב יותר בין הגופים. מדובר במהלך שמטרתו להיטיב וליעל את השירות לתושב בנושא זה. במסגרת קידום המהלך, עודכנו כנדרש כלל הגורמים המעורבים. עובדי רשות החניה שיעברו לעירייה, יצטרכו לעמוד בנהלים שבהם עומדים כלל עובדי העירייה."