גם מי שלא קיבל הודעת קנס בדואר רשום, עלול לשלם קנס כספי על חניה. על פי חוק, חובת ההוכחה היא על הנקנס. כך נוכח לגלות תושב שאינו מתגורר ברמת גן, ולטענתו אף לא קיבל את הדואר הרשום בדבר העבירה. האיש, כבן 70, נדהם לגלות שעליו לשלם חוב בסך 407 שקל לעיריית רמת גן, לאחר שנטען כי לפני כשנה הוטל עליו קנס כספי על חניה לא חוקית ברחוב הרצל 61 בעיר. 

מתברר שלא רק עיריית רמת גן גובה מתושבים תוספת פיגורים, מבלי לברר אם קיבלו את הדואר הרשום שנשלח אליהם. גם ברשויות אחרות מגלים  תושבים כי עליהם לשלם קנס מוגדל, לעתים אחרי תקופה ממושכת, מאז כביכול ניתן הדוח. 

"גיליתי בתיבת הדואר הודעה, שלפיה עליי לשלם חוב בסך 407 שקל. מדובר בקנס בסך 250 שקל, שביחד עם תוספת פיגורים, הפך ל-375 שקל. בנוסף, עליי לשלם גם הוצאות משרד עורך דין בסך 32 שקלים", סיפר האיש. "מהות העבירה, שנטען שביצעתי, הייתה עצירת הרכב במקום אסור". לא חניה – עצירה. לתדהמתו, הוא גילה שהעבירה בוצעה ב-24 באוגוסט 2021.

"העניין הוא, שכלל לא קיבלתי לידי את הקנס המקורי, בסך 250 שקל. אילו הייתי מקבל אותו, הייתי משלם אותו מיד", סיפר האיש. "כיוון שלא קיבלתי את הקנס המקורי, ממילא לא יכולתי להעלות על הדעת שאדרש לשלם קנס מוגדל, כולל ריבית פיגורים ועמלת עורך דין".

התושב הוותיק, אדם נעים הליכות, מתקשה להבין מדוע לא הגיע אליו הדואר הרשום. "אני אזרח שומר חוק. דוחות עירייה מגיעים אליי תמיד באמצעות שליח, שמחתים אותי על קבלתם. הפעם זה לא קרה. לא ייתכן שאדרש לשלם גם את הסכום המקורי וגם קנס פיגורים ועמלת עורך דין", הוא מסביר. "בדקתי ברשות הדואר, ויש אישור שלא קיבלתי את הדוח".

מהעירייה נמסר בתגובה: "הדוח עליו מלין האזרח, נשלח אליו לכתובתו הרשומה במרשם האוכלוסין, אשר במשרד הפנים, באמצעות דואר רשום. מפנייתו של האזרח למשרד באי כוח העירייה עולה, כי כתובתו בפועל אינה כתובתו המעודכנת במרשם האוכלוסין. לכן, הודעת תשלום הקנס לא התקבלה על ידו. חובתו של אזרח לעדכן את כתובתו במרשם מעוגנת בדין".

בעקבות תגובת העירייה, טוען התושב הוותיק: "זו כתובתי ובה אני מקבל דברי דואר. זו הכתובת שמופיעה במרשם האוכלוסין שבמשרד הפנים. הטענה לפיה עברתי כתובת ולא הודעתי על כך למשרד הפנים, אינה נכונה. כתובתי רשומה במרשם האוכלוסין. במשך כל השנים, אני מקבל דואר לכתובת זו, כולל המכתב של משרד עורכי הדין, שהוא בא כוחה של העירייה".

במקרה נוסף, קיבלה לא מכבר צעירה מגבעתיים דוח הכולל קנס פיגורים מעיריית תל אביב, בטענה שלא שילמה את הדוח המקורי. בהודעת הקנס נטען, כי לפני כשנה נסעה בנתיב תחבורה ציבורית. "נדהמתי לקבל את הדוח. לא קיבלתי את הדוח הראשון. אם הייתי מקבלת, הייתי משלמת מיד", היא אומרת. בעיריית תל אביב נטען, כי הדואר הרשום נשלח, וכי חובת ההוכחה על אי קבלתו מוטלת על הנמען, לא על העירייה.