פרויקט שדרוג כיכר אורדע ומקטעי הרחובות הנושקים לכיכר ביאליק-הרצל-לבבי יסתכם בכ-36 מיליון שקל. כך עולה מאומדן מעודכן שאושר בישיבת מועצת העירייה. העבודות בכיכר אורדע, הכוללות גם את החלפת הריצוף, יסתכמו בכ-30 מיליון שקל, ועלות העבודות ברחובות הסמוכים תסתכם בכשישה מיליוני שקלים נוספים.

חבר המועצה אביהוא בן משה טען בישיבת המועצה כי האומדן הנוכחי מזה שנמסר בישיבת המועצה הקודמת. ראש העירייה כרמל שאמה הכהן הבהיר, כי הוא מסר את ההערכה הקודמת בעקבות נתונים שהועברו אליו על ידי החברה הכלכלית, אבל לדבריו, בהמשך התברר שהעלות גבוהה יותר.

מועצת העירייה גם אישרה תוספת תקציבית בסך של כ-12.86 מיליון שקל לשיפוצים ב-15 גני ילדים בעיר. כשני מיליון שקל נוספים יוקצו לשיפוץ קומת הקרקע בבית הספר המתמיד. כמו כן, יוקצו כ-277 אלף שקל להחלפת שישה ביתני שמירה ישנים בבתי הספר ערמונים, הבילויים, עליות, המנחיל, מתמיד וניצנים. בנוסף, אושרה תוספת תקציבית של מיליון שקל למיגוניות וממ"דים בגני ילדים.

לפארק הלאומי אושר תקציב בסך שישה מיליון שקל, להקמת מתחם ספורט שיכלול, בין היתר, מגרשי מיני כדורגל. בנוסף, אושרה תוספת תקציבית של כ-1.15 מיליון שקל לשדרוג מתחם הכושר בפארק. השדרוג יכלול התקנת 13 מתקני כושר ייחודיים וחדשניים, שמאפשרים אימון משקולות בתנאי חוץ.