פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם. בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית חלקיו השונים.

פרק 133: הר הבית כמקום תיקון וגאולת האדם והעולם

דקה לפני ראש השנה עליתי להר הבית על פי המסורת היהודית שהוא יום בריאת העולם. זכיתי להשראה תודעתית באשר לדרך ולפעילות של עם ישראל בעולם בכלל ובארץ בפרט. 

מאז שהתחילו ההפגנות בעד ונגד אני חושבת לעצמי האם הגענו לשלב הבא לקראת הגאולה, בהיותנו עם חופשי בארצנו? אולי איבוד הדרך התכלית והחזון הביאו לנענוע הספינה מצד לצד בחיפוש אחר מה שנשכח מתודעתנו – החלק הראשון בחזון נביאי ישראל המעוגן במגילת העצמאות מדבר על כך שחזרנו לארצנו לאחר 2000 שנות גלות אך מה עם הסיפא, שהוא הקמת מרכז רוחני שישמש אור לכל העמים בעולם?

שכחנו את הרוח או שהדחקנו אותתה כשהתבססנו בארץ פיזית, נפשית, מנטלית וכלכלית. במלים אחרות – העדפנו את החומר על פני הרוח. זו לא הפעם הראשונה שהחומר מסנוור את עיננו ומכהה את חושינו, פעם היה זה בזמן מלכות דוד המלך ושילמנו מחיר כבד על כך. בואו אחים ואחיות, נלמד מן העבר ונמלא את ייעודינו בזמן, בעבור עם ישראל ובעבור האנושות כולה, כי יפה שעה אחת קודם.

בברכת שנה טובה מאוד לעם ישראל ולעולם כולו.