בצל המלחמה בעזה, הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה חשפו נתונים מדאיגים במיוחד, מסקר מיוחד שערכו בקרב יהודי ארה"ב. מהסקר עולה כי יהודי ארה"ב חוששים לביטחונם האישי וצופים כי הקהילות שלהם נמצאות בסכנה בשל המלחמה.

הנתונים בסקר מלמדים כי יהודים חוששים פי שניים יותר לחייהם בהשוואה לציבור הרחב. 72% מהיהודים סבורים כי האנטישמיות באזורם עלתה (לעומת 32% בלבד מהאוכלוסייה הכללית), וכ-65% מהם דיווחו כי הייתה אלימות או אירוע אנטישמי כלפי יהודים בקהילה שלהם. נתון מדאיג נוסף עולה מן הסקר, כי היהודים שנוהגים ללבוש סממנים יהודיים מזהים (כגון כיפה, ציצית או שרשרת עם מגן דוד) חוששים לביטחונם פי שניים יותר, מיהודים שאינם נוהגים ללבוש סממנים שכאלה. בנוסף, 75% מיהודים השיבו כי הם חוששים שקהילות בהן הם מתגוררים יעמדו בפני סיכון ביטחוני בשל המלחמה.

במקביל, הסקר בדק את עמדתם של יהודי ארה"ב ביחס לתמיכתו של הממשל בישראל בזמן המלחמה. רוב מוחץ של 87% מהיהודים תומכים בפעולות הממשל בסיוע צבאי לישראל, כאשר לתמיכה זו יש גיבוי גם בציבור הכללי בארה"ב- 59% מהציבור הכללי בארה"ב תומך בסיוע הצבאי שארה"ב מספקת לישראל.

אריק פינגרהוט, נשיא ומנכ"ל הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה: "עלינו להמשיך לספר למנהיגי האומה שלנו  ישירות על הצורך גם להתייצב נגד האנטישמיות המשתוללת בארצנו וגם להישאר איתנים בתמיכתם המדהימה עבור ישראל"