היום, משהגענו לשיא בניסיון להצדיק את קיומנו בארץ ואולי עלי אדמות בכלל נותרו לנו שתי ברירות, או להפנות עורף לאמת שלנו בתור עם יהודי, או לעמוד ניצבים בפני הרוע שמנסה להכחידנו  מאז תחילת ימינו על פני האדמה בתור ''עם נבחר''!

שיחות בהר הבית, פרק 142: פתרון מהפכני לבעיה הפלסטינית

אנחנו לא לבד!

אמנם בפנינו עומדים המוני מוסתים על ידי טרור תודעתי וזאת מבלי שיבחינו בכך הם קוראים להכחיד את מדינת ישראל מהנהר ועד הים. מולם ניצבים תומכיה הגדולים של מדינת ישראל –  הזרם החזק בנצרות, ''האוונגליסטים'', בהם נמנה בשעתו שר החוץ הבריטי בזמן מלחמת העולם הראשונה (1917), הלורד ג'יימס בלפור, שהעניק לעמנו את ''הצהרת בלפור'', שכל כולה תמיכה בהקמתה של מדינת ישראל בארץ ישראל  כבית לאומי לעם היהודי.

"ליהודים זכות ראשונים על הארץ הזאת" פתח ואמר לי ג'ון אנרסון, אוונגליסט מארגון cry for zion שכל מטרתו לחזק את אחיזתו של עם ישראל בארץ ישראל וזאת מתוך הבנה עמוקה את תפקידו של העם היהודי בקידום האנושות למקום טוב יותר, מקום של שלום, אחווה, חיבור אנושי וחיות על פני האדמה. לפי גישה זאת, כל עם יכול להתקיים  בארצו רק מפה, מהארץ והאדמה הנקראים ארץ ישראל.

השיחה הלכה והעמיקה לגילגוליה של הארץ הזאת מאז חורבן בית שני, לפני כאלפיים שנה, על כובשיה של הארץ ומחריביה עד אשר חזרו בניה של האדמה הקדושה הזאת לעובדה ולשומרה.

היום, 75 שנה לאחר הקמתה מחדש של מדינת היהודים, הארץ/ האדמה מסוגלת להטיב עם בניה השבים אליה. היום, במרחק של  75 שנה, יש בה  הכול, מעבודת האדמה ופירותיה ועד הייטק מהשורה הראשונה.

אין עובדה חזקה מזאת:

מי שיכול לארץ הזאת הוא בעליה האמתיים והם היהודים, ולא אף עם אחר או שיירי שבטים ברברים שנדדו לאורך כל ההיסטוריה וגם הסתננו לארץ ישראל. זאת האמונה האוונגליסטית.