אלו זמני כניסת ויציאת שבת פרשת צו שתחול בתאריך העברי ט"ז אדר ב תשע"ט. שבת שלום מבית 'מעריב אונליין'.

 
ירושלים 
 
כניסה: 17:16 יציאה 18:29
 
תל אביב 
 
כניסה: 17:31 יציאה: 18:31
 
 
חיפה 
 
כניסה: 17:22 יציאה: 18:30
 
באר שבע 
 
כניסה: 17:33 יציאה: 18:31