"שיבת המקדש תלויה במצוות העלייה אליו, ואני שמח שזכיתי ליטול חלק גדול בהתעצמות העלייה להר הבית כהלכה", כך כתב השר לביטחון פנים, גלעד ארדן במכתב למטה ארגוני המקדש. ארדן מציין כי הוא "גאה עד מאד" בהחזרת השקט בהר הבית, שהביא לכך שהיום "הר הבית פתוח ליהודים יותר שעות ביום, יותר רבנים עולים אליו, והרבה יותר יהודים שעולים כהלכה".
 

במכתב ברכה ששיגר השר לביטחון הפנים הוא מברך את מאות עולי הר הבית שהתכנסו לחגוג את השקת הספר החדש לעידוד העליה להר הבית ובניין המקדש. "את התודה הגדולה על התעצמות העליה להר הבית אנחנו חבים בראש ובראשונה לרבבות העולים, ולרבנים שמלווים זאת ומעוררים את עם ישראל", ציין השר, "אחד ההישגים הבולטים שלי בכהונתי כשר לביטחון הפנים בהם אני גאה עד מאוד, הייתה החזרת השקט והביטחון בירושלים בכלל ובהר הבית בפרט. ולמרות שאנחנו נמצאים עדיין במעלה ההר, לשמחתנו השיפור ניכר והוא גדול ביותר".

"המהפך שלנו בהר הבית מוכיח את עצמו יום יום ושעה שעה", הוסיף עוד, "כיום יודע כל מי שרוצה לעלות למקום הקדוש, שהר הבית פתוח ליהודים יותר שעות ביום, יותר רבנים עולים אליו, הרבה יותר יהודים שעולים כהלכה, וגם המון גדול של תיירים שמגשימים את חזון הנביאים כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים". 
את הדברים כתב ארדן לרגל כנס השקת הספר החדש "הר הבית כהלכה" של הרב אלישע וולפסון. "בשמחה רבה ובכבוד רב אני מברך את הקהל הנכבד שהתאסף לכבודה של תורה, עם יציאתו לאור של הספר "הר הבית כהלכה". לכבוד הרב אלישע וולפסון מרבני ישיבת צפת שכתב את הספר, ולכבוד המקום הקדוש ביותר לעם ישראל. שתזכו להמשיך ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים".