בכירי שוק ההון השתתפו אתמול בכנס השקעות, הוגנות והלכה שיזמה 'אביב ניהול קרנות'. "השקעות על פי ההלכה הם השקעות גם של חברות ששומרות שבת, אבל גם של חברות שמתנהלות בהוגנות". אמר מנכ"ל 'קרנות אביב' ארז צדוק בנאומו בפתיחת הכנס והוסיף: "מכיוון שהשקעות שמתנהלות בהוגנות מגלמות עפ"י מחקרים רבים גם תשואה עודפת, הרי שהשקעות עפ"י ההלכה, גם בהן יש פוטנציאל תשואה עודף, אני צופה צמיחה מהירה של השקעות כשרות והשקעות על פי ההלכה בשנים הקרובות. כיום יש כ-10 מיליארד שקלים בהשקעות כשרות, ובשנים הקרובות הסכום הזה יוכפל"

בפאנל ראשי שוק ההון בהשתתפות גלעד אלטשולר- מנכל אלטשולר שחם, ירון דייגי – מנכל הראל קרנות נאמנות, יצחק אלוביץ מנכל דיאמונד בית השקעות וברק סורני מנכ"ל פסגות בית השקעות. דנו המשתתפים במקומה של אימוץ אמות מידה הלכתיות בתהליך קבלת ההחלטות לבחירת השקעות וכן התייחסו לעלייה המשמעותית בביקוש להשקעות הוגנות וחברתיות וכן לקרנות כשרות והציגו כל אחד את המסלולים השונים בקרנות המשלבים שיקולים חברתיים מסוגים שונים.

כנס השקעות, הוגנות והלכה. קרדיט: אבישג שאר ישוב

"עד לפני כמה שנים חרדים ודתיים היו משקיעים בנדלן ולא בשוק ההון כי לא היה מכשירים כשרים להשקיע בהם", סיפר ירוד דייגי מנכ"ל 'קרנות נאמנות" והוסיף: “נכנסו לתחום ההשקעות הכשרות בזכות פניה של עובד מהמגזר בחרדי שהפנה את תשומת ליבנו ומאז יצאנו במהלך שהפך כיום לכ- 50 קרנות כשרות״

הרב בנציון אלגזי ראש מכון צורבא מרבנן המחיש את הצורך בקרנות כשרות: ״מבחינה הלכתית אנחנו צריכים לדעת את החולשות שלנו, אחת החולשות של האדם לפי חז״ל הוא הגזל, לצערנו בדור הזה ישנו גזל בעסקים במתכוון ושלא במתכוון ולכן חשוב שקיימות קרנות כשרות המפקחות על הדבר הזה".