סערת הרב שמואל טל: הפרשה הסבוכה מסרבת לגווע גם לאחר שניתן פסק דין על ידי בית הדין המיוחד שעסק בנושא. במכתב שהתפרסם היום (שני) ועליו חתומים שנים מבכירי רבני הציונות הדתית, הרב חיים דרוקמן והרב דב ליאור, אליהם הצטרפו מאוחר יותר רבנים מוכרים נוספים, מובאת ביקורת חריפה על הכרעת בית הדין. 
"קראנו את העובדות החמורות העולות מפסק הדין בבית הדין של הרב וייס בעניינו של הרב טל", נכתב בפתיחת המכתב שפורסם לראשונה על ידי הכתב יאיר שרקי, "כתב הרמב"ם: 'וכן הרב שאינו הולך בדרך טובה אף על פי שחכם גדול הוא וכל העם צריכין לו אין מתלמדין ממנו עד שובו למוטב".
בהמשך המכתב מובאת הלכה נוספת ממקום אחר בהלכות הרמב"ם שבו נכתב כי "אבל ראש הישיבה שחטא מנקין אותו ואינו חוזר לשררותו גם אינו חוזר להיות כאחד משאר הסנהדרין שמעלין בקודש ולא מורידין". 

המכתב בעד הרב טל. צילום מסך

"לצערנו לאור העבודות", נכתב לסיכום, "הרב טל אינו ראוי להמשיך ללמד ולחנך את ילדי ונערי ובחורי ואברכי ישראל ואינו יכול להיות דמות חינוכית במחנינו. אמנם פסיקת בית הדין התירה באופן תמוה לרב טל להמשיך בתפקידו אך וודאי לא חייבה ללמוד במוסדותיו ולקבל את התנהגותו המחללת שם שמיים ומבזה את תורת ישראל ואלוקיו".
זמן קצר מאוד לאחר פרסום המכתב הנ"ל, שכפי הנראה המניע לכתיבתו היה פנייה של תושבי יד בנימין, היישוב בו נמצאים מוסדותיו של הרב טל, אל הרבנים בבקשה להוציא מתחת ידם מכתב זה, התפרסם באתר 'סרוגים' מכתב עליו חתמו רבנים אחרים – התומך ברב טל לאור פסיקת בית הדין בעניינו.
במכתב החתום על ידי שלושה רבנים מוכרים, הרב אביגדר נבנצאל, הרב זלמן נחמיה גולדברג והרב מאיר מאזוז, נכתב כי "מחזקים אנו את ידי דייני בית הדין על עבודתם היסודית, בדרישות וחקירות לאורך ולרוחב ובנקיות הראויה ומוחים אנו על שפיכות הדמים והוצאות שם רע שנעשו ברבים כלפי הרב טל אשר גרמו לו ולקהילתו נזקים נוראים, ומוקיעים בצער ובכאב את הטיפול בסוגיות שכאלה על גבי במת התקשורת ובמות אחרות אשר לא לנו הן". 
עוד נכתב כי "הננו קוראים מעומק לב לכל הציבור להישמע לפסק בית הדין, ולהיזהר מלקבל שמועות דעות או דברי בלע על הרב טל ומוסדותיו, משום אדם שהוא. רק לבית דין רבני מוסמך יש סמכות על פי תורתנו הקדושה לברר ולהכריע בפרשה שכזו, ולא לאף גורם אחר, ובפרט שהצדדים הנוגעים בעניין קיבלו את בית הדין עליהם. נברך את הרב טל, שימשיך בעבודתו עבודת הקודש להגדיל תורה ולהאדירה, ויפוצו מעיינותיו חוצה, ויעמיד תלמידים הרבה, ויזכה להמשיך לקרב לב ישראל לאביהם שבשמיים, ויאריך ימים בטוב ובנעימים".