כתב יד לא ידוע של אחד מענקי החסידות, האדמו״ר רבי משה ליב מסאסוב, תלמידו של רבי אלימלך מליז‘נסק ורבו של ״היהודי הקדוש״ מפשיסחה, נחשף בשבועות האחרונים בירושלים ועתיד לעמוד למכירה פומבית מחר (רביעי). מדובר באחד מכתבי היד היחידים בעולם של רבי משה ליב. נכדו רבי נחמיה שפירא הסביר לפני כמאה שנה על הסיבה לנדירות כתביו של סבו, "הנייר שכתב עליו (…) וגם הדיו, לא היו טובים כלל, וכתב יד קדשו היה כתיבה יפה דקה, הנה מפני משמוש יד רבים, שבמחילה מכבודם לא ידעו והבינו לתת הכבוד הראוי להאוצר הזה לשמרו שלא לנגוע בו בידים, ובפרט בידים אי נקיות, נטשטש ונקרע הכתב-יד-קדשו מאד, ובמשך הזמן נתקלקל כל כך עד שלא נשאר בו כמעט דיבור אחד שלם בלי קלקול".

כתב היד הגיע לאחרונה לבית המכירות הפומביות ’קדם‘ בירושלים מצאצאו של רבי משה ליב, הרב שמעון שמעלקא ערבליך מאנטוורפן, שהוא צאצא ישיר ודור שביעי בן אחר בן לרבי משה יהודה ליב, שאף שם משפחתו היה ״ערבליך״. בבית המכירות מעריכים כי כתב היד עתיד להימכר בכחצי מיליון דולר.

המכתב כולל עשר שורות וחתימה. מעבר לדף עוד שלוש שורות קצרות של רישום הכתובת בכתב-ידו של מען המכתב, ”לקהילת זאלאזיץ, לידידי הרבני המופלג מ' יעקב נ"י, מקהילת סאסוב“. במכתב מוזכרת אגרת שנשלחה מקהילת אפטא ובהמשך כותב רבי משה ליב ברכות לפרנסה ונחת מהילדים: "ומאפס הפנאי אקצר, ושנותיו לא יבצר מהאל הנוצר, ויתן לך ה' שפע רחמים להיות לו פרנסה בשופי רב טוב, ולהיות לו שמחה מבניו המופלגים נ"י ומבנותיו תחיינה“. את המכתב חותם רבי משה ליב מסאסוב: "דברי אוהב נפשו הדורש שלומו כל הימים משה יהודא ליב מבראד". רבי משה ליב התגורר רוב שנותיו בעיר מולדתו בראד, ורק מאמצע המאה ה-18 התגורר בסאסוב. אך גם בשנים בהן גר בסאסוב היה חותם לעתים "מבראד", כמו במכתב שלפנינו.

כתב היד. קרדיט: בית המכירות הפומביות "קדם"

רבי משה יהודה ליב ערבליך מסאסוב, היה תלמיד מובהק של הגאון הקדוש רבי שמעלקא הורוויץ אב בית דין ניקלשבורג, בישיבתו למד שבע שנים. לאחר פטירת רבו, החל להסתופף בצילו של הרב המפורסם רבי אלימלך מליזענסק. הוא התגורר מספר שנים בעיר אפטא, שם ייסד ישיבה ואמר בה שיעורים בעומק העיון. בשנים ההן קירב לחסידות את "היהודי הקדוש" מפשיסחא. רבי משה ליב התפרסם בעיקר על היותו עמוד החסד שבדורו. רוב הסיפורים הידועים עליו הם מעניינים אלו. מפורסמות ביותר אמרותיו: "אם אין אתה אוהב נאמן לישראל, עדיין לא טעמת טעם יראת השם“.

מרון ארן, מבעלי בית המכירות פומביות ’קדם‘, מציין כי ״החיבור בין זה שמדובר באחד ממאורי החסידות, לבין זה שכתבי היד שלו נדירים כל כך, והעובדה שמדובר בכתב יד שנושא ברכה לפרנסה ולנחת מהילדים, הופכים אותו למוקד להתעניינות מכל העולם".