החג הישראלי הכי צעיר יחול היום (שלישי) - ז' בחשוון. האם שמעת על 'יום העלייה' שנקבע בחוק בשנת 2016 בלבד ומציין את העלייה של בני ישראל לארץ המתוארת בפרשת לך לך, שיקראו השבת בבתי הכנסת, ובספר יהושע? 

על אף שמעבר נהר הירדן אל ארץ ישראל נעשה ביום י' בניסן, סמוך לחג הפסח, דבר המצוין גם בחוק, יום העלייה נקבע להיום "בשל קרבתו של יום י' בניסן לחג הפסח, והעובדה שבתקופה זו בתי הספר בחופשה והכנסת על־פי רוב בפגרה, מוצע לקבוע כי יום העלייה יצוין ביום ז' בחשוון, הסמוך לפרשת לך לך שבה מסופר על מתן הציווי האלוהי לאברהם ללכת לארץ ישראל".

יום זה נקבע על מנת להוביל "להכרה בחשיבותה של העלייה לארץ ישראל כבסיס לקיומה של מדינת ישראל, להתפתחותה ולעיצובה כחברה רב-תרבותית ולציון מועד הכניסה לארץ ישראל שאירע ביום י' בניסן". חג זה נקבע בחוק יום העלייה, שאושר בכנסת ב-21 ביוני 2016.