אחד מכל ארבעה אירופיים שהשיבו לסקר הליגה נגד השמצה מחזיק בדעות שליליות נרחבות כלפי יהודים, כך קובע סקר בינלאומי חדש על אנטישמיות שנערך על-ידי הליגה נגד השמצה. בעוד שגישות אנטישמיות נותרו יציבות למדי במערב אירופה, הסקר מצא ששנאת יהודים נמצאת במגמת עלייה במדינות שנסקרו במזרח אירופה ומרכזה, אשר בהן דעות קדומות מושרשות על אודות שליטה יהודית בעולם הפיננסי ונאמנות כפולה עדיין נפוצות.

הסקר נערך ב-18 מדינות כחלק ממדד ADL Golobal 100, בין אפריל ליוני 2019 במזרח ומערב אירופה, קנדה, דרום אפריקה, ארגנטינה וברזיל. הסקר הקיף יותר מ-9,000 בגירים ומצא שחל גידול ניכר בעמדות אנטישמיות בארגנטינה, ברזיל, פולין, רוסיה, דרום אפריקה ואוקראינה ביחס לסקר הקודם שערכה הליגה נגד השמצה.

במדינות שנסקרו במזרח ומערב אירופה, הדעות הקדומות על אודות הכוח היהודי בעסקים והמיתוס של הנאמנות הכפולה עדיין נפוצים במיוחד. אנשים רבים במדינות אלו מאמינים גם שיהודים עדיין מדברים יותר מדי על השואה.

בפולין חל גידול בעמדות האנטישמיות ל-48 אחוזים מהאוכלוסייה, לעומת 37 אחוזים ב-2015. בערך שלושה מכל ארבעה משיבים בפולין הסכימו ש"יהודים עדיין מדברים יותר מדי על מה שקרה להם בשואה".

בהונגריה, 25 אחוזים מהאוכלוסייה סבורים ש"יהודים רוצים להחליש את התרבות הלאומית שלנו באמצעות תמיכה בהגברת ההגירה למדינתנו". המדד הכולל בהונגריה הגיע ל-42 אחוזים, לעומת 40 אחוזים ב-2015.