פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם את מרכזיות המקום מאז ומקדם: בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית בנושא הר הבית.

בשיחה זו נפגשתי עם פרופ' רחל אליאור בה המשכנו את שיחתנו. בחלק זה שוחחנו על: לוחות השנה היהודים מאז בית ראשון ועד היום וכיצד הם נבנים, על התיקון  של 2000 שנות גלות, על כדאיות ונכונות בית המקדש בזמנינו, על הנבואה שלכאורה פסקה מאז חורבן בית שני, ועל המשכיותה גם בימינו אנו, בצורות שונות ובפרצופים שונים.

יוצרת הפרויקט: אופירה הלוי ofiralevy7@gmail.com