בשיחה זו נפגשתי עם רבקה שמעון שדכנית וממנהלות תנועת ''נשים למען המקדש''. שוחחתי איתה על זוגיות בעידן תרבות המערב, על הקשיים בקיום זוגיות טובה, על רווקות מאוחרת, על הגירושים, על אגואיזם, ניכור, בדידות ודיפרסיה , הנובעים מהנתק שבין הקב''ה לכנסת ישראל היא עם ישראל, והחיבור המתאפשר בבניין בית המקדש, כמו שנאמר: ''ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם''.

כמו גם שוחחנו על המפגש בין עם ישראל לאלוהיו המתקיים בשלושת הרגלים שהם: סוכות, פסח ושבועות, כמפגשי ''דייט'' המלאים בטקסיות וחוויה אקסטטית בה משתתפים כל החושים, ממראות הכרובים בקודש הקודשים המעורים זה בזו, דרך הקטורת הריחנית המטהרת, שירת הלויים המרוממת את הרוח, הנפש והנשמה  ועד לאכילת הקורבנות.

יוצרת הפרויקט: אופירה הלוי ofiralevy7@gmail.com