פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום  מאז ומקדם! בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת.

בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

בפרק זה נפגשתי לשיחה אישית עם הרב אברהם אייזקס ובה שוחחנו על סיפורו  האישי והקשר  שלו להר הבית, מה דחף אותו להתחיל לעלות להר הבית  לפני 40 שנה, חרף שעות הפתיחה הבעייתיות והמגבילות, ומה גורם לו להמשיך ולהתמיד בעליה להר. חרף פציעתו  הוא עולה פעם בשבוע, באופן קבוע, בעשרים השנים  האחרונות.

שוחחנו גם על השאלה, האם יש תקווה לחבר את עם ישראל להר הבית, בית מקדשו ולגשר על אלפיים  שנות הגלות שהשכיחו ולא במעט את מרכזיותו הרוחנית של הר הבית ואת משמעות המקדש בימינו.

 ולבסוף שאלתי אותו מה הוא חושב על חוזה המדינה בנימין זאב תיאודור הרצל, ומה עושה בעקבותיו כדי ליישם את מסקנותיו.