במסמך שפרסם היום (חמישי) הרב הראשי לישראל, דוד לאו, פירט את ההנחיות המיוחדות החדשות לקראת הימים הנוראיים, נוכח הגבלות מגפת הקורונה. בפתח דבריו הדגיש וציין לאו כי חובה להישמע לכל ההוראות שניתנות על ידי הנהלת משרד הבריאות והמטה שאחראי על המאבק למיגור המגפה. "התפילות בבתי הכנסת תתקיימנה אך ורק לפי הנחיות אלו וחובה על כולם להישמע לצו 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם'". 

עוד הוסיף לאו כי בשל חוסר הוודאות שיש כרגע על מצב התחלואה ועל מזג האוויר שיהיה במשך החג, ההנחיות או חלקן עשויות להשתנות ועל כן על הציבור לעקוב אחריהן. "במה שניתן להקל בסדר התפילות הארוכות בימים הנוראים ראוי הדבר ונכון", הדגיש. 

 • יש להיערך בעוד מועד לתפילות הימים הנוראיים ולערוך רישום של המתפללים על מנת שהגבאים יוכלו לקבוע לכל אחד ואחד את מקומו בריחוק מזולתו. ברור שיש לצרף גם את מי שלא נרשם טרם המועד, ולכן צריכים להכין מקומות נוספים לאלו שלא נרשמו.
 • במקום שיש ציבור גדול של מתפללים, יש לפצל לכמה מניינים. לדאוג בעוד מועד למקומות תפילה נוספים. חלוקת המניינים תעשה בשום שכל על מנת לא לפגוע בחלק מציבור המתפללים.
 • להקפיד על שמירת המרווחים בין המתפללים. במקום שאפשר עדיף להכין מפרידים (פרספקט, ניילון וכד') בתוך חלל בית הכנסת שיחצוץ בין קבוצות של עשרה מתפללים. 
 • בכל מקומות התפילה יוקצו מקומות לנשים שמעוניינות להתפלל עם הציבור. 
 • התפילות במרחב הפתוח תערכנה בהצללה מוחלטת ומתן אפשרות לשתיה. 
 • בכל בית כנסת יהיה ציוד נגיש לשמירה על היגיינה: אלכוג'ל, מסכות ונייר לניגוב ידיים.
 • את התפילות ניתן לקצר בכך שיורידו את הפיוטים שרבים כבר בין כה וכה לא נוהגים לאמרם. הדברים יקבעו על ידי רבני בתי הכנסת והדבר תלוי במנהג של כל בית כנסת ועדה. 
 • בעלי התפחלה יקצרו לא יאריכו ולא יחזרו על המילים, שזה דבר שאינו ראוי תמיד.
 • לקצר את ה"מי שברך" למי שעולה לתורה, ניתן להכליל באחד את כל הקרובים והידידים. כמו כן להימנע מלהאריך את הזמן במכירות של העלייה במקומות שנמכרות העליות כדאי למכור את העליות עוד לפני החג. 
 • כדאי להתחיל את התפילות בשעות המוקדמות של הבוקר, ואין צורך להוריד קטעים מן התפילה, וכמו כן יש לדייק בזמנים ולסיים בזמן שיקבע. 
 • תפילות שנערכות במרחב הפתוח נכון לערוך קידוש, לטעום ולשתות לפני תקיעת שופר. 
 • תקיעת שופר: הנגיף תוקף טיפטית, והתקיעה בשופר מפיצה רוק. אין להעביר את השופר מאחד לשני אלא אם כן הוא עבר הליך סטירליזציה. הבעל תוקע יעמוד בריחוק מקום מהמקריא ומשאר הציבור, מרחק שלא יבא כל חשש שטיפה כלשהי תגיע אליהם.
 • אין כל סיבה להימנע מלהשלים למאה תקיעות (חוץ ממי שחולה). 
 • ראוי שבכל קבילה ובתי כנסת ידאגו לתקיעת שופר עבור הציבור הנמצא בסיכון גדול ואינו יכול להגיע לבית הכנסת לשמוע תקיעת שופר וכן למי שחולה ל"ע. 
 • אמירת תשליך אינה צריכה להיאמר דווקא על המים, ולכן אין להתאסף על די מקורות מים וניתן לומר גם בריחוק מקום וזאת על מנת להימנע מהתקהלות. 
 • צום גדליה: מי שאובחן כחולה קורונה אסור לו לצום גם אם אינו חש תסמינים. מי שנמצא בבידוד וחש בטוב יצום, אבל אם אינו חש בטוב לא יצום.  

הנחיות הרב הראשי לישראל (צילום: צילום מסך)הנחיות הרב הראשי לישראל (צילום: צילום מסך)