כשרות צהר לטובת בעלי העסקים לאור המשבר הכלכלי. לאור הירידה בפעילות והקשיים לתפעל את ענף המסעדות, האוכל והמלונאות הציגו בכשרות צהר לעסקים שתחת השגחתם מתווה תשלומים שיאפשר להם להתאים את התשלומים למציאת החדשה אליה נקלעו.

במכתב שנשלח לאחרונה לבעלי המסעדות פורט מתווה אחיד לכלל בעלי העסקים הנתונים בפיקוח כשרותי ובין היתר נכתב כי "עסק שנסגר יחושב התשלום היחסי עד יום הסגירה. בזמן שיהיה סגור לא יחויב בתשלום כלל". עוד צוין כי בעלי מסעדות שעברו לפעילות חלקית יוכלו לבחור בין תשלום שעתי יחסי לבין תשלום חודשי ע"פ הנמוך מבין השניים.
 
במקביל בכשרות צהר נפתח חמ"ל שעוקב אחר דיווח בעלי המסעדות זאת כדי לתת מענה מידי ובמידת הצורך להתאים את המערך לדרישות שיעלו מהשטח, זאת על רקע השינויים שחלים בהגבלות על פתיחת בעלי המסעדות והמלונות.

לרוב משגיחי הכשרות מועסקים על ידי בעלי העסק באופן ישיר מה שיוצר מציאות בעייתית בה המשגיח תלוי בשביעות רצונו של בעל העסק המשלם את משכורתו. מנגד התמודדו בעלי העסקים עם הצורך שעלה עתה להוציא את המשגיחים לחל"ת והציב אותם במציאות לא נעימה ובעיתיית. בכשרות צהר מנגד לא מתנהלים קשרי העסקה ישרים בין משגיחי הכשרות לעסק לו ניתנים שירותי ההשגחה.

במערך הכשרות של צהר מציינים כי "בזכות ניתוק יחסי משגיח-מושגח המשגיחים והמשגיחות מועסקים ע"י כשרות צהר ולא על ידי בעלי העסקים המתמודדים עם קשיי הקורונה. יש לנו אוזן קשובה וערנית לשינויים עמם מתמודדים בעלי העסקים בימים אלו ואנו פועלים לתת מענה המתחשב בצרכיהם".