יו"ר רבני צהר, הרב דוד סתיו התייחס למתווה שהתקבל בנוגע לשבת זכור ופורים וקורא "לקיים את קריאת פרשת זכור ומגילת אסתר במרחבים פתוחים. המתווה המוצע בלתי ישים לחלוטין. בתי כנסת לא יוכלו לבדוק במהלך השבת והחג מי חוסן ומי החלים. מדובר בהצעה שתהפוך את בתי הכנסת למדגרה של קורונה".

"גם בקריאת פרשת זכור וגם בקריאת המגילה יש לזכור כי הערך של שמירת חיי אדם גובר. קיימים פתרונות גם בלי ללכת לבית הכנסת אם יש בכך צורך. השנה בשל מגבלות ההתקהלות במניינים הנעשים בחצרות, יש צורך להיערך מראש לכך שתיערכנה קריאות נוספות עבור אלו שלא יוכלו להגיע לקריאה הנעשית במהלך התפילה".

דין קריאת מגילה בזום

הרב סתיו הוסיף ואמר כי "לכתחילה עדיף שהקריאה תיערך במעמד של מנין גברים כדין כל קריאה בתורה אבל כבר פשט המנהג במקומות רבים לערוך קריאה עבור נשים גם כשהן לבדן. לכן נכון להציע קריאות נוספות בפרשת זכור לאחר תפילת מוסף או לפני תפילת מנחה".

ומה לגבי שמיעת מגילה בזום או דרך רמקול למי שלא יכול להצטרף לקריאות השונות עם הציבור? "המבודדים יכולים לכתחילה לשמוע את הקריאה ממרפסת ביתם או חדרם או לקרוא בספר תורה בביתם ביחידות. בדרך כלל אין להסתמך על קריאת מגילה בזום אולם בדוחק רב עדיף לעשות כן מאשר לא לשמוע את המגילה בכלל. השומעים את המגילה דרך רמקול בחצרות ובמרפסות יכולים לצאת ידי חובה אם הם קרובים מספיק כך שיוכלו לשמוע, גם אם בקושי, בלי הרמקול".

מחיצת השקל ומתנות לאביונים באפליקציות תשלום 

לגבי מחצית השקל ומתנות לאביונים אומר הרב סתיו כי יש להעדיף לתת אותם בדרכים שאינן כוללות מגע פיזי. "מנהג ישראל לתת צדקה לפני פורים זכר למחצית השקל. מנהג האשכנזים לתת שלש מטבעות של מחצית המטבע הנהוג במדינה ובסך הכל שקל וחצי ואילו מנהג הספרדים לתת מחצית השקל כסף שהוא לערך עשרה גרם כסף שמחירם היום הוא כ-26 שקלים". 

"בגלל שאנו בתקופה בה אנשים ממעטים לצאת החוצה ולבוא במגע עם אחרים, מומלץ לתת את הצדקה במהלך היום דרך אמצעי תשלום שונים ובהם כרטיסי אשראי, ובלבד שהנזקקים לתרומותינו לא יפגעו חלילה. הדבר נכון גם למתנות לאביונים שראוי להרבות בהם כל שנה ובמיוחד השנה. החיוב הוא לתת לשני עניים כסף בשיעור של מנת אוכל, ויש אומרים שדי בפרוטה, ששוויה הוא עשר אגורות, לכל עני".

"מכיוון שאנשים מהססים לבוא במגע עם אחרים בשל מגבלות הקורונה ניתן להעביר כספים לאביונים או למי שמעביר להם באמצעי תשלום הנכנסים לחשבון העני בו ביום, כגון אפליקציות ביט, פפר או פייבוקס, אך לא בהעברה בנקאית שתיכנס לחשבונו רק ביום המחרת".

לצמצם במשלוח מנות"

לגבי משלוחי מנות מצטרף הרב סתיו לקריאה לקיים את המצווה השנה בצורה מצומצמת על מנת למעט במגע. "מומלץ לצמצם במשלוח מנות על מנת למעט הדבקות אפשריות. כדאי לקיים את המצווה בקופסאות סגורות שלא באו במגע רב עם ידי אדם לאחרונה. חולים ומבודדים יכולים לבקש את בני ביתם לשלוח עבורם".