פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם, בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. מסלע המחלוקת לסלע הפיוס של הקיום האנושי.

בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים והמגוונים.

הר הבית אינו בידינו, יום ירושלים תשפ''א

יום ירושלים תשפ''א, הר הבית ריק מיהודים.

אתמול הגעתי להר על מנת לתעד את היום המופלא הזה בו שיחררנו את עיר בירתנו הקדושה ואת המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, סיבת גלותנו וסיבת חזרתנו ארצה, ''הר הבית'', בו שכן בית המקדש.

היהודים בערו מחוץ להר, תרתי משמע! נפשם להטה בתשוקה למקום ובגופם מחשיפה לשמש הקופחת בהמתנה בלתי נגמרת. ובתוך ההר בערו רוחות מלחמה: אבנים הושלכו, וכיסאות התעופפו, זיקוקים ומה לא?! חגיגה של ממש, סוף הרמדאן! ערב קודם לכן הצהירה הממשלה בגאון ''לא נפגע בחופש הפולחן''.

חופש הפולחן של היהודים אכן נפגע, נפגע קשות. באשר למוסלמים, אם זה פולחן, איני מבינה פולחן מהו!