פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. מסלע המחלוקת לסלע הפיוס של הקיום האנושי.

בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים והמגוונים.

פרק 65: אמת מארץ תצמח

הר הבית הוא המקום קדוש ביותר לעם היהודי בפרט ולאנושות ככלל. המקום שבגינו פוזרנו בגויים והוגלינו מארצנו, שהיה מרכז חיינו היהודיים בארץ ישראל. איך יכול להיות שדווקא אותו נטשנו כעם, כמדינה וכממשלה באחת? בשיחה מרתקת עם עו''ד אביעד ויסולי נחשפו בפני העובדות היבשות לשאלות אלו.

עם ישראל, קרי ההנהגה הדתית בישראל עוד בתחילת ימיה של המדינה הדירה את רגליה מהמקום והתייחסה למקום, לא אגזים ואומר, ''כמוקצה מחמת מיאוס''. משה דיין לא מסר את המפתחות של הר הבית פיזית לווקף הירדני. הוא לא יכול היה לעשות זאת, לא הייתה בידו הסמכות לכך. הר הבית נמצא בטריטוריה של מדינת ישראל, קרי הוא בשליטת מדינת ישראל! 

אז מדוע הווקף הירדני טוען לבעלות, כמו גם הגדיל לעשות מלך ירדן, לא מכבר כשביקש להגיע להר הבית עם ליווי משטרתי של ממלכת ירדן וסירב בתוקף לליווי של משטרת ישראל וכל זאת על מנת להפגין ריבונות בהר?

איך השתרשה התפיסה המזויפת שהר הבית הוא חבית נפץ? מחדלים על מחדלים של הנהגת המדינה מאז בן גוריון ועד בנט מאפשרים לגרועים שבאויבנו לקחת נתח אחר נתח בשטח הר הבית באין מפריע!