פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם, בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. מסלע המחלוקת לסלע הפיוס של הקיום האנושי.

בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים והמגוונים.

פרק 69: הר הבית כמרכז המאחד את האנושות

בחג חנוכה הזדמן לי לראיין את האחד הפרופסורים היותר מרתקים שעוסק בנושא הסנהדרין ושבעים האומות, פרופ' הלל וייס. האמת היא שאף על פי שגדלתי וקיבלתי חינוך יהודי דתי לא הבנתי עד כמה התורה העמיקה ביצירת סדר חדש בעם ישראל ובאנושות כולה, כשעם ישראל מוביל סדר זה. הדרך להתנהלות אנושית תקינה ונאמנה לאמת ודרך הישר.

בדרכי הביתה עומקם של החומרים העסיק אותי ולא נתן לי מנוח.

לפיכך היה עלי לעבד ולנתח את החומרים המרתקים והמסקרנים, הטומנים בחובם חכמה אנושית עליונה. את הדיאלוג בנושא זה הפניתי למנחה של מפעל הר הבית שלי, שותפי למחקר, הפילוסוף של הקיימות והביטחון, ד''ר אורי מילשטיין. בדיאלוג של אורי ושלי, הגענו לתובנות מרחיקות לכת באשר לבורא העולם ולרצון שלו בתקשורת עם ברואיו בני האדם דרך הר הבית, בניגוד מוחלט למתרחש היום במציאות בה אנו חיים. 

ראוי להדגיש שתובנות אלה אינן סוף פסוק או קביעת עמדה, אלא ניתוח תופעת הר הבית בעזרת כלים קוגניטיביים ומודרניים. מדובר ברעיונות לדיון ולא להוראה וללימוד. אהיה אסירת-תודה לכל תגובת ביקורת ולכל תוספת, שהרי המפעל של ד"ר מילשטיין ושלי נועד לפתח דיאלוג פתוח, על הר הבית וכולם מוזמנים לקחת בו חלק.