פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם, בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת.

בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

פרק 94: תודעת בית המקדש, מהי?

רבות מדובר בהר הבית בשנים האחרונות, אך לא מדובר מהי חשיבות המקום?

לשם כך נפגשתי עם שחר פרידמן, סטודנט לתואר שני לפילוסופיה יהודית ומורה ליהדות בפועל. שחר שטח בפני את משנתו בכל הנוגע להר הבית, הבית שעל ההר ובית המקדש לאנושות כולה.

לדבריו הר הבית הוא ההר בו אמור לעמוד בית לאלוהים\ לתודעה הגבוהה שיהווה ציר מרכזי לעולם ולאנושות כולה. מהר הבית כל התודעות ישתלשלו אל כל העולם, העמים והתרבויות ואליו הכל  – יתנקז ויזדכך.

אליו כל בני העולם יגיעו וממנו ישאבו את חיותם, כל אחד על פי תרבותו והשקפת עולמו.

לי נותר לומר: ''דע מאין באת ולאן אתה הולך!''