כוחה של תשובה: בערב ראש השנה נפנה אל השופט העליון המולך על כל הארץ. החל מראשית חודש אלול השתדלנו לערוך את החשבונות האישיים של עבירות מול מצוות, וקיבלנו על עצמנו לחזור בתשובה - ובכך נבוא לבקש על נפשנו ונייחל לגזירות טובות בשנה הבאה.

לוח חגים ומועדים לשנת 2023 
זמני כניסת החג - ראש השנה | 15.09.23

הוגים אנו רבות בכוחה של  תשובה. מהו כח החרטה? כיצד אפשר לכפר על מעשה רע על ידי התשובה? הלא המעשה הרע נעשה. פגעתי בכבודו של חבר או פגעתי בכבוד ה' יתברך, וכיצד החרטה מוחקת את המעוות? דומה הדבר לקיר חדש הצבוע בצבע לבן בוהק ומגיע אדם ושופך על הקיר זפת שחור ומכער את מראהו. גם אם יבקש סליחה מאת בעל הדירה, האם הקיר ישוב ליופיו?

אכן, ברובד האנושי ומחשבה ברמתנו אין תשובה טובה לשאלה זו, אך בהנהגה האלוקית אכן יש פלא כזה. וישנה אפשרות להחזיר את צבעו של הקיר למקור וישוב להבריק בצבע הלבן היפה.

מסופר בגמרא על רב הונא, מגדולי האמוראים, שהיה מתפרנס  ממכירת יין. והנה אירע משבר. ארבע מאות חביות של יין החמיצו, הפסד כספי עצום!

נכנסו אליו חכמים לעודד את רוחו בגין הנזק הקשה. אמרו לו שעליו לעשות חשבון נפש. לא ייתכן שמכה כזו ניחתה עליו אלא אם כן חטא. אמנם לא חשדו בו שמא לא הניח תפילין או לא הקפיד בשלמות על שמירת הלכות שבת חלילה אבל אולי הוא פגע במישהו ועל מצוות שבין אדם לחברו הקב"ה מקפיד כחוט השערה ובפרט  הדקדוק הוא חמור שבעתיים עם צדיקים כרב הונא.

אמר להם רב הונא: "אני חשוד בעיניכם?"

אמרו לו: "וכי הקב"ה חשוד? על חינם הענישך?"

אמר להם רב הונא: "אם ידוע לכם על משהו שלא עשיתי כהוגן תאמרו לי ואתקן את מעשי!"

ענו לו: "יש לך אריס העובד באדמתך ולא נתת לו, כמוסכם ביניכם, עצים בהתאם להתחייבותך כלפיו!"

אמר להם: "כי הוא גנב ממני. והוא גנב הרבה יותר ממה שאני חייב לו"

אמרו לו: "גם הגונב מהגנב טועם טעם של גניבה. למרות שהוא גנב חייב אתה לשלם  מה שמגיע לו."

קיבל רב הונא את דבריהם ושילם.

ואז נעשה נס בעולם. מחיר החומץ העולמי כה התייקר עד שהגיע למחיר של יין. הרוויח רב הונא כמו שהיה מרוויח ממכירת היין.

בקבוק חומץ עולה חמישה שקלים ובקבוק יין 50 שקלים למשל. החומץ התייקר פי עשרה!

מומחים פיזרו הסברים. אחד טען שהסיבה היא מזג האוויר, שני טען שזה קשור לצונמי. פנלים באולפני הטלויזיה סערו. ומה באמת קרה? יהודי אחד חזר בתשובה. וכשיהודי אחד חוזר בתשובה (ומתקן פגיעה שנפגע חברו) יש ובגללו משתנית המציאות. יתר ההסברים הם רק תפאורה. נתקן את דרכינו וכל המציאות בארצנו תשתנה לטובה.

לשנה טובה תיכתבו ותחתמו!