הרב ישראל מאיר זינגרביץ'

הדלקת נרות שבת  (צילום: רויטרס)
פרשת מצורע - שבת הגדול | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' השנה השבת בה נקרא את פרשת מצורע היא גם השבת המרוממת בה מתכוננים לקבלת חג הפסח שהוא יסוד היותנו לעם. לכאורה, שני מושגים כה רחוקים אחד מרעהו הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 16/04/2024 11:15
שלט במאה שערים המפציר באנגלית בעוברים ושבים ובמדביקי המודעות לא לפרסם דברי לשון הרע (צילום: Ranbar, CC BY-SA 3.0)
פרשת תזריע | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' שתי הפרשות תזריע ומצורע, בפניהן אנו ניצבים, הינן מהקשות והחמורות המלמדות את האדם דרכי התנהגות ותגובת ההשגחה העליונה באם נפר את אותו קוד הנהגה שצווינו לשמור עליו הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 10/04/2024 15:06
שולחן שבת  (צילום: פלאש 90)
פרשת שמיני | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' שני סימנים נאמרו בבהמה כשרה - מפרסת פרסה ומעלת גרה (ויקרא ,יא, ג). רבי מאיר מפרמישלן זצ"ל מסביר שסימנים אלו הם רמז גם לסימני כשרות באדם הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 02/04/2024 10:45
ספר תורה (צילום: דוד כהן, פלאש 90)
פרשת צו | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' יחד עם דיני הקרבנות בפרשתנו מפורטים גם סוגי הבגדים שעל הכהן ללבוש בעבודת המקדש. מה הפירוש שבגדי הכהן מכפרים? שמעתי על כך הסבר מידידי הרב חיים דויטש זצ"ל מרבני בני ברק הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 28/03/2024 11:09
המלחמה עם עמלק ברפידים. ציור: ויליאם הול (צילום: ויקיפדיה)
פרשת זכור | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' השבת שוב נקרא על הציווי המוטל עלינו מאז היכה יהושוע את עמלק בצאת ישראל ממצרים, לזכור את רשעותו של אותו אויב שהיה הראשון בין שונאינו שיצא למלחמה גלויה להשמידנו ללא כל התגרות מצדנו הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 19/03/2024 09:26
יהדות תורה תנ"ך דת מקרא ספר תורה (צילום: מרק ישראל סלם 480)
פרשת פקודי | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' כיוון שהגאולה הושלמה בהשראת השכינה במשכן והסמל שלה הוא הענן, הספר לא היה אמור להסתיים בפסוק "בהעלות הענן יסעו בני ישראל". מסביר הרב גלינסקי זצ"ל שיש כאן מסר לדורות הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 12/03/2024 12:40
יהדות תורה תנ"ך דת מקרא ספר תורה (צילום: מרק ישראל סלם 480)
פרשת ויקהל | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' אנשי תנועת המוסר למדים מפרשה זו תובנות במידת הזריזות והעצלות הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 06/03/2024 09:04
תפילה בבית כנסת (צילום: גרשון אלינסון, פלאש 90)
פרשת תצוה | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' מעבר למלבושי הכהן שנועדו בין היתר לעורר בקרב העם רגשות של קדושה, בכל פריטי הבגדים טמונים סודות טמירים. אך לא באלו אתמקד הפעם אלא בדברי מוסר שלמדו הפרשנים לאורך הדורות הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 21/02/2024 11:52
"המשכן" שהקימו בני ישראל במדבר. איור מתוך תנ"ך הולמן, שנת 1890 (צילום: נחלת הכלל)
פרשת תרומה | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' נשאלת השאלה, הרי כשאנו מצווים לתת תרומה אנחנו נותנים אותה ולא לוקחים אותה. אם כן, מהו פשר הנוסח של הציווי "ויקחו לי תרומה" שבפתח פרשתנו? הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 14/02/2024 15:50
טקס כריתת הברית על המצוות והדינים שבפרשת משפטים. איור של ג'ון סטיפל דייוויס (צילום: ויקיפדיה)
פרשת משפטים | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' בפרשתנו פותחת התורה בכל הציוויים הקשורים למערכת הכלכלית והחיובים והאיסורים הכרוכים בה, ובראשם האיסור ליטול ריבית. מה עומד מאחורי מאחוריו? הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 08/02/2024 09:36
יהדות תורה תנ"ך דת מקרא ספר תורה (צילום: מרק ישראל סלם 480)
פרשת יתרו | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' הפרשה פותחת בדברי ביקורת של יתרו בראותו את אלפי בני ישראל משתרכים בתור ארוך לקראת משה על מנת לשטוח את שאלותיהם וכדי שיפסוק במחלוקות שהתגלעו בסכסוכי שכנים, משפחה וכו'. מהי משמעותם? הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 01/02/2024 09:58
יהדות תורה תנ"ך דת מקרא ספר תורה (צילום: מרק ישראל סלם 480)
פרשת בשלח | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' על הפסוק "והמים להם חומה מימינם ומשמאלם" קובע מחבר ה"משך חכמה" (הרב מאיר שמחה הכהן מדוינסק) יסוד כיצד הקב"ה מתייחס לעוונות בהם חוטאים יחידים לעומת עוונות בהם חוטא הציבור כולו. מהם ההבדלים? הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 24/01/2024 10:35
יהדות תורה תנ"ך דת מקרא ספר תורה (צילום: מרק ישראל סלם 480)
פרשת בא | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' באחת משיחותיו דן הרב יצחק זילברשטיין שליט"א בשאלה שחוזרת על עצמה בבתי יהודים שומרי מצוות, כאשר אלו נוסעים להתפלל בימים נוראים. האם לקחת את הילדים עמם או להשאירם בבית אמם? הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 18/01/2024 16:27
משה, רועה צאן. ציור: אלכסנדר בידה (צילום: נחלת הכלל) play button
פרשת וארא | הרב ישראל מאיר זינגרביץ בפרשתנו מפרטת התורה את הייחוס המשפחתי של אבותינו ("אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן"). מעניין שעד לפסוקים אלו התורה מתארת רק את שליחותם של משה ואהרון שנועדה לשכנע את פרעה לשחרר את בני ישראל מעבדותם הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 09/01/2024 11:25
בני ישראל יוצאים ממצרים. ציור מאת דייוויד רוברטס משנת 1828 (צילום: נחלת הכלל)
פרשת שמות | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' פותחים אנו השבוע בקריאת ספר שמות. ספר זה הוא ערס תבנית נוף הולדתו של עמנו, בשיאו מעמד הר סיני וקבלת התורה, דבר שהפך אותנו לנצח לעם ה' ותורת משה הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 03/01/2024 13:08
יעקב מברך את בני יוסף. ציור: רמברנדט (צילום: נחלת הכלל) play button
פרשת ויחי | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' במרכז פרשתנו מסופר על ברכות יעקב לצאצאיו. מה פירוש אמירתו ליוסף: "הנה הראה אותי אלוקים גם את זרעך"? הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 26/12/2023 11:55
יוסף מתוודע לאחיו, ציור: פטר פון קורנליוס (1816/7) (צילום: נחלת הכלל) play button
פרשת ויגש | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' בסיפור המרגש בו יוסף נפגש עם אביו לאחר עשרים ושתיים שניים יש פרט חשוב המעורר תמיהה הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 19/12/2023 10:56
יהדות תורה תנ"ך דת מקרא ספר תורה (צילום: מרק ישראל סלם 480)
פרשת מקץ | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' היום הוא היום האחרון של חנוכה ואמש הדלקנו את הנר השמיני שיאיר אי"ה את רחובותינו וליבנו. אי לזאת נחזור על סיבת התקוממות המכבים הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 14/12/2023 12:37
פרשת וישב (צילום: ויקיפדיה)
שבת חנוכה - פרשת וישב | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' מה הקשר בין אמירת חז"ל כי "נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה", לבין הצלתו של יוסף לאחר שראובן שכנע את אחיו לשים אותו בבור ולא להורגו? הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 07/12/2023 12:24
יעקב פוגש את רחל ליד הבאר. ציור: פרנסואה למויין (צילום: נחלת הכלל)
פרשת ויצא | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' בימים סוערים אלו נשים מכל המגזרים שלא גויסו לחזית, גייסו את עצמן למפעל אדיר של אהבה ועזרה לזולת, ובישלו ארוחות מזינות עבור נשים שבעליהן גויסו. אהבת אחיות זו מנין מקורה? הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 23/11/2023 09:38
יצחק מברך את יעקב, ציור: חוסה דה ריברה (1637) (צילום: נחלת הכלל)
פרשת תולדות | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' מעיקרי האמונה שאין דבר המתרחש בעולם באופן מקרי, הכל מושגח בדייקנות על ידי הבורא יתברך. אז למה הוא סובב את הדברים כך שיצחק יאהב את עשו ויברך אותו, אך הברכות הגיעו בסופו של דבר ליעקב הצדיק והתם? הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 14/11/2023 10:12
רבקה מרווה את צמאונו של עבד אברהם. ציור: ניקולא פוסן, 1626 (צילום: נחלת הכלל)
פרשת חיי שרה | הרב ישראל מאיר זינגרביץ' עלינו להאמין שכל מאורעות החיים אינם מקריים אלא מכוונים ע"י הבורא, והוא מקור הטוב ובכל ניסיון מודים "שהכל נהיה בדברו" גם אם היום איננו מבינים את הנסתרות. שרה אמנו הנחילה את מעלתה זו לצאצאיה עד ימינו הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 09/11/2023 10:28
מסעו של אברהם אבינו מחרן לכנען. ציור: ג'וזף מולנאר (צילום: נחלת הכלל)
פרשת לך לך נכפתה עלינו מלחמה. אין לנו בית מקדש. לא כולנו בני תורה. אך העם כולו הפך לגוש ונחשול של גמילות חסד, והחסד מועבר מכל קצה של העם אל עבר הקצה ממול, ללא הבדלי השקפות או מגזרים הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 24/10/2023 10:46
משה רבנו מסתכל על הארץ מהר נבו (צילום: the Providence Lithograph Company)
פרשת האזינו-שבת שובה בראש השנה נכתבנו לחיים וביום כיפור נחתם לחיים טובים. אין לנו הבנה בדרכי ה' ובהנהגתו את העולם במשך השנה שחלפה, וכך במשך השנה הבאה עלינו לטובה ועלינו מוטלת החובה להתפלל ולהגות בדברי תורתנו הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 20/09/2023 15:29
תפוח בדבש  (צילום: נועם ריבקין פנטון פלאש 90)
כוחה של תשובה: לקראת ערב ראש השנה החל מראשית חודש אלול השתדלנו לערוך את החשבונות האישיים של עבירות מול מצוות, וקיבלנו על עצמנו לחזור בתשובה - ובכך נבוא לבקש על נפשנו ונייחל לגזירות טובות בשנה הבאה הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 14/09/2023 15:09
יהדות תורה תנ"ך דת מקרא ספר תורה (צילום: מרק ישראל סלם 480)
פרשת ניצבים-וילך בעוד שבוע נעמוד בפני כסא הכבוד לקראת הדיון בו ייקבע גורלנו. אחת התמיהות העולות מדי שנה היא כיצד יכול אדם שהלך בדרך מסוימת להפוך לפתע ל"ילד טוב ירושלים"? הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 06/09/2023 10:16
טקס כריתת הברית על המצוות והדינים. איור של ג'ון סטיפל דייוויס (צילום: נחלת הכלל)
פרשת כי תבוא אמרו רבותינו ז"ל שבזכות ביכורים נברא העולם. יש להבין מה המיוחד במצוות ביכורים שעליה אומרים חז"ל שבזכותה נברא העולם הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 29/08/2023 14:15
המלחמה עם עמלק ברפידים. ציור: ויליאם הול (צילום: ויקיפדיה)
פרשת כי תצא מצוות מחיית עמלק דורשת ביאור. כל מצוות התורה חתומות בחותם של חסד ורחמים, ובמצווה זו נדרשים אנו לזכור את שנאתו של עמלק לנצח. למה לשמר את שנאת עמלק בזכרוננו? הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 22/08/2023 09:49
בית משפט (צילום: Shutterstock)
פרשת שופטים האתגר של כל אחד מאיתנו בבואו לנצח את יצריו ולפתור את בעיותיו הוא להתגבר על הרע "מקרבך". להפוך את ניסיונות החיים לחלק ממנו, ולאמצם לא כבעיה בלתי פתירה, אלא כמנוף להצלחה הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 16/08/2023 10:37
דגם של בית המקדש במוזיאון ישראל בירושלים  (צילום: מארק ניימן, לע"מ)
פרשת ראה מדוע דווקא הר הבית נבחר כמקום המקדש, ושעליו יבנה במהרה הבית השלישי, שם הקריבו אדם הראשון, הבל ונוח, את קרבנם ושם נעקד יצחק? בספר "מעשה ניסים" מצאנו סיבה נוספת שהיא כה אקטואלית לימינו הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 10/08/2023 13:01
אהרון הכהן בציור בבית הכנסת בדורה אירופוס (צילום: נחלת הכלל)
פרשת בהעלותך רגילים אנו להתלהב מברכת ה' בבואנו לציין ולהודות עליה מיד עם התגשמותה, אך ככל שחולף הזמן מרשים אנו לכל ענן חולף להאפיל על זוהר ברכתה. זהו טבע האנוש. בכל הדורות עד ימינו הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 06/06/2023 13:51
מניין בני ישראל. איור: Henri Félix Emmanuel Philippoteaux (צילום: ויקיפדיה)
פרשת במדבר לראשונה נצטווה משה לארגן את עם ישראל בסדר צבאי. ספירת השבטים, דגלים לכל שבט. סדר זה הונהג אמנם במדבר אך שימש כגרעין בעת שהתארגן הצבא בימי מלכות בית דוד הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 24/05/2023 09:47