שביעי של פסח, המכונה גם החג השני של פסח, יחל השנה ביום חמישי, כ' בניסן תשפ״ב, ה-21 באפריל 2022. הוא יסתיים ביום שישי לאחר כניסת השבת, מה שעשוי לדחות את אכילת החמץ עד מוצאי שבת. הרב אסף הר-נוי, רב קהילת אדרת אליהו וראש בית מדרש "מבקשי פניך", גילה ירושלים, מסביר על הדינים המיוחדים לשביעי של פסח שלאחריו שבת.

זמני כניסת ויציאת שביעי של פסח (צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90)זמני כניסת ויציאת שביעי של פסח (צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90)

שביעי של פסח הסמוך לשבת

גם בנוגע לשביעי של פסח ישנם מספר דינים מיוחדים השנה, שכן "שביעי" יוצא השנה בסמוך לשבת ואנו נכנסים לשבת הישר מיום בו החמץ אסור אל שבת בה כבר אין איסור אכילת חמץ. 

עירוב תבשילין: ביום חמישי מכינים עירוב תבשילין (מצה+תבשיל כגון ביצה מבושלת), מברכים ואומרים הנוסח כפי שמופיע בסידור. העירוב מאפשר את ההכנה מיו"ט לשבת בבישול, בהדלקת הנר וכד'. גם מי שלא מתכנן להכין מאכלים מהחג לשבת צריך להכין עירוב בשביל הדלקת נרות השבת (אותם מדליקים ביו"ט עצמו לפני זמן כניסת שבת) ובשביל הכנות נוספות. את העירוב עצמו ניתן לאכול בשבת.

אכילת חמץ שנמכר לגוי בשבת שלאחר "שביעי"

בשבת הצמודה לשביעי של פסח – מותר לאכול קטניות גם לאלו הנוהגים בהם איסור בפסח עצמו. לגבי חמץ (כדוג' ויסקי וכד') נחלקו הפוסקים מצד שני עניינים: 1. גזל הגוי שמכרו לו את החמץ, שהרי לא עשו מעשה קניין לקנות ממנו חזרה - לעניין זה בשטרות המכירה בימינו אין בעיה שכן כתוב בהם שמיד לאחר הפסח הגוי מרשה לישראל להשתמש בו. 2. מצד מוקצה - שכן הכלל אומר שמה שהיה מוקצה בבין השמשות - נאסר לכל השבת, ובבין השמשות שבין "שביעי"  לשבת החמץ היה עוד אסור באכילה. אלא שהמתירים סוברים שכלל זה נאמר רק לגבי דבר שאסור מצד עצמו גם בשבת ולא רק "ליום שעבר", והרי חמץ לא אסור מצד עצמו בשבת, ולכן יש המתירים ואומרים שבזה לא אמרינן מיגו דאיתקצי.