62.4% מתושבי ישראל היהודים מקפידים לאכול כשר בפסח בבית ובחוץ. כך עולה מסקר "מעריב" שנערך לקראת חג הפסח באמצעות מכון פאנלס. 9.4% נוספים השיבו כי הם מקפידים לאכול כשר לפסח אבל רק בבית, בעוד 28.2% השיבו כי אינם מקפידים על אכילת כשר לפסח.
עוד עולה מהסקר כי 75.6% עושים ניקיון יסודי לבית או ביעור חמץ לקראת פסח, 27.3% השיבו שהם עושים עבודות צביעה בבית ו־27.9% אמרו שהם רוכשים ריהוט חדש לקראת החג.

בתשובה לשאלה - בהשוואה לערבי פסח לאורך השנים, האם כמות המשתתפים השנה בארוחת החג תהיה שונה, השיבו 67.4% שהיא תהיה אותו דבר כמו תמיד, 20% - קטנה יותר מבדרך כלל ו־12.6% - גדולה יותר מבדרך כלל. בתשובה לשאלה נוספת, על רקע החזרה המלאה לשגרה השנה לאחר שני חגי פסח בצל הקורונה, השיבו 22.4% כי הם מתכננים לצאת לחופשה בארץ, 4% אמרו שייצאו לחופשה בחו"ל, ו־73.6% אמרו שלא ייצאו לחופשה בארץ ובחו"ל.

בתשובה לשאלה האם בהשוואה לשנים קודמות ההוצאה הכספית על חופשות ובילויים בפסח תשתנה, השיבו 51% שהיא תהיה כמו תמיד, 25.6% טענו שהיא תהיה גדולה יותר מבדרך כלל ו־23.4% - קטנה יותר מבדרך כלל. בתשובה לשאלה האם בהסתכלות על השנה החולפת ניתן לומר עליך כי השנה יצאת לחירות, השיבו 64.6% בשלילה ו־35.4% בחיוב. זאת ועוד: 60% מהמשתתפים בסקר הגדירו עצמם כ"חכם", 22.6% כ"תם", 14.6% "שאינו יודע לשאול" ו־2.8% "רשע".

בסקר, שנערך בשבוע שעבר, השתתפו 500 משיבים בגילי 18 ומעלה, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל. המחקר נערך באמצעות פאנל המשיבים האינטרנטי וטעות הדגימה המרבית עומדת על 4.5%.