על הפסוק בפרשה "ובערת הרע מקרבך" עמלו בתנועת המוסר כדי לבארו מעבר לפשוטו של מקרא, שיש כאן מסר כיצד על האדם לעבוד על מנת להיטיב את מידותיו, להגדיל את מעלותיו ולהקטין את חסרונותיו.

זמני כניסת וצאת שבת

יש כאלה הזקוקים לכוחות חיצוניים שיעודדו אותם, כוחות השאובים ממאורעות שמחוץ לעצמם או על ידי אנשים זרים להם שיחזקו אותם, ואלו אינם מאמינים שיש בתוך עצמם כוחות היכולים לרומם אותם.

טעות היא בידם! לו רק הביטו פנימה היו מגלים תעצומות נפש החבויים בנפשם. יש צורך רק במאמץ ונחישות על מנת לגלותם. פעם אחת התלונן בן בפני אביו על אין ספור בעיות אישיות שהוא אינו מצליח להתמודד אתן.

אמר לו האבא: "בוא איתי!". לקח שלושה סירים, מלא אותם במים והניחם על הגז באש גבוהה. בסיר הראשון שם תפוח אדמה, בשני שם ביצה ובסיר השלישי שם כפית קפה.

כשהסירים התחילו לרתוח הוא השאיר אותם חצי שעה על אש גבוהה, ולאחר מכן העביר אותם לאש נמוכה למשך חצי שעה נוספת. לאחר אותה שעה של בישול הוא כיבה את האש, לקח את התפוח אדמה ושם לפני בנו בצלחת, ואת הביצה הניח בצלחת השנייה. לקח כוס ומזג לתוכה את הקפה והניח לפניו.

"מה אתה רואה כאן?"  שאל האב.

"לא יודע אבא, תגיד לי אתה..." השיב הבן.

"בוא אסביר לך מה אתה רואה...נתתי לשלושה (תפוח אדמה, הביצה, והקפה) להתמודד עם אותם קשיים. הקושי היו המים הרותחים במשך שעה, חצי שעה על אש גבוהה וחצי שעה על אש נמוכה.

כולם התמודדו ועברו אותן החוויות. תפוח האדמה היה קשה לפני שנכנס להתמודדות אבל הניסיונות הרגו אותו. הם הפכו אותו מגוש קשה לדבר רך כחמאה. הביצה הייתה רכה בהתחלה אבל הניסיונות  חישלו אותה ועכשיו היא הפכה להיות קשה וחזקה. אבל הטוב מכולם  היה הקפה...

הוא הפך את המים שלתוכם הוא נשפך, לקפה בעצמו. הוא לקח את הניסיונות (המים הרותחים) והפך אותם לחלק ממנו, אותם המים שהיו רותחים וקשים, עכשיו הם טעימים ומריחים נפלא!

עכשיו בני. תחליט. מי מהם אתה רוצה להיות".

האתגר של כל אחד מאיתנו בבואו לנצח את יצריו ולפתור את בעיותיו הוא להתגבר על הרע "מקרבך". להפוך את ניסיונות החיים לחלק ממנו, ולאמצם לא כבעיה בלתי פתירה, אלא כמנוף להצלחה.

לא תמיד נכון להילחם במים הרותחים העלולים לשרוף ולהזיק ולראות בהם אויב מר. לא תמיד להפוך כל מה שבא לתוכם לגוש חזק או לגוש נימוח. לא תפוח אדמה ולא ביצה. אפשר בקלות למנף אותם לקפה טעים.  "בקרבך" מתוך הבעיות עצמן ניתן להתרומם. הפתרון להן נמצא  בקרבך. לו רק נדע להשכיל ולהפנים לקח זה.