"בנערינו ובזקנינו נלך" (שמות, י, ט).

באחת משיחותיו שח הרב יצחק זילברשטיין שליט"א (מגדולי התורה בדורנו) בדבר השאלה החוזרת על עצמה בהרבה בתים של יהודים שומרי מצוות, כאשר בעלי משפחות נוסעים להתפלל בימים נוראים ובפרט בימי כיפור לישיבה בה הם למדו (ישיבות גבוהות או ישיבות הסדר) או לרבי (בעיקר בזרמים החסידיים), ובאים לשאול האם לקחת את הילדים עמם או שמא עדיף להשאירם בבית עם אמא. כמובן השאלה קיימת רק אם האמא מסכימה ללא היסוס לדבר זה, בהתחשב בצורך הרוחני של הבעל לנסוע אל הקודש פנימה.

זמני כניסת השבת ויציאת שבת והדלקת נרות - פרשת בא | 19.01.24

שני צדדים לשאלה. מחד, אם הילדים יבואו עם האב גם הם יספגו את האווירה הנפלאה השוררת במקומות אלה ויתעלו בישיבה או אצל הרבי. מאידך, הילדים דורשים תשומת לב רבה ועלולים להפריע לאב להתרכז בתפילתו, ולכן כדאי להשאירם בבית. האמא מוכנה לשני המצבים, אז זו אכן דילמה.

שני צדדי הבעיה באו לידי ביטוי בוויכוח בין משה רבנו לפרעה. כאשר משה ביקש מפרעה לצאת ממצרים על מנת לעבוד את ה' שאל פרעה: "מי ומי ההולכים?" ומשה השיב: "בנערינו ובזקנינו, בבנינו ובבנותינו נלך".

פרעה מגיב: "לא כן. לכו נא הגברים ועבדו את ה' כי אותה אתם מבקשים", ומקדים ואומר:  "ראו כי רעה נגד פניכם". מה פירוש של איום זה? הרי הוא הסכים כבר לשלוח אותם וכעת הוא מקללם? 

אלא שהוויכוח היה שאם בני ישראל נוסעים רק לעבודת הבורא האם יש לקחת את הילדים? פרעה טען שיש להשאירם במצרים. הרי אחד מעיקרי עבודת ה' היא מנוחת הנפש. אם אדם רוצה להתקרב אל ה' ולשוב בתשובה שלמה הוא זקוק למנוחת הדעת, ובפרט ללא הפרעה מצד בניו הקטנים. לכן, אמר פרעה שאם יקחם למדבר לא יוכלו לעבוד את ה' שהרי כל צרכיהם עליו.

לכן אומר פרעה: "ראו כי רעה נגד פניכם", שהרי הילדים יטריחו אתכם מבוקר עד ערב. לכן, אני מייעץ לכם לכו נא רק הגברים... ואם אינכם שומעים בקולי סימן שאין ברצונכם לעבוד את ה', אלא רצונכם לברוח ממצרים ולכן "ויגרש אותם" מפניו.

על טענה זו משיב משה: "בנערינו ובזקנינו נלך" גם בנינו ובנותינו ילכו כי אנו רוצים לשתף אותם בעבודת ה' ולשמש בפניהם דוגמה אישית, וזאת על מנת שאף הם יספגו לקרבם את הדבקות בה', ואל תאמר כי מכאן ראיה שאנו רוצים לברוח.

לכן, מן הראוי לקחת את הקטנים למרות החשש שמא יטרידו את האב, כי זוהי זכות גדולה להחדיר בבניו יראת שמים במקום הקדוש בו מתפלל האב.

פרעה התנגד לדבריו כי ממה נפשך, אם בני ישראל מתכוונים לברוח אז בוודאי שאינו מסכים ואם משה דורש שגם הקטנים יצאו עימם כדי להחדיר בהם אהבת ה', ולהכינם לקבלת התורה ולהפיכתם לעם סגולה,  כי אז בוודאי זהו הפסד גדול לפרעה עובד האלילים ולכל השקפת עולמו, ואין הוא מסכים שיקום עם חדש בעל השקפה של אמונה באל אחד, וישליט ויפיץ אמונה זו בין עמי תבל. לכן, גם לכך פרעה לא הסכים.