בעת האחרונה משתפר (יחסית) מצבם של משקי הבית בעשירונים התחתונים. מדד המחירים לצרכן של שני העשירונים התחתונים עלה בשנה האחרונה ב־3.7%, מזה ירידה של 0.1% בחודש יוני לעומת עלייה במדד המחירים לצרכן עבור שני העשירונים העליונים בשיעור של 4.5% בשנה האחרונה, מזה ללא שינוי בחודש יוני, כלומר - פער שנתי אדיר של 0.7% באינפלציה בשנה האחרונה בין שתי הקבוצות.

הצעדים הדרושים על מנת להילחם בחוסר השוויון בחברה הישראלית
האינפלציה והריבית יעלו עוד? המשך המצב הנוכחי עלול להביא לאסון | שלמה מעוז

העניים נוסעים באוטובוסים וברכבות, בעוד השכבה העשירה והשבעה נוסעת ברכב פרטי, עדיף חשמלי, ומרבה לטוס לחו"ל. התוצאה: סעיף תחבורה ותקשורת של שני העשירונים התחתונים עלה בשנה האחרונה ב־1.2% בלבד בעוד שעבור שני העשירונים העליונים עלה פי ארבעה ויותר, 4.9%. מחירי המזון של העניים עלו בשנה האחרונה ב־4.3% ושל העשירים, צרכני המזון המשובח, ב־4.6%. מחירי ירקות ופירות לעניים עם עלייה של 5.3% ולעשירים, שבקרבת מקום מגוריהם מחזיקות רשתות השיווק סופרמרקטים יקרים בכדי למצות הרווחים, עלייה במחיר של 5.9%.

שיכון בלוד (צילום: מתניה טאוסיג, פלאש 90)
שיכון בלוד (צילום: מתניה טאוסיג, פלאש 90)


סעיף הדיור עם עלייה של 6.5% לעניים ושל 7.3% לעשירים. אצל העשירים שכר הדירה עלה בשיעור חד מפני שיש בידם לשלם יותר מההכנסות מתעשיית ההייטק. מדד שכר הדירה עלה בשנה האחרונה ב־6.3%. שירותי הבריאות של העניים עלו בשנה האחרונה ב־3.4% בלבד בעוד ששירותי הבריאות בקרב העשירים, שנוטים לחפש חוות דעת רפואית שנייה ושלישית אצל רופאים מחוץ למערכת הרפואה הציבורית, עלו ב־4.1%. שירותי החינוך של העניים עלו בשנה האחרונה ב־2.5%, כנראה שאינם הולכים ללמוד במוסדות יקרים להשכלה גבוהה, הם גם אינם נוטלים שיעורים פרטיים בהרבה מקצועות, בעוד ששירותי החינוך עבור העשירים עלו ב־2.8%.

סעיף ריהוט וציוד לבית ירד עבור העניים בשנה האחרונה ב־3.4% בעוד בקרב העשירים, המעדיפים ריהוט יקר, נרשמה ירידה של 2.7%. שונה בתכלית הוא סעיף תחזוקת הבית, שם רוב הסעיפים אינם מושפעים מירידה יחסית בביקוש, כלומר אם העניים צורכים פחות אין המחיר יורד, היות והמחיר נקבע על ידי השלטונות, כגון ארנונה, תעריפי חשמל ומים. בסעיף זה כלולים גם תיקונים. אצל העניים סעיף זה היה עם עלייה של 5.6% לעומת 5.3% אצל העשירים. בסעיף הלבשה והנעלה המושפע בעיקר מהוזלת היבוא, לאחר קריסת מחירי ההובלה הימית, כמעט שאין פער: ירידה של המחירים בקרב העניים של 8.4% לעומת ירידה של 8.5% עבור העשירים בשני העשירונים העליונים, בשנה האחרונה.

שיפור בדיור
הירידה הנמשכת (ושתימשך) במחירי הדירות תועיל יותר לעניים מאשר לעשירים. בקרב העניים זה מרכיב עיקרי בהוצאה לאורך חיי התא המשפחתי בעוד שאצל העשירים הבתים הם מרכיב חשוב, אך לא כה מהותי, חלקו אצל בעלי הכנסה הגבוהה מהווה תוכנית השקעה. בחצי השנה האחרונה ירדו מחירי הדירות בישראל ב־0.3% לאחר עלייה של 8% בחצי השנה קודם לכן, כלומר יש עצירה של ממש במחירי הדירות ההופכים לקרובים יותר במחירם יחסית ליכולתם של העניים עם נטייה לגור בפריפריה. בשלושת החודשים לחודש מאי השנה פחתו עסקאות הנדל"ן למגורים בכלל ישראל ב־48% לעומת שלושת החודשים למאי אשתקד, עיקר הירידה בעסקאות של 65% הייתה בתל אביב, ירידה של 55% בירושלים, ירידה של 50% באזור המרכז וחיפה, אבל ירידה במספר העסקאות בצפון של 31% ובדרום של 28%, באותה תקופה.

מחירי הדירות ירדו בחצי השנה שקדמה לאפריל ולמאי השנה, החודשיים שבנתונים האחרונים של הלמ"ס, בעיקר באזור החזק של ישראל, שם התרכזת תעשיית ההייטק, בתל אביב ירידה של 1.4%, במרכז ירידה של 0.9%. בדרום הייתה ירידה של 0.4%, בצפון הייתה דווקא עלייה של 2.8%, בחיפה עלייה של 0.6%, בירושלים עלייה של 0.7% ובכלל ארצי ירידה של 0.3% במחירי הדירות והבתים בחצי השנה האחרונה.

הייטק בהרצליה (צילום: גילי יערי פלאש 90)
הייטק בהרצליה (צילום: גילי יערי פלאש 90)

הרצליה (צילום: יוסי אלוני, פלאש 90)
הרצליה (צילום: יוסי אלוני, פלאש 90)


אפשר לשאוב תקווה להמשך הירידה במחירי הדירות, מה שייטיב את מצבן של השכבות החלשות. מחירי הקרקעות נמצאים בירידה בשיעור של 30%־40%, כך לדברי ינקי קוינט, מנהל רשת מקרקעי ישראל. בפריפריה, אומר קוינט, כבר נכשלו מכרזים של המנהל, פשוט אין ביקוש. טוב שכך, הגיע הזמן להפחית את מחירי המקרקעין בפריפריה, שסבלה בשנים האחרונות מידה הנוגסת של רשות מקרקעי ישראל, שהתייחסה למגרשים בפריפריה כאילו היו במרכז ישראל.

נתון זה אומר, לדברי מנהל רמ"י, כי הקבלנים מעריכים שמחירי הדירות ימשיכו לרדת. נציין במילים פשוטות: ענף הבנייה שבמיתון, ייפגע בעיקר בקרב חברות שרכשו קרקעות במחירים מופרזים בזמן הגאות ועתה נאלצות לממן את המינוף האדיר שעשו, בשל העלייה החדשה בעלות המימון, הירידה בהיקף המימון שהבנקים מעמידים והעלייה בדרישה של הבנקים להון עצמי.
 
נכון, גם השכבות החלשות, אולי בעיקר השכבות מהעשירונים הנמוכים סובלות מהעלייה הדרסטית בעלות המשכנתה בשל עליות הריבית בשנה האחרונה. העצירה החודש של העלאות הריבית, אולי זמנית (לא בטוח שלא יהיו עוד העלאות ריבית), יחד עם תעסוקה מלאה במשק, יכולה להועיל לעמידה של השכבות החלשות באתגר יוקר המחיה בשנה הקרובה. שיעור התעסוקה בקרב בני 25־64 עלה בחודש מאי ל־79.2%, שיעור המועסקים במשרה מלאה עלה ל־77%, מספר אלה שעבדו עבודה חלקית ירד במאי ב־10.2% ביחס לאפריל, היקף אלה שעבדו במשרה מלאה עלה ב־10.1%, מספר אלה שנעדרו זמנית מעבודתם ירד ב־11.4%. שיעור האבטלה עלה ל־3.3%, עדיין נמוך מאוד, ושיעור ההשתתפות בכוח העבודה מגיל 15 נמצא על 64.2%. אלה שיעורים טובים ביחס לאומות העולם, שוק של תעסוקה מלאה.

מפעל פשוט (צילום: דוד כהן פלאש 90 )
מפעל פשוט (צילום: דוד כהן פלאש 90 )

שיפור בתעסוקה
גם בתעסוקה ישנו שיפור יחסי, בין השכבות האוחזים במקצועות עם הכנסה נמוכה יחסית לעומת השכבות של העובדים המועסקים בהכנסה גבוהה יחסית, בדרך כלל משקף שנות השכלה של העובדים, ככל שהעובדים משכילים יותר ההכנסה, בישראל ובעולם, גבוהה יותר. ברבע הראשון של השנה, מספר המשרות הפנויות שעולה על מספר המבקשים לעבוד באותן משרות נמצא בקרב טבחים, מלצרים, מוזגי משקאות, עובדי מכירות, עובדי מתכות ומכונות, בעלי מקצועות ניקיון ועוזרים וגם מפתחי תוכנה. כלומר, ישנה פרנסה בשפע דווקא אצל הקבוצות החלשות יחסית בקרב העובדים. הביקוש היחסי ירד ברבע הראשון של השנה, בין המחפשים עבודה ומבקשים לעבוד לעומת המשרות המוצעות בתחום היה בתחום משלוח יד בתחומי המשפט, החברה, התרבות, הנדסאים, טכנאים בענפי המידע, ICT, בעלי משלוח יד בתחומי המדע וההנדסה וכן מנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים, שם הייתה הרעה של ממש. כמובן שבמשק ישראלי פורח טוב שיגברו מספר המשרות המוצעות גם למשכילים בעלי ההכנסה הגבוהה, יסוד בריא למשק וכן להכנסות הממשלה ממסים. בנק ישראל אומר בסקירה האחרונה שלו כי שוק העבודה ממשיך להיות הדוק עם סביבת תעסוקה מלאה, אפילו ישנה ירידה במספר המשרות הפנויות. היש טוב מכך?

לא זו בלבד, השבוע פרסמה הלמ"ס כי התוצר עלה ברבע הראשון של השנה בשיעור שנתי של 3.2% לעומת הקריאה הקודמת של 3.1%. הבשורה, יצוא הסחורות והשירותים עלה ברבע הראשון של השנה בשיעור שנתי של 2.4% לאחר ירידה של 6.5% ברבע האחרון של 2022. ההשקעות בענפי המשק עלו ברבע הראשון של השנה בשיעור שנתי של 16.2% לאחר ירידה של 4.8% ברבע האחרון של 2022, מה שמבטיח המשך צמיחה נאה ותעסוקה.

שיפור בשכר
שינויים אלה באו לידי ביטוי גם בשכר. בארבעת החודשים הראשונים של השנה עלה השכר (נומינלית מנוכי עונתיות), ב־6%, העלייה מעבר לממוצע האמור הייתה בכרייה וחציבה עם עלייה של 10%, שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות עלייה של 12%, שירותי ניהול ותמיכה 8%, חינוך 10%, אומנות בידור ופנאי - עלייה של 7%. מתחת לעלייה הממוצעת היו עליות של חקלאות ותעשייה, בריאות ורווחה עם עלייה של 5%, פעילות סיטונאית ותיקון כלי רכב, שירותים מקצועיים ומדעיים - עלייה של 4%.

השכר ירד רק בענפי שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח, בשיעור של 1%. מה שיתווסף לעלייה בשכר היא הירידה בשיעור האינפלציה שהתכנסה, עדיין רחוקה מהיעד של 1%־3%, לשיעור שנתי של 4.2%. פתיחת שווקי ישראל ליבוא תלך ותגבר, בעיקר על רקע הקנסות שהמחוקק מאפשר להטיל על יבואנים בלעדיים שמנעו עד כה יבוא מקביל. מלחמה זו, יחד עם כניסת רשתות זרות, כגון קרפור, תאלץ את רשתות השיווק להפחית את המחירים, תוך שהם לוחצים על היבואנים הבלעדיים לצמצם מרווחים. מחירי המוצרים והשירותים המיובאים, הסחירים מבחינה בינלאומית, ממשיכים לעלות בקצב אטי או לרדת, בין אלה כלולים: ריהוט וציוד לבית, כלי מיטה, ספות, ציוד חשמלי גדול ומוצרי חשמל בידוריים ועד לריהוט למרפסת. הם לא רק שאינם חיוניים במיידי אלא שגם הירידה הנמשכת במחירי הובלה מאפשרת את הפחתת המחירים גם מצד ההיצע. לעומתם מחירים ושירותים בעלי אופי מקומי שנכפים על הצרכן, שממשיכים לעלות בשיעור גבוה יותר, כגון: שירותים משפטיים, הכשרה מקצועית, הארחה, ביטוחים כולל רפואיים, שכר דירה וארוחות בבתי קפה ובמסעדות.

משקי הבית בעשירונים הנמוכים יצטרכו לזקוף קומה. כרגע יש שיפור במצבם, אבל לטווח בינוי וארוך יותר, ללא התנפלות על השכלה והכשרה מקצועית תוך עמידה על זכויותיהם לעומת שליטי המשק, עלולים בסיטואציות מסוימות לחזור לסבול מנחת זרועם של החזקים, המחופרים היטב במוקדי הכוח במשק הישראלי.