שאלה רטורית היא שאלה שהשואל יודע או משער מה התשובה עליה, ו/ או יודע שהמשיב לא ישיב עליה. היא נשאלת כדי שתישאר תלויה ומטרידה באוויר, ומאחר שהתשובה מקופלת בתוכה וההתעקשות לשאול אותה גוברת בכוחה על המיאון להשיב עליה. השאלה תהדהד בהוויית יומנו עד שתימצא לה תשובה הולמת, גם אם לא מטעם הנשאלים. זה לא כולל שאלות לרה"מ, שבוחר בעצמו את השאלות, השואלים, המקום, הזמן והדרך שבהם יישאל ויענה.

לכן, מציעה כתבתנו לענייני מחולות שֵׁדִים, יופנו השאלות שמייחלות לתשובות ולא יזכו להן, מן הסתם, ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט ולפרקליט הראשי שי ניצן. אין אלה שאלות משפטיות מתגרות. לכאורה, שאלות תם, שאולי מייצגות את אלה שאינם יודעים לשאול, אך מודאגים מאוד ממה שנראה לכאורה כמחדל שומרי הסף של החוק, הצדק והדמוקרטיה, ומהשלכותיהם על האמון בשלטון.

1. האם אתם מאמינים בלי ספק שרה"מ לא ידע דבר ולא היה מעורב בכל שהתרחש לכאורה סביבו, בין פרקליטיו־קרוביו־ידידיו, אנשי סודו ואמונו, בתיק 3000, הוא פרשת הצוללות, שבמרכזה עומדות עסקאות בשווי מיליארדי יורו? האם לא לחץ, פעל, ניסה לשכנע ומנע ו/ או קידם כך או אחרת לכאורה מכרזים ועסקאות? האם לא הקדמתם להכריז שרה"מ אינו בגדר חשוד בפרשה, בלי להוסיף "לפי שעה" ובלי להזכיר שהוא חשוד, עדיין, בקבלת טובות הנאה מאנשי עסקים בתיק 1000 ובתיאום מהלכים עם המו"ל ארנון מוזס בתיק 2000? האם תזמינו את רה"מ לפחות למתן עדות, אם לא לחקירה או בדיקה, במה שמסתמנת כפרשיית השחיתות הכלכלית הביטחונית הגדולה ביותר בתולדות ישראל והנה בתחומי אחריותו העליונה?

2. האם רה"מ לא ידע כלל ולא היה מעורב בכל שהתרחש, לכאורה, בין איש אמונו, מנכ"ל משרד התקשורת, לבעלי בזק, ובפרשיות אחרות הנחקרות עתה? האם לא שיקר רה"מ כשלפי דוח מבקר המדינה, הוא לא דיווח בהצהרת ניגוד העניינים על קשריו האישיים עם בעלי בזק? והאם נחקרים מעשים והחלטות שתועדו או שלא תועדו בין המשרד לבזק עוד לפני ששר התקשורת הקודם, שהוא עדיין רה"מ, התבקש להפסיק להתערב בנושאים הקשורים לבזק מחמת ניגוד עניינים? האם שר התקשורת דאז יזומן לתת עדוּת ברשות לניירות ערך? ולמה כשנאסר על רה"מ מלעסוק כשר התקשורת בענייני חברו שאול אלוביץ' ובזק, המשיך בכך, על פי החשד, מנכ"ל המשרד?

3. האם מבחינתכם רה"מ יכול להמשיך ולהנהיג באחריות מדינה כשלנו, כשהוא לכאורה לא יודע, לא רואה, לא שומע, לא מעורב, לא מדוּוַח, לא מוזהר ולא שותף להחלטות, לעסקאות ולמעשים גורליים שנעשו, לכאורה, על ידי מקורביו בתחומי אחריותו?

4. ואיך אתם, שומרי הסף, אפשרתם את הפרדוקס הזה, שבו ישנם שני עורכי דין השותפים במשרד פרטי, שמייצגים את רה"מ ומשפחתו בתחומים אישיים וציבוריים, כיועצים אינטימיים וכשליחים חשאיים בעניינים לאומיים, ובמקביל עוסקים בעיסוקים פרטיים ומסחריים, כשסכנת ניגוד עניינים מרחפת מעליהם כענן קודר?

הערה: "לכאורה", מגדיר מילון אריאל, "פירושו למראית עין". או "כאילו", בעברית.