לפני למעלה מ־30 שנה, בשנת תשמ"ז (1987), הגיש היועץ המשפטי לממשלה דאז, יוסף חריש, כתב אישום - שהסתבר בסופו של דבר כמופרך לחלוטין - נגד אחד דמיאניוק, הלא הוא "איוון האיום" המדומה, שהואשם ברצח של 900 אלף יהודים במו ידיו, באמצעות הזרמת גז לתא הגזים במחנה ההשמדה טרבלינקה. להגשת כתב האישום קדמה חקירה שהניבה כמאה קלסרים של חומרי חקירה. למעלה ממחציתם נאספו על ידי רשויות חקירה במדינות זרות, רובם בארה"ב ובגרמניה.

בשבוע שעבר הוגש נגד שרה נתניהו, אשת ראש הממשלה, כתב אישום שערורייתי, שלא לומר מביש, שלפיו, הזמינה ארוחות ממסעדות שונות בניגוד ל"נוהל", הן למעון הרשמי בירושלים והן למעון הפרטי בקיסריה, בהיקף של כ־360 אלף שקל, וזאת לאורך שלוש שנים. להגשת כתב האישום קדמה חקירה שהניבה כ... מאה קלסרים (!!!) של חומרי חקירה, כולם באמצעות פעולות חקירה של משטרת ישראל. הנה כי כן, המשטרה והפרקליטות, בהנחיית היועמ"ש, הניבו אותה כמות של חומרי חקירה באישום שעניינו הזמנת ארוחות בניגוד ל"נוהל" על ידי אשת ראש הממשלה, מאשר בחקירה בעניינו של מי שהואשם ברצח של 900 אלף יהודים במו ידיו. 

די בנתון מעורר פלצות זה כדי לקבוע כי יסודו של כתב האישום נגד שרה נתניהו ברדיפה כפייתית ונטולת מעצורים על ידי המשטרה והפרקליטות, בהובלת היועמ"ש, אחרי הגברת האומללה - שצבא שלם של נתניהופוביומטים בתקשורת השמאלנית הקיצונית בהובלת בן כספית ואמנון אברמוביץ' - שופכים את דמה, באמצעות רכילות מרושעת ונטולת בסיס זה 20 שנה ומעלה.

מיד עם הגשת כתב האישום התגלה שוב, בפעם המי יודע כמה, הקשר הגורדי המשולש והמושחת: משטרה־תקשורת שמאלנית קיצונית־פרקליטות, שלפיו, תמורת הדלפת חומרי חקירה, חבורת כתבלבי חצר - משה נוסבאום וגיא פלג כמשל - תעסוק בהכפשה שיטתית ובלתי פוסקת של החשוד ו/או הנאשם; הכל כדי ליצור אווירה ציבורית שתקשה מאוד, עד כדי חוסר אפשרות, לזכות במשפט את הקורבן נשוא כתב האישום. 

כך למשל, בהובלת גיא פלג, שהקריא תוך צקצוק שפתיים רווי הנאה וסיפוק קטעים משיחות מוקלטות של העבריין על פי הודאתו והמלשין על פי פעולתו - עד המדינה ניר חפץ - דברים שאינם אלא רכילות זולה ונמוכה, שקרית, מכפישה ומבזה את אשת ראש הממשלה. פלג לא נשאר לבדו בשדה הפרחת הפשקווילים נגד הגברת נתניהו, ומאז "אולפן שישי" - הידוע לשמצה כחוד החנית של השמאל הקיצוני התקשורתי - אסופה רבת משתתפים של נתניהופוביומטים ממחזרת שוב ושוב את הרפש הרכילותי הנ"ל, כאשר הפרקליטות דואגת לפמפם אותו שוב ושוב.

# # #

כתב האישום נגד הגברת נתניהו מופרך מכל היבט שהוא, ויסודו בחקירה שהניבה אומנם מאה קלסרים של חומרים, אולם בינה לבין חקר האמת, כפי שיובהר להלן, אין ולא כלום. יסודו של כתב האישום בהנחה על קיום "נוהל" שלפיו, אין להזמין ארוחות מבחוץ כאשר מועסקת בבית ראש הממשלה - לרבות במעונו הפרטי - מבשלת. "נוהל" זה נטול כל בסיס חוקי. הוא נקבע ללא כל סמכות על ידי שלושה פקידים, תוך סתירה לחוק יסוד הממשלה, שעל פיו, רק הכנסת באמצעות ועדת הכספים מוסמכת להגביל את הוצאות הכלכלה של ראש הממשלה, בין שבמעון הרשמי ובין שבמעון הפרטי. 

לפיכך, הבסיס שעליו עומד כל כתב האישום אינו אלא "נוהל" שבא לעולם תוך חריגה בוטה מסמכות ולכן חסר כל תוקף משפטי. לא ניתן לבסס עליו דבר, קל וחומר כתב אישום פלילי. זאת ועוד, אפילו אם ה"נוהל" היה תקין וחוקי, ברור שכוונתו היא העסקתה של טבחית מקצועית כעובדת מדינה במעונות ראש הממשלה. אין חולק כי כזאת לא הייתה במעונות ראש הממשלה בשנים תש"ע־תשע"ב (2010־2012), שעל פי כתב האישום, בהן הוזמנו הארוחות החיצוניות. ה"מבשלות" באותן שנים לא היו אלא עובדות ניקיון, שעסקו באופן חובבני גם בבישול והיו עובדות קבלן בחברת מיקוד. 

הראיה לכך שכוונת ה"נוהל" הייתה לטבחית מקצועית מוכחת בטבלה המופיעה בסעיף 2 בכתב האישום עצמו, שם נאמר מפורשות שהחל ממחצית שנת תשע"ג (ראשית 2013): "שפית בהכשרתה הועסקה כעובדת מדינה בתקן מבשלת". הנה כי כן, גם על פי ה"נוהל", שאינו נוהל, אין כל פסול בהזמנת הארוחות הללו במימון מלא של משרד ראש הממשלה. 

# # #

כתב האישום מכיל שלושה אישומים. בכולם מואשם גם עזרא סיידוף, שכיהן בתקופה הרלוונטית כסמנכ"ל מבצעים ונכסים במשרד ראש הממשלה. הוא היה אחראי, בין השאר, על תפעול המעון והעובדים, לרבות על מני נפתלי - אב הבית דאז ועד המדינה דהיום. 

על פי כתב האישום, אשמתו של סיידוף מתבטאת בכך שהציג מצגי שווא ישירים כלפי משרד החשב במשרד ראש הממשלה, כדי שיאשרו את מימון הארוחות המוזמנות בניגוד ל"נוהל". הוא הדין לגבי מצגי השווא המיוחסים לסיידוף בשני האישומים הנוספים. לעומת זאת, מצג השווא המיוחס לגברת נתניהו מתמצה בכך שהורתה למני נפתלי כי "אין לחשוף בפני מי שאינו עובד במעון את העובדה שבמעון מועסקות מבשלות, כדי שהדבר לא ייחשף". 

לעדות זו של נפתלי אין כל ראיית סיוע - הנדרשת כחוק בשל היותו עד מדינה - והיא מוכחשת חד־משמעית על ידי הגברת נתניהו. בנוסף, הכיצד תאמר הגברת נתניהו דבר שכזה לאדון נפתלי, כאשר לא מדובר כלל, על פי גרסתה, בטבחיות מקצועיות אלא בעובדות ניקיון, שגם בישלו מדי פעם?! 

ואם ישאל השואל, הרי כל ההזמנות בוצעו על פי הוראת הגברת נתניהו בניגוד ל"נוהל", ודי בכך כדי שתהיה שותפה לדבר עבירה. על כך נשיב כי גם באישום השני - שבו אינה מואשמת - נאמר במפורש: "בשל בקשתה של הנאשמת שבסופי שבוע יעבדו במעון מלצר ומלצרית"; וגם לגבי האישום השלישי - שבו גם כן אינה מואשמת - נאמר מפורשות כי: "בחודש אפריל 2009 פנתה הנאשמת אל הנאשם - כלומר אל מר סיידוף - והבהירה לו כי היא דורשת שעבודות החשמל במעון הפרטי בקיסריה יבוצעו אך ורק על ידי פחימה, המכיר היטב את הבית". 

לפיכך ברור כי העובדה שהזמנת הארוחות מבחוץ נעשתה על פי דרישת הגברת נתניהו אין בה די כדי שתיחשב כשותפה לביצוע "העבירה" של מימון שלא על פי ה"נוהל" של הארוחות הנ"ל. המעשה הופך להיות פלילי גם על פי כתב האישום, רק על יסוד מצגי שווא ישירים כלפי משרד החשבות; ומצגי שווא כאלה כלל לא מיוחסים בו לגברת נתניהו.

# # #

כאמור, צבא החוקרים שעסק בחקירה הניב מאה קלסרים של חומרים, אולם גם אם הפוך יהפוך בהם שוב ושוב, לא יימצא בהם ולו עמוד אחד שבו נשאל העבריין המוכח היחיד עד כה בפרשה זו - הלא הוא אדון נפתלי - כמה מהארוחות המוכנות שהוזמנו על ידו הוזמנו עבורו ועבור חבר מרעיו. 

נפתלי לא נשאל על כך, חרף העובדה שבמסגרת חקירתו הנגדית לפני מספר חודשים בת.א. 56442-02-15 בבית משפט השלום בהרצליה, נאלץ להודות, כי אכן הוא ולא אחר היה זה שהזמין על דעתו בלבד ולצרכיו בלבד חלק נכבד מהן. 

מה עשה אפוא היועץ המשפטי, ש"חקר האמת" בראש מעייניו? במקום להורות למשטרה על חקירת עד המדינה שלו על עבריינותו המוכחת, הוא הורה להגיש בקשה להפסיק את המשפט, בשל הנזק שהוא גורם לאמינותו של העד ובכך גם לסיכויי הרשעתה של הגברת נתניהו. אכן "צדק" ו"רדיפת האמת" במיטבם!!!

מוסד עד המדינה הינו יצור משפטי בעייתי ביותר, שההצדקה היחידה לקיומו הינה הצורך להיאבק בעבירות החמורות ביותר בכלל וכאלה המבוצעות על ידי ארגוני פשיעה בפרט. העובדה שלאורך החקירה כולה שוב ושוב ניסו חוקרי המשטרה - בהנחיית היועץ המשפטי ופרקליט המדינה - לגייס את סיידוף כעד מדינה נגד הגברת נתניהו, היא ההוכחה עד כמה חדורי רדיפה כפייתית וחסרת מעצורים היו כל המוציאים והמביאים בחקירה מבישה זו. תרחיש זה מצדיק את ביטול כתב האישום מכוח טענת "הגנה מן הצדק", הקובעת שכתב אישום יבוטל כאשר "הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית".

אפילו אם כל האמור בכתב האישום היה נכון, ואפילו אם ה"נוהל" היה תקין, הרי שגם אז על הפרתו לא מעמידים לדין פלילי, קל וחומר כאשר הגברת נתניהו כלל לא ידעה על קיומו של ה"נוהל", כפי שאושר גם על ידי בדיקת גלאי שקר. 

כל דוח של מבקר המדינה מצביע על עשרות ואפילו מאות מקרים של הוצאת כספים, תוך חריגה מנהלים בהיקפים העולים עשרות מונים - בלשון המעטה - על סכום הארוחות נשוא כתב האישום נגד הגברת נתניהו, מבלי שאיש בפרקליטות המדינה יעלה על הדעת להגיש כתבי אישום עקב כך.

בגין כל האמור לעיל, ספק אם בסופו של דבר - חרף הגשת כתב האישום - אכן יתקיים משפט. גם אם כך יהיה, דומה כי שמחתם של הנתניהופוביומטים, הינה צהלה טרם זמנה.

tguvot@maariv.co.il